Základní a mateřská škola s prvky daltonské a alternativní výuky

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Provoz školky o prázdninách

Základní škola a Mateřská škola Brno, Přemyslovo náměstí je členem organizace CzechDalton. V rámci vzdělávání žáků kombinujeme klasické vzdělání a daltonské prvky a tak napomáháme jejich všestrannému rozvoji. O zdraví dětí pečujeme díky projektu škola a míče — zdravá záda a dlouhodobě se účastní projektů Školní mléko a Ovoce do škol. V naší škole také začínáme organizovaně třídit odpad – a to papír a plasty. Více o třídění odpadu na naší škole naleznete zde.

Prezentace školy

Statistika

 • počet žáků: 370, počet tříd: 17
 • pedagogický sbor: 30 vyučujících, všichni proškoleni v daltonu
 • věkový průměr: 39 let
 • dostatek pedagogů, odborně způsobilých učit předměty v anglickém jazyce (informatika v AJ, přírodopis v AJ)
Zaměření školy
 • výuka dle daltonského plánu od roku 2000
 • certifikát Česká daltonská škola udělen v roce 2008, 2012 a 2016 na 4 roky
 • Zdravá záda – využití gymnastických míčů
 • Projektové vyučování, výuka předmětů v AJ metodou CLIL
 • Klubík – ochrana dětí před sociálně patologickými jevy
Vybavenost
 • multimediální učebny s interaktivními tabulemi
 • moderní počítačová učebna
 • nově vybudovaná odborná učebna chemie a fyziky
 • odborná učebna hudební výchovy
 • keramická dílna a dílna pro tvorbu vitráží
Akce během školního roku
 • studijně poznávací zájezdy do Londýna a Vídně
 • terénní výuka přírodopisu a zeměpisu
 • účast na soudních přelíčeních v rámci výuky občanské výchovy
 • koncerty pro rodiče (vánoční a ke Dni matek)
 • spolupráce s MŠ: stimulačně-edukační metody

Projekty školy

1. Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách

číslo projektu: OPVK CZ.1.07/1.1.00/46.0015

Od roku 2014 je naše základní škola zapojena do projektu města Brna s názvem Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách. Cílem projektu je pomoc žákům ohroženým studijním neúspěchem.

2. Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů

číslo projektu: OPVK CZ.1.07/1.3.00/51.0005

Od 1.9.2014 do 31.7.2015 také na naší škole probíhá projekt Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů. Cílem projektu je zkvalitnit výuku implementací moderních technologií do prostředí základní školy.

3. EU — peníze školám

číslo projektu: OPVK CZ.1.07/1.4.00/21.0291

V letech 2010 až 2013 ZŠ na Přemyslově náměstí absolvovala projekt Evropské unie Peníze školám financovaný z Evropských sociálních fondů. Výsledkem jsou mimo jiné moderní elektronické učební materiály DUMČIG používané ve výuce a vedoucí ke zkvalitnění vzdělávání na naší škole.

Obecné informace o projektu naleznete zde.

Digitální učební materiály (DUM) a výukové materiály zlepšující čtenářskou a informační gramotnost (ČIG) naleznete ke stažení zde.

4. Projekt EU „Učíme se jazyky”

číslo projektu: OPVK CZ.1.07/1.1.00/56.0992

Cílem projektu je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a Evropského sdružení volného obchodu. V rámci realizace projektu se pro žáky naší školy uskuteční  jazykově-vzdělávací pobyt v Londýně.

Další informace naleznete zde: Královský LondýnStudijní pobyt v Londýně

5. Projekt EU „Učíme se zručnosti”

číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0116

Od 1. 9. do 31. 12. 2015 naše škola realizuje projekt, který je zaměřen na rozvoj technického vzdělávání žáků,vybavení školní dílny a vzdělávání pedagogů v oblasti výuky technických dovedností žáků.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Brno
Přemyslovo náměstí 1
627 00 Brno
telefon
548 212 014
548 217 558
ředitelna a fax 548 217 641
reditelka@zspremyslovo.cz
www.zspremyslovo.cz

Czech Dalton

Czech Dalton

Klíčová slova

daltonská metoda, základní škola s výukou daltonskou metodou, základní škola Brno, mateřská škola Brno, Základní a mateřská škola Brno, ZŠ daltonská metoda Brno, ZŠ cvičení na míčích Brno, Alternativní ZŠ Brno, Brno-Slatina, Brno-Juliánov, Šlapanice, další… zš přemyslovo náměstí, zš přemyslovo, zspremyslovo, zš přemyslovo náměstí brno, zš přemyslova, premyslovo namesti, základní škola přemyslovo náměstí, asociace českých daltonských škol, brno, daltonský metr, daltonská výuka, daltonská škola, zdravá škola brno, daltonova metoda, základní škola s výukou daltonovy metody, základní škola Brno, ZŠ daltonova metoda Brno, ZŠ cvičení na míčích Brno, Alternativní ZŠ Brno, Brno-Slatina, Brno-Juliánov, Šlapanice, Dalton, zdravá záda, ovoce do škol, školní mléko, základní škola, mateřská škola