Loading...
Žákovská Banda2018-09-23T19:25:23+00:00

Teda ty děcka z Přemysláku, TO JE ALE BANDA! Dokonce se tak jmenuje jeden jejich kroužek –„ Žákovská banda.“

Teď ale vážně: na naší škole skutečně vznikl takový kroužek. Začaly tam chodit děti, které jednak chtějí mít možnost dozvídat se o dění ve své škole, mít možnost se na věci zeptat, probrat je se staršími či mladšími spolužáky a třeba i něco ovlivnit, posunout dál.
Kroužek Žákovská banda by měl být prostředím, kde děti zcela prakticky zažívají demokracii – s vlastní iniciativou, svobodou, prací navíc i zodpovědností. Vše, co budeme v kroužku podnikat, je vlastně občanská aktivita. Budeme se dívat kolem sebe a zkusíme být vynalézaví a prospěšní. Nejen pro školu, ale také pro své okolí, obec.
Tak té bandě držte palce. Brzy o ní opět uslyšíte.

Pavla Kočí


Kroužek Žákovská banda

Také v tomto školním roce běží kroužek Žákovská banda. Schází se v něm děti od pátého do devátého ročníku. Zaměřujeme se na rozvoj sociálních a občanských dovedností, nejsme lhostejní ke svému okolí a k tomu, co se kolem nás děje. Minulý rok jsme v rámci tohoto kroužku uspořádali některé školní akce, navštívili jsme zajímavá místa, pracovali jsme na projektech, zapojili jsme se do dobrovolnických akcí. Navštívili jsme seniory, sázeli stromky, sprejovali jsme zídku, byli jsme se podívat na jednání Zastupitelské rady, uvítali jsme u nás hosty a mnoho dalších akcí. Kromě toho jsme si samozřejmě nejvíc povídali a hráli.

Kroužek funguje pod záštitou Magistrátu města Brna, vede jej paní učitelka Kočí a odehrává se každý pátek od 14 do 15,30 hod v prostorách školy. Je zdarma. Každý má možnost se kdykoli přidat.


Sprejování zídky

V červnu 2018 nás čekala akce: Sprejování zídky. Jednalo se zídku z betonových tvárnic, která je v blízkosti naší školy a která moc nelahodila naším očím. A tak se zrodil plán ji trochu vylepšit. Nebylo úplně jednoduché vše připravit – zjistit, komu zídka patří, jaké spreje a kolik jich nakoupit, opatřit peníze na nákup apod. Hlavně jsme ale dlouho nemohli přijít na to, co budeme sprejovat. Návrhů byla sice celá řada, ale chtěli jsme také, aby mohl přidat ruku k dílu úplně každý, kdo chtěl.

Náš spolužák, Petr ze šesté třídy, nakreslil úžasné draky. Ty jsme umístili z druhé strany zdi, k dětskému koutku u zahrádky restaurace. Na druhou stranu, u chodníku na ulici Kikrleho, naproti naší školy, jsme nakonec nastříkali motiv knihovničky se vším možným, co na knihovnách bývá. Každý si pak ještě mohl napsat název své oblíbené knížky. Až někdy půjdete kolem, objevíte zde například Pána prstenů, Atlas světa, nebo třeba všechny díly Harryho Pottera. Samotné sprejování bylo skvělé, moc nás to bavilo a s výsledkem jsme docela spokojeni.

Tato akce by se však neuskutečnila bez svolení pana Klajsnera. A my mu tímto moc děkujeme!

Terka a Vojta


Návštěva radnice

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 se naše Žákovská banda vypravila na slatinskou radnici. Šli jsme se podívat na zasedání zastupitelstva, které je veřejné. Zasedání trvalo asi půl hodiny, radní hlasovali elektronicky. Poté se nás ujal pan místostarosta Petr Semrád. Provedl nás po budově, ukázal nám, kde se co vyřizuje, podívali jsme se dokonce do jeho kanceláře, kde nám řekl o budoucnosti naší školy. Například, že se zde bude stavět další patro, ve kterém budou odborné učebny. Také nám dával různé otázky o naší obci. A úplně ke konci jsme se projeli proskleným výtahem.

Eliška, 7.A


Sázíme stromy v Medlánkách

7. 4. 2018 se Žákovská banda přidala k dobrovolnické akci Sázíme stromy v Medlánkách. Počasí nám přálo, zasadili jsme společně alespoň dvanáct listnáčů a užili jsme si to.

Za čas bychom se rádi přijeli do Medlánek podívat, jak „naše“ stromečky rostou.

Sára, Apolenka, Lukáš, Luboš, Petr, Radek, Adam


Setkání se zástupkyní DobroCentra

Dalším hostem, který 9. 3. 2018 zavítal do naší bandy, byla Svatava Kalná. Tato paní vede už několik let DobroCentrum, dobrovolnické sdružení, které se stará o zábavu dlouhodobě nemocných pacientů Nemocnice u sv. Anny. Dozvěděli jsme se, jak tato organizace funguje, kdo se může stát dobrovolníkem a co to obnáší. Zároveň jsme se zajímali o to, jak můžeme být prospěšní také my.

