Teda ty děcka z Přemysláku, TO JE ALE BANDA! Dokonce se tak jmenuje jeden jejich kroužek –„ Žákovská banda.“

Teď ale vážně: na naší škole skutečně vznikl takový kroužek. Začaly tam chodit děti, které jednak chtějí mít možnost dozvídat se o dění ve své škole, mít možnost se na věci zeptat, probrat je se staršími či mladšími spolužáky a třeba i něco ovlivnit, posunout dál.
Kroužek Žákovská banda by měl být prostředím, kde děti zcela prakticky zažívají demokracii – s vlastní iniciativou, svobodou, prací navíc i zodpovědností. Vše, co budeme v kroužku podnikat, je vlastně občanská aktivita. Budeme se dívat kolem sebe a zkusíme být vynalézaví a prospěšní. Nejen pro školu, ale také pro své okolí, obec.
Tak té bandě držte palce. Brzy o ní opět uslyšíte.

Pavla Kočí


Noc ve škole

Když se členové Žákovské bandy dozvěděli, že 9. 6. 2022 proběhne Noc ve škole pro dvě šesté třídy, přišli s nápadem, že nachystají hru. Při první debatě tedy padla otázka, na jaké téma. Avengers byla jasná volba.

Protože kamenů nekonečna je přesně šest, bylo jasné, že musí být šest stanovišť: červené – síť na prolézání, žluté – hlavolamy, zelené – znaková řeč, fialové –– přenášení vajíčka na lžičce, modré – zrcadlový svět – hledání a zakrývání všeho lesklého, oranžové – rozpoznávání předmětů poslepu.

Samotná hra trvala něco přes hodinu a půl. Na stanovištích se postupně vystřídalo všech osm skupinek. Na některá stanoviště bylo potřeba donést poměrně dost předmětů a rekvizit. U přenášení vajíček přišlo k úhoně sedm z nich. A co by to bylo za hru, kdybychom pro její účastníky neměli připravenou odměnu. To vše nás ale bavilo jak vymýšlet i plánovat, tak potom i realizovat. Byla to poslední letošní aktivita Žákovské bandy. A jsme rádi, že se povedla. :-)

Vedoucí kroužku Mgr. Pavla Kočí


Žákovská banda vyrazila na Stránskou skálu

V pátek 25. 3. jsme naplánovali s Žákovskou bandou výlet na Stránskou skálu. Bohužel většina děti byla nemocná, a tak se pátečního odpoledního výletu zúčastnila jen hrstka statečných.

   

 

 

 

Poznávali jsme zrovna kvetoucí rostliny Stránské skály (za všechny mochny, koniklece a dříny) a osazenstvo opuštěných štol: netopýra velkého, vrápence malého a ropuchu obecnou. Děkujeme statečným žákům a doufáme příště v hojnější účast.

Mgr. Anna Ogrocká, Ph.D, Mgr. Patrik Vrábel


Pokračování Žákovské bandy 2021-22

I v letošním roce bude na naší škole probíhat kroužek Žákovská banda. Těšíme se na všechny nové i zavedené členy Bandy! Kroužek je otevřen všem dětem z II. stupně. Scházíme se v pátek po 14. hodině. Děti za něj neplatí.

Tento kroužek probíhá pod patronací Magistrátu města Brna, smyslem je rozvíjet sociální a občanské dovednosti. Zároveň je obdobou žákovského parlamentu – žáci jsou podporováni v tom, aby o dění ve škole přemýšleli a podíleli na organizaci různých akcí, soutěží, nebo přicházeli s vlastními nápady, jak něco vylepšit, posunout dál. A musím podotknout, že za sebou máme už řadu pěkných, povedených projektů a akcí.

