Základní a mateřská škola s prvky daltonské a alternativní výuky

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Hledáme zaměstnance na pozici:
Uklízečka na 8 hod. denně (celý úvazek).
ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo náměstí 1
Tel: 548 212 014, 603 398 269
Na ZŠ je z důvodu konání Voleb 2020 – do zastupitelstva krajů a Senátu, zkrácená výuka v pátek 2. 10. 2020 následovně:
1. stupeň konec 11:30
(v průběhu 4. vyuč. hodiny)
2. stupeň konec 10:45
(po 3. vyuč. hodině).
Aktuální rozvrhy tříd na šk. rok 2020/21.
Aktuální informace ze školní jídelny na šk. rok 2020/21.
Ředitelské volno
26. a 27. 10. 2020 (po, út), následuje státní svátek 28. 10. a podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2020.
Ředitelské volno
16. 11. 2020 (po), následuje státní svátek 17. 11. 2020.
Aktualizovaný harmonogram a informace na šk. rok 2020/21.
Aktualizovaný seznam pomůcek a potřeb žáka na šk. rok 2020/21.


Základní škola a Mateřská škola Brno, Přemyslovo náměstí
je členem organizace CzechDalton. V rámci vzdělávání žáků kombinujeme klasické vzdělání a daltonské prvky a tak napomáháme jejich všestrannému rozvoji. V roce 2018 jsme se také stali Fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity. O zdraví dětí pečujeme díky projektu Školní mléko a Ovoce do škol. V naší škole organizovaně třídíme odpad – a to papír a plasty. Více o třídění odpadu na naší škole naleznete zde. Škola se také aktivně zapojuje do evropských projektů rozvíjejících kvalitu vzdělávání, přehled uskutečněných a probíhajících projektů naleznete v sekci Projekty školy. Škola je také zapojena do projektů Magistrátu města Brna a projektu MAP II.

Prezentace školy

Statistika

 • počet žáků: 386, počet tříd: 17
 • pedagogický sbor: 32 vyučujících, 11 asistentů, všichni proškoleni v daltonu, 5 vychovatelek ŠD
 • dostatek pedagogů, odborně způsobilých učit předměty v anglickém jazyce (informatika v AJ, přírodopis v AJ, rodinná výchova metodou CLIL)
 • 2 budovy MŠ – nově postavené v roce 2016

Zaměření školy

 • matematika metodou prof. Hejného
 • výuka dle daltonského plánu od roku 2000
 • certifikát Česká daltonská škola udělen v roce 2008, 2012 a 2016 na 4 roky
 • Zdravá záda – využití overbalů na 1. stupni
 • Projektové vyučování, výuka předmětů v AJ metodou CLIL (RV, Inf, Př)
 • ochrana dětí před sociálně patologickými jevy

Vybavenost

 • multimediální učebny s interaktivními tabulemi; třídy 2. st. vybaveny projektory
 • moderní počítačová učebna
 • nově vybudovaná odborná učebna chemie a fyziky
 • odborná učebna hudební výchovy a cizích jazyků
 • keramická dílna a dílna pro tvorbu vitráží
 • nově zrekonstruovaná tělocvična

Akce během školního roku

 • školy v přírodě a LVK
 • studijně poznávací zájezdy do Londýna a Vídně
 • terénní výuka přírodopisu a zeměpisu
 • účast na soudních přelíčeních v rámci výuky občanské výchovy
 • spolupráce s MŠ: stimulačně-edukační metody
 • jednodenní poznávací výlety
 • sportovní akce