Napadlo nás, že můžeme vyrobit a poslat pacientům nějaká velikonoční přáníčka. Také nás paní Kalná požádala, zda bychom nechtěli navrhnout nové logo této organizace. Toho se ujala paní učitelka Mrázová, která na naší škole vyučuje výtvarnou výchovu. A konečně jsme si snažili představit, čím bychom mohli zabavit znuděné pacienty. Chlapci přišli s návrhem krátkého divadelního představení. Okamžitě začali nacvičovat bajku, kterou znají z učebnice angličtiny pro 6. ročník. Je vtipná i moudrá. Máme tedy co předvádět. Zbývá to jen maličko dotrénovat a pak domluvit dobrovolnickou návštěvu nemocnice.

Lukáš, Luboš, Vojta a Petr z Žákovské bandy


Návštěva odlehčovacího zařízení

Jednoho dne jsme se v Žákovské bandě rozhodli, že navštívíme a rozveselíme seniory v Odlehčovacím zařízení Červeného kříže. Před samotnou návštěvou jsme vyrobili různá origami, abychom měli klientům co dát na památku. Jeden z členů naší bandy, Ivan, zatelefonoval do tohoto zařízení a domluvil konkrétní termín na 2. 3. 2018. Výhodou bylo, že máme toto zařízení jen kousek od školy. Strávili jsme tam asi hodinu. Něco málo jsme řekli o sobě, ale hlavně jsme se snažili klienty různými otázkami rozvykládat a rozveselit. Máme z toho dobrý pocit. Klientům jsme udělali trochu jiné odpoledne a sami jsme si zkusili dobrovolnictví. Určitě v tom budeme pokračovat.

Vojta, Lucka a Terka z Žákovské bandy


Jak zlepšit naší školu?

Koncem roku začala Žákovská banda pracovat na projektu, který nazvala: Jak zlepšit naší školu? Její členové se procházeli po škole, tentokrát ale s očima dokořán otevřenýma.

Dělali si poznámky, fotili nejmenší detaily. Dívali se tak pečlivě, že viděli i věci, které už ve škole všichni berou jako samozřejmost, takže je vlastně nevnímají. A to hlavně věci, se kterými by se dalo něco udělat. Starší žáci posbírané materiály přetavují do prezentace, mladší žáci kreslí obrázky, co se v naší škole děje.

Výsledné produkty Žákovská banda odevzdá vedení školy. A kdo ví, třeba se tímto pojetím nechá inspirovat.


Debata s politikem

Na začátku prosince jsme si do Žákovské bandy pozvali komunálního politika, Mgr. Jaroslava Suchého, člena Rady města Brna pro školství a sport.

Děti se bezprostředně ptaly například na to, jak vypadá jeho pracovní den, co se mu podařilo a čeho by chtěl dosáhnout i co by na své práci změnil. Děti také povídaly o sobě – o tom, co je zajímá, čeho si všímají na politice a politicích i co děláme v naší Bandě.

Bylo to milé a zajímavé setkání. Určitě budeme v podobných aktivitách v kroužku pokračovat.


Sběr víček od PET lahví na naší škole

Na začátku byla myšlenka pomoci rodině postiženého dítěte. Takové akce všichni dobře známe, víčka sbírá leckterá škola. Žákovská banda si dala tu práci a podívala se na tento způsob podpory zblízka.

Zjistili jsme tak, že sběr víček není ekonomicky zajímavý a ekologicky je dokonce nevhodný. Děti mají tendenci přemlouvat své rodiče, aby jim koupili PET lahve jen kvůli sběru, který probíhá na škole. Naše planeta je však plasty přeplněná. Dnes už není jednoduché najít zpracovatelskou firmu, která by o výkup víček měla zájem.

Proto jsme celou akci pojali JINAK, s důrazem na ekologii. Ve třídách jsou krabice, kam lze víčka nosit, ale zároveň jsme tam umístili také leták, který upozorňuje na to, že životnímu prostředí prospějeme, nebudeme-li nápoje v plastech kupovat vůbec. Rodiny postižených dětí můžeme podpořit přímým finančním příspěvkem.


Haloween 2017

Na konci listopadu, přesně 31. 10. 2017 , naše škola v režii Žákovské bandy oslavila Halloween. Mnozí žáci si do školy přinesli masky. Někteří se k tomuto původně keltskému svátku přihlásili oranžovo-černým oblečením. Žákovská banda přišla s nápadem soutěže Miss maska, při níž třídy bodovaly masky učitelů. Jednoznačnou vítězkou se stala p. učitelka Slezáková, alias rozcuchaný Albert Einstein. Všem ostatním soutěžícím děkujeme za účast.