Nejjednodušší by bylo, kdyby nám všechno dobré spadlo samo do klína. Jenže tak to v životě nefunguje a někdy je potřeba hodně bojovat. A kde jinde začít s tréninkem než ve škole.

Třídění odpadu se dnes propaguje všude. V televizi nám říkají, ať nejsme líní a třídíme odpad, kontejnery stojí téměř na každém rohu… Jenže jen téměř. V blízkosti naší školy kontejnery jaksi chyběly. A tak pouze některé paní učitelky měly ve svých třídách krabici na papír, kterou pak samy odvážely a vynášely.

S blížící se exkurzí do spalovny SAKO však začala svítat naděje, že se vše brzy změní, a tak jsme nelenili a šli té změně naproti. I ve třídách druhého stupně si žáci zřídili krabice, do kterých třídili papír a plasty. Ty pak jednou za čas vynášeli do nejbližšího kontejneru na ulici Ráj. Budovali tak sami v sobě zodpovědnost za odpad, který vyrobili.

Po exkurzi v SAKU nám spalovna dodala papírové koše do tříd, aby forma třídění byla jednotná, ale hlavně město Brno vyhovělo naší žádosti a na ulici Kikrleho přistavilo vedle kontejneru na plasty ještě kontejner na papír. S tříděným odpadem už tedy nemusíme běhat po Slatině, ale stačí vyjít před školu.

A tak se to podařilo! Žáci 1. i 2. stupně teď jednou týdně za dohledu třídní učitelky jdou vysypat koše s tříděným odpadem do barevných kontejnerů. Protože nejsme líní a třídíme! A taky víme, že když se chce, všechno jde.

Mgr. Lada Mazálková