Základní a mateřská škola s prvky daltonské a alternativní výuky

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Den otevřených dveří

Proběhne ve středu 28. března 2018

V základní škole v čase 8,00 – 15,00 hod.

V mateřské škole v 9,00 – 10,00 hod. a 15,00 – 16,00 hod.

 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Přemyslovo náměstí je členem organizace CzechDalton. V rámci vzdělávání žáků kombinujeme klasické vzdělání a daltonské prvky a tak napomáháme jejich všestrannému rozvoji. O zdraví dětí pečujeme díky projektu Školní mléko a Ovoce do škol. V naší škole organizovaně třídíme odpad – a to papír a plasty. Více o třídění odpadu na naší škole naleznete zde. Škola se také aktivně zapojuje do evropských projektů rozvíjejících kvalitu vzdělávání, přehled uskutečněných a probíhajících projektů naleznete v sekci Projekty školy.

Prezentace školy

Statistika

 • počet žáků: 370, počet tříd: 16
 • pedagogický sbor: 22 vyučujících, všichni proškoleni v daltonu, 6 vychovatelek ŠD
 • dostatek pedagogů, odborně způsobilých učit předměty v anglickém jazyce (informatika v AJ, přírodopis v AJ)
Zaměření školy
 • výuka dle daltonského plánu od roku 2000
 • certifikát Česká daltonská škola udělen v roce 2008, 2012 a 2016 na 4 roky
 • Zdravá záda – využití overbalů na 1. stupni
 • Projektové vyučování, výuka předmětů v AJ metodou CLIL
 • ochrana dětí před sociálně patologickými jevy
Vybavenost
 • multimediální učebny s interaktivními tabulemi; třídy 2. st. vybaveny projektory
 • moderní počítačová učebna
 • nově vybudovaná odborná učebna chemie a fyziky
 • odborná učebna hudební výchovy a cizích jazyků
 • keramická dílna a dílna pro tvorbu vitráží
 • nově zrekonstruovaná tělocvična
Akce během školního roku
 • školy v přírodě a LVK
 • studijně poznávací zájezdy do Londýna a Vídně
 • terénní výuka přírodopisu a zeměpisu
 • účast na soudních přelíčeních v rámci výuky občanské výchovy
 • koncerty pro rodiče
 • spolupráce s MŠ: stimulačně-edukační metody
 • jednodenní poznávací výlety
 • zahradní slavnost
 • sportovní akce

Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
Přemyslovo náměstí 89/1,
627 00 Brno

telefon 1:548 212 014
telefon 2:548 217 558
ředitelna a fax: 548 217 641

ID datové schránky: 7kw4f7g

reditelka@zspremyslovo.cz

Projekt OPVVV

Czech Dalton

Czech Dalton

Archiv příspěvků

Fotogalerie

her_10_2016-8 her_10_2016-6 HER_0087 HER_0041 HER_0039 HER_0025 HER_0019 HER_0001