Zápis žáků do základních škol ve městě Brně – ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p.o.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku

Spádové obvody ZŠ