V novém školním roce navážeme na aktivity, které se v minulosti osvědčily a mají již určitou tradici. Určitě se zamyslíme, jak například zajímavě prožít Halloween, pravděpodobně se připojíme k happeningu Jsem laskavec. Určitě opět přijdeme na to, jak potěšit seniory, kteří žijí v blízkosti naší školy. Rozhodně budeme pokračovat v dobročinných a užitečných projektech – například ve výrobě vánočních přání pro pacienty v nemocnici, nebo ve výsadbě stromků. A samozřejmě nám půjde o hezky strávený čas – ať už hraním her, nebo vycházkou do přírody.

Velkou část minulého školního roku se členové kroužku museli scházet pouze on-line. Zvládli jsme to, a dokonce se nám podařilo zorganizovat fotografickou soutěž. Doufáme ale, že nám v tomto školním roce situace dovolí, aby kroužek probíhal tak, jak má – tedy naživo.

Vedoucí kroužku Mgr. Pavla Kočí


Žákovská banda i letos myslela na pacienty nemocnice

Zavedenou tradicí našeho kroužku už se stala výroba vánočních přáníček pro pacienty, kteří se na svátky nedostanou domů. Pokračujeme tak ve spolupráci s Dobrocentrem, což je spolek, který zpříjemňuje lidem pobyt v nemocnici. Před Vánocemi jsme se sešli se záměrem vyrobit co nejvíce přáníček a potěšit co nejvíce pacientů.

Vedoucí kroužku Mgr. Pavla Kočí


Halloween na Přemysláku

S nápadem na zorganizování Halloween na naší škole letos přišly děti v kroužku Žákovská banda. Ve školním rozhlase samy informovaly ostatní žáky, kdy a jak bude probíhat.

2.11. to vypuklo! Většina dětí i učitelů přišla do školy jako zombíci, kostlivci, duchové, Frankensteinové, čarodějnice, kouzelníci, dýně, piráti, víly, a mnoho dalších masek. O velké přestávce jsme si dokonce všichni mohli zatančit, protože z rohlasu vyhrávaly písničky.

Každá třída měla za úkol spravedlivě a demokraticky zvolit nejlepší masku třídy a jméno vítěze předat Žákovské bandě. Banďáci se postarali o ceny pro vítěze – halloweenské muffiny, papírové dýně i diplomy, vše vlastnoručně vyráběné.

Byl to prima Halloween, užili jsme si to.

Vedoucí kroužku Mgr. Pavla Kočí


Fotosoutěž Žákovské bandy

Kroužek Žákovská banda se pravidelně scházel i v době distanční výuky. Online setkání byla samozřejmě poněkud jiná, než naživo, ale přesto jsme se dětmi bavili docela zajímavými aktivitami.

Jednou z nich bylo zorganizování fotosoutěže Nebuď pecivál a pojď ven fotit. Nejprve bylo potřeba domluvit jasná pravidla a kritéria. Cílem, jak už napovídá název soutěže, bylo zvednout soutěžící od počítačů a vytáhnout je ven. Výzva k zapojení se do soutěže putovala školním informačním systémem ke všem dětem druhého stupně.

Organizátoři předem stanovili tři kategorie: Příroda, Venčím a Sportuji. Soutěžící posílali svá díla v průběhu března a dubna. Prostřednictvím elektronické nástěnky Padlet jsme si zaslané fotografie prohlíželi, řadili a diskutovali o jejich kvalitách. Vybrat ty nejlepší, byl docela náročný a zodpovědný úkol.

Když už bylo víceméně rozhodnuto, vymýšleli jsme, jak zajímavě soutěžící odměnit. Vedení školy nás podpořilo, a tak jsme mohli zajistit opravdu pěkné a tematické ceny: čokoládové fotoaparáty a čokoládové puzzle s motivem vítězné fotografie. Že mají vítězové radost, je vidět i přes roušky.

