ZA?kladnA� a mateA�skA? A?kola s prvky daltonskA� a alternativnA� vA?uky

AKTUA?LNA? INFORMACE

AktuA?lnA� informace k zA?pisu do ZA� na A?k. rok
2018/2019
AktuA?lnA� informace k zA?pisu do MA� na A?k. rok 2018/2019
PrA?zdninovA? provoz MA� v roce 2018

 

ZA?kladnA� A?kola a MateA�skA? A?kola Brno, PA�emyslovo nA?mA�stA� je A?lenem organizace CzechDalton. V rA?mci vzdA�lA?vA?nA� A?A?kA? kombinujeme klasickA� vzdA�lA?nA� a daltonskA� prvky a tak napomA?hA?me jejich vA?estrannA�mu rozvoji. V roce 2018 jsme se takA� stali FakultnA� A?kolou PedagogickA� fakulty Masarykovy Univerzity. O zdravA� dA�tA� peA?ujeme dA�ky projektu A�kolnA� mlA�ko a Ovoce do A?kol. V naA?A� A?kole organizovanA� tA�A�dA�me odpad a�� a to papA�r a plasty. VA�ce o tA�A�dA�nA� odpadu na naA?A� A?kole naleznete zde. A�kola se takA� aktivnA� zapojuje do evropskA?ch projektA? rozvA�jejA�cA�ch kvalitu vzdA�lA?vA?nA�, pA�ehled uskuteA?nA�nA?ch a probA�hajA�cA�ch projektA? naleznete v sekci Projekty A?koly.

Prezentace A?koly

Statistika

 • poA?et A?A?kA?: 370, poA?et tA�A�d: 16
 • pedagogickA? sbor: 22 vyuA?ujA�cA�ch, vA?ichni proA?koleni v daltonu, 6 vychovatelek A�D
 • dostatek pedagogA?, odbornA� zpA?sobilA?ch uA?it pA�edmA�ty v anglickA�m jazyce (informatika v AJ, pA�A�rodopis v AJ)
ZamA�A�enA� A?koly
 • vA?uka dle daltonskA�ho plA?nu od roku 2000
 • certifikA?t A?eskA? daltonskA? A?kola udA�len v roce 2008, 2012 a 2016 na 4 roky
 • ZdravA? zA?da a�� vyuA?itA� overbalA? na 1. stupni
 • ProjektovA� vyuA?ovA?nA�, vA?uka pA�edmA�tA? v AJ metodou CLIL
 • ochrana dA�tA� pA�ed sociA?lnA� patologickA?mi jevy
Vybavenost
 • multimediA?lnA� uA?ebny s interaktivnA�mi tabulemi; tA�A�dy 2. st. vybaveny projektory
 • modernA� poA?A�taA?ovA? uA?ebna
 • novA� vybudovanA? odbornA? uA?ebna chemie a fyziky
 • odbornA? uA?ebna hudebnA� vA?chovy a cizA�ch jazykA?
 • keramickA? dA�lna a dA�lna pro tvorbu vitrA?A?A�
 • novA� zrekonstruovanA? tA�locviA?na
Akce bA�hem A?kolnA�ho roku
 • A?koly v pA�A�rodA� a LVK
 • studijnA� poznA?vacA� zA?jezdy do LondA?na a VA�dnA�
 • terA�nnA� vA?uka pA�A�rodopisu a zemA�pisu
 • A?A?ast na soudnA�ch pA�elA�A?enA�ch v rA?mci vA?uky obA?anskA� vA?chovy
 • koncerty pro rodiA?e
 • spoluprA?ce s MA�: stimulaA?nA�-edukaA?nA� metody
 • jednodennA� poznA?vacA� vA?lety
 • zahradnA� slavnost
 • sportovnA� akce

Archiv příspěvků

Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
Přemyslovo náměstí 89/1,
627 00 Brno

telefon 1:548 212 014
telefon 2:548 217 558
ředitelna a fax: 548 217 641

ID datové schránky: 7kw4f7g

reditelka@zspremyslovo.cz

Projekt OPVVV

Czech Dalton

Czech Dalton

Fotogalerie

HER_04_2017-01 HER_04_2017-07 HER_0083 HER_0095 HER_0092 HER_0076 HER_0041 HER_0019