Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku

Podle platné směrnice ze dne 1. 1. 2011 o přijímání žáků do 1. ročníku na Základní škole a mateřské škole Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o., hodnotí ředitelka školy uchazeče podle následujících kritérií:

1. V souladu s § 36 odst. 7 zákona 561/2004 Sb. je ředitelka školy povinna přednostně přijímat žáky s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu Základní školy a mateřské školy Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o., do výše kapacity školy. Trvalý pobyt musí být platný k 18. 4. 2018   20 bodů
2. Trvalé bydliště dítěte nebo zákonného zástupce na území MČ Slatina (mimo ulic patřících spádově k ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.). Trvalý pobyt musí být platný k 18. 4. 2018   10 bodů
3. Trvalé bydliště dítěte nebo zákonného zástupce na území města Brna (mimo MČ Slatina), Trvalý pobyt musí být platný k 18. 4. 2018   1 bod
4. Trvalé bydliště dítěte nebo zákonného zástupce mimo město Brno. Trvalý pobyt musí být platný k 18. 4. 2018   0 bodů
5. Sourozenci v ZŠ nebo v MŠ Přemyslovo nám. 1, p. o. ANO

NE

1 bod

0 bodů

 

U trvalého bydliště bodujeme stav k 18. 4. 2018 včetně. Na pozdější změny nebude brán při přijímacím řízení zřetel.

V případě rozhodování mezi žáky se stejným bodovým ohodnocením rozhodne losování.

Archiv příspěvků

Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
Přemyslovo náměstí 89/1,
627 00 Brno

telefon 1:548 212 014
telefon 2:548 217 558
ředitelna a fax: 548 217 641

ID datové schránky: 7kw4f7g

reditelka@zspremyslovo.cz

Projekt OPVVV

Czech Dalton

Czech Dalton

Fotogalerie

HER_04_2017-07 her_10_2016-9 her_10_2016-7 her_10_2016-4 HER_0083 HER_0076 HER_0063 HER_0019