Základní a mateřská škola s prvky daltonské a alternativní výuky

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vážení rodiče, od pondělí 19.10. do 30.10. 2020 bude uzavřena i Mateřská škola, bližší informace zde.
Vážení rodiče, podle nařízení vlády bude od středy 14.10. do 23.10. 2020 zavřená škola včetně školní družiny.

Výuka probíhá distančně. 

 Rozvrhy tříd se nemění.

Podzimní prázdniny se prodlužují na celý týden od 26. 10. do 30. 10. 2020.

Bližší informace viz systém EDOOKIT.

Hledáme zaměstnance na pozici:
Uklízečka na 8 hod. denně (celý úvazek).
ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo náměstí 1
Tel: 548 212 014, 603 398 269.
Ředitelské volno
16. 11. 2020 (po), následuje státní svátek 17. 11. 2020.


Základní škola a Mateřská škola Brno, Přemyslovo náměstí
je členem organizace CzechDalton. V rámci vzdělávání žáků kombinujeme klasické vzdělání a daltonské prvky a tak napomáháme jejich všestrannému rozvoji. V roce 2018 jsme se také stali Fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity. O zdraví dětí pečujeme díky projektu Školní mléko a Ovoce do škol. V naší škole organizovaně třídíme odpad – a to papír a plasty. Více o třídění odpadu na naší škole naleznete zde. Škola se také aktivně zapojuje do evropských projektů rozvíjejících kvalitu vzdělávání, přehled uskutečněných a probíhajících projektů naleznete v sekci Projekty školy. Škola je také zapojena do projektů Magistrátu města Brna a projektu MAP II.

Prezentace školy

Statistika

 • počet žáků: 391, počet tříd: 17
 • pedagogický sbor: 32 vyučujících, 11 asistentů, všichni proškoleni v daltonu, 5 vychovatelek ŠD
 • dostatek pedagogů, odborně způsobilých učit předměty v anglickém jazyce (informatika v AJ, přírodopis v AJ, rodinná výchova metodou CLIL)
 • 2 budovy MŠ – nově postavené v roce 2016

Zaměření školy

 • matematika metodou prof. Hejného
 • výuka dle daltonského plánu od roku 2000
 • certifikát Česká daltonská škola udělen v roce 2008, 2012 a 2016 na 4 roky
 • Zdravá záda – využití overbalů na 1. stupni
 • Projektové vyučování, výuka předmětů v AJ metodou CLIL (RV, Inf, Př)
 • ochrana dětí před sociálně patologickými jevy

Vybavenost

 • multimediální učebny s interaktivními tabulemi; třídy 2. st. vybaveny projektory
 • moderní počítačová učebna
 • nově vybudovaná odborná učebna chemie a fyziky
 • odborná učebna hudební výchovy a cizích jazyků
 • keramická dílna a dílna pro tvorbu vitráží
 • nově zrekonstruovaná tělocvična

Akce během školního roku

 • školy v přírodě a LVK
 • studijně poznávací zájezdy do Londýna a Vídně
 • terénní výuka přírodopisu a zeměpisu
 • účast na soudních přelíčeních v rámci výuky občanské výchovy
 • spolupráce s MŠ: stimulačně-edukační metody
 • jednodenní poznávací výlety
 • sportovní akce