Vedoucí kroužku Mgr. Pavla Kočí


Kroužek Žákovská banda v době pandemie

 

V novém roce se naše setkávání odehrává on-line ve stejný čas, jako tomu bývalo ve škole. Povídáme si samozřejmě hlavně o tom, jak to jde s učením, jak to zvládáme. Pokaždé mívám v záloze připravené nějaké téma, ale o debatování vlastně nakonec nikdy není nouze. Hodina a půl uběhne, „ani nemrkneme”. Mluvíme například o tom, co jsme se během pandemie nového naučili. Děti si teď musí častěji než dříve obstarat oběd samy, takže určitě se zdokonalují ve vaření. Takže sdílíme recepty na jednoduchá jídla. Mnohem více času v poslední době děti tráví se svými domácími mazlíčky, nebo si dokonce pořizují nové. Zkouší různé ruční práce, cvičí doma podle internetu, dokonce se mi zdá, že vice čtou. O tom všem se dá mluvit dost dlouho.

Například jednou byl tématem suvenýry z výletů a dovolených. Děti moc rády běží od počítače pro něco, co mohou ukázat a ostatní pak hádají, odkud to asi je.

Hráváme také hry, kvízy, např. Word World, Kahoot, nebo kvízy, které si děti samy vymyslí, připraví. Ke Dni učitelů jsme udělali přáníčko se vzkazy a poděkováním učitelům v aplikaci Word Cloud. A posledním naším větším projektem je uspořádání Fotosoutěže pro děti ze 2. stupně naší školy.

Musím říct, že kroužek funguje pěkně, elektronika nám pomáhá a děti do kroužku stále chodí – dobrovolně a jak se zdá, rády. Moc by mě těšilo, kdyby to aspoň trošku přispělo k tomu, že tuhle náročnou dobu lépe zvládnou.

Za ŽB Mgr. Pavla Kočí


Žákovská banda maluje

  

 

 

 

 

Žákovská banda si po vzoru charitativních akcí na konci února vyzkoušela, jak se dá malovat JINAK: ne rukama, ale nohama, ústy. Vyzkoušeli jsme si, že to vůbec není jednoduché. Jeden obrázek trvá daleko déle, než jsme zvyklí a pořádně se u něj nadřeme. Jsme rádi, že se nám alespoň některá díla podařila dokončit. Naši spolužáci si je mohou prohlédnout na „banďácké nástěnce” u šaten.

Za ŽB Mgr. Pavla Kočí


Žákovská banda myslí na nemocné

Žákovská banda se nenudí ani v prosinci. Na popud Dobrocentra – dobrovolnické sdružení, které se stará o lepší náladu pacientů v nemocnici u sv. Anny, jsme se zapojili do výroby vánočních přáníček. Během svátků zůstávají stovky pacientů upoutaných na nemocniční lůžko a my spolu s Dobrocentrem doufáme, že jim přáníčko vyrobené dětskýma rukama, s láskou a upřímností, udělá radost. Naše škola už s Dobrocentrem spolupracovala i v minulosti, například na návrzích loga této organizace.

Do pomoci nemocným není třeba děti nutit. K výrobě vánočních přáníček se spontánně připojili také loňští deváťáci. Během dvou pátečních odpolední tak vzniklo bezmála devadesát originálních přání. Snad na nemocničních stolcích přispějí k alespoň trošku vánoční atmosféře a možná i k uzdravení pacientů.

Za ŽB Mgr. Pavla Kočí


Předčítání seniorům

V pátek 8.11. 2019 se Žákovská banda vydala za seniory do Odlehčovacího zařízení Červeného kříže, které sídlí u nás ve Slatině. Zapojili jsme se totiž do projektu “Jsem laskavec”, v rámci kterého jsme chtěli udělat něco laskavého. Připravili jsme si knížky, jejichž předčítání by mohlo staré lidi potěšit”: Babičku Boženy Němcové, Příběhy Tisíce a jedné noci od Františka Hrubína a Malého Bobše od J. V. Plevy. Senioři uvítali, že jsme je vytrhli z každodenního režimu, bez hlesu poslouchali a jeden z nich se dokonce nabídl, že také zkusí číst. Největší úspěch měla Babička, do níž jsme se ochotně zaposlouchali úplně všichni.

