100 let naší vlasti jsme si připomněli i v naší třídě III. B. Do třídy jsme přinesli mnoho zajímavých věcí: nádobí, pokladničku, klobouky, někdo si vyzkoušel i frak s cylindrem. Prohlédli jsme si také knihy po rodičích i prarodičích. Z dobových fotografií jsme si udělali představu, jak chodili lidé ustrojení.

Dokonce jsme měli možnost si prohlédnout „Školní zprávy“ ze školních roků 1917/1918 a 1918/ 1919.

Tehdy se na „vysvědčení“ hodnotila i píle a úprava písemných prací zvláštní známkou. Ze všech těchto pokladů jsme udělali výstavku a pozvali na ni i spolužáky z ostatních tříd.

Mgr. K. Hedlová, TU