Základní a mateřská škola s prvky daltonské a alternativní výuky

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Zápis do ZŠ na šk. rok 2020/21
Z nařízení MŠMT je další změna v organizaci zápisu.
Prosíme rodiče budoucích prvňáčků o pozorné přečtení
INFORMACÍ O ZMĚNĚ ZÁPISU
Od 11. 3. 2020 je podle rozhodnutí premiéra republiky pro žáky uzavřena škola až do odvolání.
Z nařízení Rady MČ Brno Slatina se mateřská škola
od úterý 17. 3. 2020 uzavírá do odvolání.
Školné za MŠ a ŠD za duben a květen se bude vracet v případě zavřené ZŠ vždy celý měsíc. Peníze se budou vracet na konci června.
Každé pondělí a středu od 8,00 do 12,00 hod. si mohou rodiče žáků ZŠ i MŠ vyzvednout ve škole potvrzený formulář Ošetřování člena rodiny.
Letní provoz v MŠ
Zápis do MŠ na šk. rok 2020/21
Informace k ukončení školního roku 2019/2020

 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Přemyslovo náměstí je členem organizace CzechDalton. V rámci vzdělávání žáků kombinujeme klasické vzdělání a daltonské prvky a tak napomáháme jejich všestrannému rozvoji. V roce 2018 jsme se také stali Fakultní školouPedagogické fakulty Masarykovy Univerzity. O zdraví dětí pečujeme díky projektu Školní mléko a Ovoce do škol. V naší škole organizovaně třídíme odpad – a to papír a plasty. Více o třídění odpadu na naší škole naleznete zde. Škola se také aktivně zapojuje do evropských projektů rozvíjejících kvalitu vzdělávání, přehled uskutečněných a probíhajících projektů naleznete v sekci Projekty školy. Škola je také zapojena do projektů Magistrátu města Brna a projektu MAP II.Prezentace školyStatistika

 • počet žáků: 386, počet tříd: 17
 • pedagogický sbor: 32 vyučujících, 11 asistentů, všichni proškoleni v daltonu, 5 vychovatelek ŠD
 • dostatek pedagogů, odborně způsobilých učit předměty v anglickém jazyce (informatika v AJ, přírodopis v AJ, rodinná výchova metodou CLIL)
 • 2 budovy MŠ – nově postavené v roce 2016

Zaměření školy

 • matematika metodou prof. Hejného
 • výuka dle daltonského plánu od roku 2000
 • certifikát Česká daltonská škola udělen v roce 2008, 2012 a 2016 na 4 roky
 • Zdravá záda – využití overbalů na 1. stupni
 • Projektové vyučování, výuka předmětů v AJ metodou CLIL (RV, Inf, Př)
 • ochrana dětí před sociálně patologickými jevy

Vybavenost

 • multimediální učebny s interaktivními tabulemi; třídy 2. st. vybaveny projektory
 • moderní počítačová učebna
 • nově vybudovaná odborná učebna chemie a fyziky
 • odborná učebna hudební výchovy a cizích jazyků
 • keramická dílna a dílna pro tvorbu vitráží
 • nově zrekonstruovaná tělocvična

Akce během školního roku

 • školy v přírodě a LVK
 • studijně poznávací zájezdy do Londýna a Vídně
 • terénní výuka přírodopisu a zeměpisu
 • účast na soudních přelíčeních v rámci výuky občanské výchovy
 • spolupráce s MŠ: stimulačně-edukační metody
 • jednodenní poznávací výlety
 • sportovní akce