Bylo to pro nás zajímavé setkání jak se starší generací, tak i s literaturou, která se dnes už téměř nečte.

Pavla Kočí


Akce Žákovské bandy

Školní rok sotva začal a kroužek Žákovská banda už má pěkně napilno.

Ještě v září plánujeme setkání s koordinátorem Nízkoprahového klubu Likusák, který nám představí možnosti vyžití dětí ve volném čase.

V říjnu členové kroužku zorganizují na naší škole Den elegance. Děti i dospělí se obléknou jako do „vysoké společnosti“. Ale nejen to! O eleganci a kultivovanost budeme usilovat také chováním. V tento den budeme hovořit a chovat se k sobě obzvláště slušně a galantně. Zkrátka a dobře, bude to den naprosto spořádané školy. Těšíme se především na fotografie, které budeme moci pořídit o velké přestávce.

Na 13. říjen připadá tzv. Den laskavosti. Žákovská banda jej oslaví návštěvou Odlehčovacího zařízení pro seniory, u kterých strávíme páteční odpoledne povídáním a předčítáním.

V listopadu chystáme akci Týden milých vzkazů, protože těch není nikdy dost a pochvala či slova povzbuzení přece nikoho nic nestojí.

V předvánočním období se plánujeme připojit k charitativním akcím tak, že si žáci v hodinách výtvarné výchovy zkusí malovat či kreslit ústy nebo nohama. Nejpodařenější výtvory vystavíme na nástěnce, kterou Žákovská banda spravuje.

Věříme, že si tyto akce užijí nejen členové bandy, ale všichni zúčastnění – děti i dospělí.

za ŽB vedoucí kroužku Mgr. Pavla Kočí


Výprava za stromky

V neděli 19. 5. 2019 jsme se vypravili za stromečky, které jsme loni v rámci dobrovolnické aktivity vysázeli. Po příjezdu do Medlánek jsme se trochu schovávali před deštěm, takže jsme zavítali do cukrárny. Potom jsme prošli alejí mladých ovocných stromků, mezi nimiž jsme hledali ty, které jsme vysadili právě my. Byla to hezká procházka a hezké počasí nám vydrželo až do návratu.

Pavla Kočí


Noc ve škole

Od začátku školního roku jsme si plánovali přespání ve škole. Nakonec k tomu došlo 12. 4. 2019 Odpoledne jsme si udělali procházku mezí Líšní a Podolím. Když jsme se vrátili do školy, objednali jsme si pizzu. Trochu jsme si zařádili s písničkami a klipy Just dance a povídali si. Před spaním jsme si četli z knížky Povídání o pejskovi a kočičce. Probudili jsme se do sobotního rána, naše škola byla tichá a prázdná a vypadala úplně jinak, než za běžného provozu.

Pavla Kočí


Debata v Žákovské bandě

V pátek odpoledne, 8. 2. 2019, většina dětí vesele opustila školu s výhledem na jarní prázdniny. Skupinka dvanácti dětí z kroužku Žákovská banda však zůstala ve škole a čekala na svého hosta. Tyto děti se těšily na debatu s panem Petrem Hladíkem, náměstkem primátorky města Brna.

Setkání vyvolal dopis, který děti panu náměstkovi poslaly. Zajímalo je, proč v Brně nemáme vedle kontejnerů na plasty, papír a sklo, také hnědé kontejnery na bioodpad. Pan Hladík nechtěl dětem složitou problematiku bioodpadů a svozu odpadů vysvětlovat písemně, raději za nimi přišel osobně. Při této debatě se jasně ukázalo, že děti vnímají ekologická témata velmi citlivě a zodpovědně. Měly připravené rozmanité otázky, které mile překvapily i pana náměstka. Více než hodinu střídal jeden dotaz druhý a řeč se postupně rozšířila i na jiná než ekologická témata. Například na plány vedení města v oblasti dopravy a sportu, děti také zajímal osud konkrétních objektů.

