Zápis do 1. tříd

 

čtvrtek 2. 4. 2020 14 – 18 hod (v budově školy)
středa 8. 4. 2020 14 – 16,30 hod (náhradní termín pro nemocné a v naléhavých případech, dále pro žádosti o odklad školní docházky)

 

Žádost o přijetí do ZŠ si vypište a vytiskněte na webových stránkách zapisdozs.brno.cz

K zápisu rodiče přivedou dítě.  S sebou přinesou:

  1. Rodný list dítěte.
  2. Občanský průkaz zákonného zástupce.
  3. Výpis z registru o trvalém bydlišti.

K žádosti o odklad školní docházky přineste:

  1. Žádost o odklad šk. docházky podepsanou zákonným zástupcem.
  2. Doporučení dětské lékařky.
  3. Doporučení z pedagogicko psychologické poradny.

Rodiče, kteří žádají o odklad školní docházky si o ni musí požádat na svojí spádové škole.

 Spádové obvody ZŠ