Zápis do 1. tříd

 

čtvrtek 2. 4. 2020 pouze elektronickou formou (viz pokyny k el. zápisu do zš na úvodní stránce)
středa 8. 4. 2020 pouze elektronickou formou (viz pokyny k el. zápisu do zš na úvodní stránce)

 

Žádost o přijetí do ZŠ si vypište a vytiskněte na webových stránkách zapisdozs.brno.cz

Rodiče, kteří žádají o odklad školní docházky si o ni musí požádat na svojí spádové škole.

 
Kritéria k přijetí dětí do 1.třídy:
  • přednostně budou přijaty spádové děti
  • čas zápisu není rozhodující