Setkání s panem Hladíkem byl pro děti nevšední zážitek. Pro mne, jejich učitelku, bylo zase mimořádně příjemné sledovat, jak hezky a kultivovaně děti umí při této příležitosti vystupovat. Znamená to, že to s občanskou angažovaností do budoucna bude určitě dobré!

Pavla Kočí


Beseda s hasičem

25. 1. 2019 jsme v Žákovské bandě přivítali profesionálního hasiče. Dozvěděli jsme se, co všechno patří k práci hasičů, jak na sobě hasiči musí fyzicky pracovat a jak se vůbec můžeme stát hasičem.

Zkusili jsme si žárem ožehlou zásahovou přilbu i rukavice. Nejvíc nás zaujala práce na vodě a práce s pilou, pouštěli jsme si dokonce videa z reálných zásahů.


Návštěva Urbancentra

Na konci října 2018 Žákovská banda vyrazila do Urbancentra. Je to informační kancelář patřící pod Magistrát města Brna, která poskytuje informace občanům o nových projektech. Najdete jej na Mečové ulici, v pěkných historických prostorách. Na velkých panelech jsou fotografie a informace.

Sedli jsme si do kroužku a pracovnice si s námi povídala na témata spojená se správou města. Kladla nám různé otázky, které souvisí s tím, co všechno musí ve městě fungovat, aby se v něm dobře žilo. “Hráli” jsme si také s aplikací, ve které jsme měnili podobu města Brna.

Byla to pro nás taková netradiční hodina občanské výchovy. I když jsme museli občas dost zapřemýšlet a byl pátek odpoledne, čas v Urbancentru nám velmi rychle utekl. Děkujeme pracovníkům, kteří se nám věnovali.

ŽB


Dušičkovská soutěž

S blížícím se koncem října 2018 jsme v Žákovské bandě přemýšleli, jak důstojně oslavit Halloween, potažmo Dušičky. Kostýmy máme všichni rádi, proto jsme vyrobili informační letáky a dali do všech tříd informace, aby nikdo 31. 1. na masku nezapomněl. Chtěli jsme přijít také s nějakou tvořivou výzvou. Proto jsme onoho dne vyhlásili soutěž v dušičkovské poezii.

Trochu jsme se obávali, zda se nám vůbec nějaké básničky sejdou. Zadání totiž bylo složit báseň během dopoledne. Nakonec se nám sešlo 11 básní. Některé byly vážné, jiné legrační, ale všechny dodržely téma – Dušičky.

Vyhodnocení vůbec nebylo snadné, zvolili jsme hlasovací systém a zohlednili věk autorů. Zvítězila vtipná básnička Lindy z 5. třídy, jako druhá se umístila romantická báseň kolektivu z 8. třídy. Na třetím místě zveršovaný příběh, který složila Sára ze 7. třídy. Všichni úspěšní básníci dostali sladkou odměnu: Terčin vlastnoruční halloweenský muffin.

ŽB


Kroužek Žákovská banda

Také v tomto školním roce běží kroužek Žákovská banda. Schází se v něm děti od pátého do devátého ročníku. Zaměřujeme se na rozvoj sociálních a občanských dovedností, nejsme lhostejní ke svému okolí a k tomu, co se kolem nás děje. Minulý rok jsme v rámci tohoto kroužku uspořádali některé školní akce, navštívili jsme zajímavá místa, pracovali jsme na projektech, zapojili jsme se do dobrovolnických akcí. Navštívili jsme seniory, sázeli stromky, sprejovali jsme zídku, byli jsme se podívat na jednání Zastupitelské rady, uvítali jsme u nás hosty a mnoho dalších akcí. Kromě toho jsme si samozřejmě nejvíc povídali a hráli.

Kroužek funguje pod záštitou Magistrátu města Brna, vede jej paní učitelka Kočí a odehrává se každý pátek od 14 do 15,30 hod v prostorách školy. Je zdarma. Každý má možnost se kdykoli přidat.


