Základní a mateřská škola s prvky daltonské a alternativní výuky

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vážení rodiče,
  v pondělí 12. 4. 2021 nastupují do školy na prezenční výuku žáci tříd 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A.
V distanční výuce pokračují žáci tříd: 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B a žáci 2. stupně.
Pro žáky v prezenční výuce bude v běžném provozu školní družina 6,00 – 16,30 hod. a školní jídelna. Obědy musí rodiče dítěti objednat.
Další podrobnější informace Vám pošlou třídní učitelky až obdržíme pokyny z MŠMT, na které čekáme.
Bližší informace viz systém EDOOKIT.
Pozor! Aktuální informace o průběhu zápisu žáků do 1. třídy. (k 6. 4. 2021)

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/22

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/22
Prázdninový provoz MŠ Srpen 2021 (Sekce MŠ)


Základní škola a Mateřská škola Brno, Přemyslovo náměstí
je členem organizace CzechDalton. V rámci vzdělávání žáků kombinujeme klasické vzdělání a daltonské prvky a tak napomáháme jejich všestrannému rozvoji. V roce 2018 jsme se také stali Fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity. O zdraví dětí pečujeme díky projektu Školní mléko a Ovoce do škol. V naší škole organizovaně třídíme odpad – a to papír a plasty. Více o třídění odpadu na naší škole naleznete zde. Škola se také aktivně zapojuje do evropských projektů rozvíjejících kvalitu vzdělávání, přehled uskutečněných a probíhajících projektů naleznete v sekci Projekty školy. Škola je také zapojena do projektů Magistrátu města Brna a projektu MAP II.

Prezentace školy

Statistika

 • počet žáků: 391, počet tříd: 17
 • pedagogický sbor: 32 vyučujících, 11 asistentů, všichni proškoleni v daltonu, 5 vychovatelek ŠD
 • dostatek pedagogů, odborně způsobilých učit předměty v anglickém jazyce (informatika v AJ, přírodopis v AJ, rodinná výchova metodou CLIL)
 • 2 budovy MŠ – nově postavené v roce 2016

Zaměření školy

 • matematika metodou prof. Hejného
 • výuka dle daltonského plánu od roku 2000
 • certifikát Česká daltonská škola udělen v roce 2008, 2012 a 2016 na 4 roky
 • Zdravá záda – využití overbalů na 1. stupni
 • Projektové vyučování, výuka předmětů v AJ metodou CLIL (RV, Inf, Př)
 • ochrana dětí před sociálně patologickými jevy

Vybavenost

 • multimediální učebny s interaktivními tabulemi; třídy 2. st. vybaveny projektory
 • moderní počítačová učebna
 • nově vybudovaná odborná učebna chemie a fyziky
 • odborná učebna hudební výchovy a cizích jazyků
 • keramická dílna a dílna pro tvorbu vitráží
 • nově zrekonstruovaná tělocvična

Akce během školního roku

 • školy v přírodě a LVK
 • studijně poznávací zájezdy do Londýna a Vídně
 • terénní výuka přírodopisu a zeměpisu
 • účast na soudních přelíčeních v rámci výuky občanské výchovy
 • spolupráce s MŠ: stimulačně-edukační metody
 • jednodenní poznávací výlety
 • sportovní akce