Když je matematika zábava

Hejného metoda výuky matematiky je založená na tom, že děti si samy prozkoumávají matematické zákonitosti, objevují a vysvětlují své myšlenky spolužákům. Tím se učí nejen rozumět matematice, ale i logicky uvažovat a komunikovat.
Zveme všechny rodiče budoucích prvňáčků na ukázkovou hodinu matematiky Hejného metodou, kterou povede Mgr. Alžběta Veselá se svými žáky.
Tato hodina se uskuteční v úterý 13. února 2018 v 15 hodin ve třídě 1. A.


Zlatí fotbalisti

Brněnský svaz malé kopané, pod záštitou MMB, uspořádal již podruhé pro žáky 1. – 4. tříd ZŠ turnaj. Naši žáci se úspěšně turnaje zúčastnili a odnesli si krásné zlato.


Vánoční jarmark poprvé

Pro tento školní rok jsme se rozhodli pro novou cestu, jak se vánočně naladit a zároveň prezentovat práci žáků – vánoční jarmark. Ten proběhl v úterý 19. prosince od 16. hodin. Na úvod zahráli a zazpívali koledy žáci 1. i 2. st. na školním dvoře, poté se škola otevřela rodičům a dalším návštěvníkům. Každá třída byla vánočně vyzdobena a žáci s třídním učitelem nebo učitelkou prezentovali své výrobky, které tvořili během projektového dne.


Hurá do Vídně

Pro velký loňský úspěch jsme ve středu 6. 12. 2017 s žáky druhého stupně zopakovali celodenní poznávací výlet do krásně nazdobené vánoční Vídně. Letos byl program obohacen o návštěvu mořského světa v Haus Des Meeres. Byl to velmi vydařený a krásný výlet. :-)


Vánoční dílny

Již dlouho se nám nestalo, aby projektový den probíhal zároveň na 1. i 2. stupni. Tentokrát k tomu však byla dobrá příležitost, protože jsme si letos pro rodiče místo koncertu vymysleli vánoční jarmark, na který je třeba se připravit. A tak v úterý 21. 11. 2017 se všechny třídy proměnily v dílny, kde se vyráběly výrobky s vánoční tematikou. Jak to všechno dopadlo a co kdo vyrobil, můžete na vlastní oči vidět 19. prosince na vánočním jarmarku, na který všechny srdečně zveme.


Zlato je naše!

Jako každý rok jsme se na přelomu listopadu a prosince zúčastnili Novoměstského poháru ve florbalu. Letos se konal již 11. ročník a o zlatý pohár bojovalo 35 týmů z brněnských základních škol. Po urputném boji vše dopadlo výborně a naši páťáci vybojovali zlatý pohár a putovní zlatý pohár.


Noc ve škole

Dne 23.11 probíhala na naší škole tradiční akce „Noc ve škole“. Tentokrát byla na téma Piráti z Karibiku.


S Hejného matematikou u kávy

Hejného matematiku si 22. listopadu 2017 mohli vyzkoušet i rodiče prvňáčků, kteří do školy zavítali v odpoledních hodinách. Během společného setkání si rodiče vyzkoušeli spoustu aktivit, na jejichž přípravě se podílely i samotné děti.


Vycházka do centra města

V tomto pololetí šk. roku 2017/18 jezdí naše třída 3. B v rámci tělesné výchovy každý čtvrtek plavat. Navštěvujeme bazén na Rašínově ulici v centru města. Toho jsme využili začátkem listopadu a nevrátili se po plavání zpět do školy, ale podnikli vycházku po zajímavostech města Brna. Zaměřili jsme se hlavně na místa spojená s brněnskými pověstmi.


Moravský kras 2017

Dne 1. listopadu 2017 se 6. a 7. ročník vydal na celodenní exkurzi do Moravského krasu. Vyrazili jsme všichni autobusem od školy. Jeli jsme asi jednu hodinku. Když jsme přijeli, rozdělili jsme se do dvou skupin na přírodopis a dějepis a každý dělal něco jiného. V našem povídání se dozvíte jak to probíhalo a co jsme zažili hezkého.


Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
Přemyslovo náměstí 89/1,
627 00 Brno

telefon 1:548 212 014
telefon 2:548 217 558
ředitelna a fax: 548 217 641

ID datové schránky: 7kw4f7g

reditelka@zspremyslovo.cz

Projekt OPVVV

Czech Dalton

Czech Dalton

Archiv příspěvků

Fotogalerie

her_10_2016-5 HER_0073 HER_0069 HER_0064 HER_0063 HER_0039 HER_0034 HER_0019