Sprejování zídky

V červnu 2018 nás čekala akce: Sprejování zídky. Jednalo se zídku z betonových tvárnic, která je v blízkosti naší školy a která moc nelahodila naším očím. A tak se zrodil plán ji trochu vylepšit. Nebylo úplně jednoduché vše připravit – zjistit, komu zídka patří, jaké spreje a kolik jich nakoupit, opatřit peníze na nákup apod. Hlavně jsme ale dlouho nemohli přijít na to, co budeme sprejovat. Návrhů byla sice celá řada, ale chtěli jsme také, aby mohl přidat ruku k dílu úplně každý, kdo chtěl.

Náš spolužák, Petr ze šesté třídy, nakreslil úžasné draky. Ty jsme umístili z druhé strany zdi, k dětskému koutku u zahrádky restaurace. Na druhou stranu, u chodníku na ulici Kikrleho, naproti naší školy, jsme nakonec nastříkali motiv knihovničky se vším možným, co na knihovnách bývá. Každý si pak ještě mohl napsat název své oblíbené knížky. Až někdy půjdete kolem, objevíte zde například Pána prstenů, Atlas světa, nebo třeba všechny díly Harryho Pottera. Samotné sprejování bylo skvělé, moc nás to bavilo a s výsledkem jsme docela spokojeni.

Tato akce by se však neuskutečnila bez svolení pana Klajsnera. A my mu tímto moc děkujeme!

Terka a Vojta


Návštěva radnice

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 se naše Žákovská banda vypravila na slatinskou radnici. Šli jsme se podívat na zasedání zastupitelstva, které je veřejné. Zasedání trvalo asi půl hodiny, radní hlasovali elektronicky. Poté se nás ujal pan místostarosta Petr Semrád. Provedl nás po budově, ukázal nám, kde se co vyřizuje, podívali jsme se dokonce do jeho kanceláře, kde nám řekl o budoucnosti naší školy. Například, že se zde bude stavět další patro, ve kterém budou odborné učebny. Také nám dával různé otázky o naší obci. A úplně ke konci jsme se projeli proskleným výtahem.

Eliška, 7.A


Sázíme stromy v Medlánkách

7. 4. 2018 se Žákovská banda přidala k dobrovolnické akci Sázíme stromy v Medlánkách. Počasí nám přálo, zasadili jsme společně alespoň dvanáct listnáčů a užili jsme si to.

Za čas bychom se rádi přijeli do Medlánek podívat, jak „naše“ stromečky rostou.

Sára, Apolenka, Lukáš, Luboš, Petr, Radek, Adam


Setkání se zástupkyní DobroCentra

Dalším hostem, který 9. 3. 2018 zavítal do naší bandy, byla Svatava Kalná. Tato paní vede už několik let DobroCentrum, dobrovolnické sdružení, které se stará o zábavu dlouhodobě nemocných pacientů Nemocnice u sv. Anny. Dozvěděli jsme se, jak tato organizace funguje, kdo se může stát dobrovolníkem a co to obnáší. Zároveň jsme se zajímali o to, jak můžeme být prospěšní také my.

Napadlo nás, že můžeme vyrobit a poslat pacientům nějaká velikonoční přáníčka. Také nás paní Kalná požádala, zda bychom nechtěli navrhnout nové logo této organizace. Toho se ujala paní učitelka Mrázová, která na naší škole vyučuje výtvarnou výchovu. A konečně jsme si snažili představit, čím bychom mohli zabavit znuděné pacienty. Chlapci přišli s návrhem krátkého divadelního představení. Okamžitě začali nacvičovat bajku, kterou znají z učebnice angličtiny pro 6. ročník. Je vtipná i moudrá. Máme tedy co předvádět. Zbývá to jen maličko dotrénovat a pak domluvit dobrovolnickou návštěvu nemocnice.

