Zápis do 1. tříd

čtvrtek 2. 4. 2020 14 – 18 hod (v budově školy)
středa 8. 4. 2020 14 – 16,30 hod (náhradní termín pro nemocné a v naléhavých případech)

 

 


 

 Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku

Spádové obvody ZŠ