Podle platné směrnice ze dne 1. 1. 2011 o přijímání žáků do 1. ročníku na Základní škole a mateřské škole Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o., hodnotí ředitelka školy uchazeče podle následujících kritérií:

1.

 

 

V souladu s § 36 odst. 7 zákona 561/2004 Sb. je ředitelka školy povinna přednostně přijímat žáky s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu Základní školy a mateřské školy Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o., do výše kapacity školy. Trvalý pobyt musí být platný k 4. 4. 2019   20 bodů

 

2.

 

Trvalé bydliště dítěte nebo zákonného zástupce na území MČ Slatina (mimo ulic patřících spádově k ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.). Trvalý pobyt musí být platný k 4. 4. 2019   10 bodů

 

3.

 

Trvalé bydliště dítěte nebo zákonného zástupce na území města Brna (mimo MČ Slatina), Trvalý pobyt musí být platný k 4. 4. 2019   1 bod

 

4. Trvalé bydliště dítěte nebo zákonného zástupce mimo město Brno. Trvalý pobyt musí být platný k 4. 4. 2019   0 bodů
5. Sourozenci v ZŠ nebo v MŠ Přemyslovo nám. 1, p. o.  

ANO

NE

 

1 bod

0 bodů

 

U trvalého bydliště bodujeme stav k 4. 4. 2019 včetně. Na pozdější změny nebude brán při přijímacím řízení zřetel.

V případě rozhodování mezi žáky se stejným bodovým ohodnocením rozhodne losování.