Lukáš, Luboš, Vojta a Petr z Žákovské bandy


Návštěva odlehčovacího zařízení

Jednoho dne jsme se v Žákovské bandě rozhodli, že navštívíme a rozveselíme seniory v Odlehčovacím zařízení Červeného kříže. Před samotnou návštěvou jsme vyrobili různá origami, abychom měli klientům co dát na památku. Jeden z členů naší bandy, Ivan, zatelefonoval do tohoto zařízení a domluvil konkrétní termín na 2. 3. 2018. Výhodou bylo, že máme toto zařízení jen kousek od školy. Strávili jsme tam asi hodinu. Něco málo jsme řekli o sobě, ale hlavně jsme se snažili klienty různými otázkami rozvykládat a rozveselit. Máme z toho dobrý pocit. Klientům jsme udělali trochu jiné odpoledne a sami jsme si zkusili dobrovolnictví. Určitě v tom budeme pokračovat.

Vojta, Lucka a Terka z Žákovské bandy


Jak zlepšit naší školu?

Koncem roku začala Žákovská banda pracovat na projektu, který nazvala: Jak zlepšit naší školu? Její členové se procházeli po škole, tentokrát ale s očima dokořán otevřenýma.

Dělali si poznámky, fotili nejmenší detaily. Dívali se tak pečlivě, že viděli i věci, které už ve škole všichni berou jako samozřejmost, takže je vlastně nevnímají. A to hlavně věci, se kterými by se dalo něco udělat. Starší žáci posbírané materiály přetavují do prezentace, mladší žáci kreslí obrázky, co se v naší škole děje.

Výsledné produkty Žákovská banda odevzdá vedení školy. A kdo ví, třeba se tímto pojetím nechá inspirovat.


Debata s politikem

Na začátku prosince jsme si do Žákovské bandy pozvali komunálního politika, Mgr. Jaroslava Suchého, člena Rady města Brna pro školství a sport.

Děti se bezprostředně ptaly například na to, jak vypadá jeho pracovní den, co se mu podařilo a čeho by chtěl dosáhnout i co by na své práci změnil. Děti také povídaly o sobě – o tom, co je zajímá, čeho si všímají na politice a politicích i co děláme v naší Bandě.

Bylo to milé a zajímavé setkání. Určitě budeme v podobných aktivitách v kroužku pokračovat.


Sběr víček od PET lahví na naší škole

Na začátku byla myšlenka pomoci rodině postiženého dítěte. Takové akce všichni dobře známe, víčka sbírá leckterá škola. Žákovská banda si dala tu práci a podívala se na tento způsob podpory zblízka.

Zjistili jsme tak, že sběr víček není ekonomicky zajímavý a ekologicky je dokonce nevhodný. Děti mají tendenci přemlouvat své rodiče, aby jim koupili PET lahve jen kvůli sběru, který probíhá na škole. Naše planeta je však plasty přeplněná. Dnes už není jednoduché najít zpracovatelskou firmu, která by o výkup víček měla zájem.

Proto jsme celou akci pojali JINAK, s důrazem na ekologii. Ve třídách jsou krabice, kam lze víčka nosit, ale zároveň jsme tam umístili také leták, který upozorňuje na to, že životnímu prostředí prospějeme, nebudeme-li nápoje v plastech kupovat vůbec. Rodiny postižených dětí můžeme podpořit přímým finančním příspěvkem.


Haloween 2017

Na konci listopadu, přesně 31. 10. 2017 , naše škola v režii Žákovské bandy oslavila Halloween. Mnozí žáci si do školy přinesli masky. Někteří se k tomuto původně keltskému svátku přihlásili oranžovo-černým oblečením. Žákovská banda přišla s nápadem soutěže Miss maska, při níž třídy bodovaly masky učitelů. Jednoznačnou vítězkou se stala p. učitelka Slezáková, alias rozcuchaný Albert Einstein. Všem ostatním soutěžícím děkujeme za účast.