AbsolventskA? veA?A�rek

Jak je kaA?dA? rok zvykem, i my jsme chtA�li uspoA�A?dat nA?A? absolventskA? veA?A�rek, proto jsme nepodcenili pA�A�pravy a zaA?ali s nimi velmi brzy, asi nA�kdy v A�A�jnu. NA?A? tanec pomalu zaA?A�nal vypadat slibnA�. S blA�A?A�cA�m se termA�nem konA?nA�, a to 23. A?nora 2018, jsme pozvali vA?echny naA?e drahA� panA� uA?itelky a vA?A?enA� pA?ny uA?itele, spoluA?A?ky a samozA�ejmA� i minulou devA?tou tA�A�du. VeA?er jsme si opravdu uA?ili.


A zase po roce, je tu OleA?nice

V tA?dnu od 19. do 23. A?nora se konal lyA?aA�skA? vA?cvikovA? kurz A?A?kA? 3. a 4. tA�A�d, kterA? se letos maximA?lnA� vydaA�il. Nejen, A?e na sjezdovce v OleA?nici leA?elo dostateA?nA� mnoA?stvA� kvalitnA�ho snA�hu, ale pA�A?lo nA?m i poA?asA�. A protoA?e prA?vA� v tomto tA?dnu probA�haly ZimnA� olympijskA� hry, ocenili jsme snahu, pA�li a vA?kon vA?ech lyA?aA�A? malA?mi zlatA?mi medailemi, kterA� budou dA�tem pA�ipomA�nat lyA?aA�skA? kurz v OleA?nici 2018.


Drumbeny a�� to nenA� jen bubnovA?nA�

V A?noru probA�hly bA�hem dvou dnA? workshopy, ve kterA?ch si A?A?ci 1. stupnA� vyzkouA?eli nejrA?znA�jA?A� rytmickA� aktivity pA�i bubnovA?nA� na tzv. drumbeny. BA�hem workshopA? si A?A?ci vyzkouA?eli hru na drumbeny, uA?ili se vyA?ukA?vat rA?znA� rytmy, snaA?ili se opakovat zahranA� rytmickA� celky. Bylo to zajA�mavA� zpestA�enA� hudebnA� vA?chovy.


Den otevA�enA?ch dveA�A� 2018

VA?A?enA� rodiA?e, milA� dA�ti! Zveme VA?s ve stA�edu 28. BA?EZNA 2018 na DEN OTEVA?ENA?CH DVEA?A? ZA� a MA� Brno, PA�emyslovo nA?m. 1. TA�A?A�me se na VaA?i nA?vA?tA�vu.


Matematika, kterA? dA�ti nenudA�, ale bavA�

LetoA?nA� prvA?A?A?ci ve tA�A�dA� 1. A se pA�i matematice opravdu nenudA�. Naopak se na matematiku tA�A?A� a prostA�ednictvA�m metody profesora HejnA�ho ani nevnA�majA�, A?e se vlastnA� uA?A�. BA�hem hodin matematiky zkoumajA� novA? prostA�edA� a�� poA?A�tajA� cestujA�cA� v autobuse, sestavujA� a zapisujA� stavby z molitanovA?ch krychliA?ek, umA�sA?ujA� neposednA? A?A�sla do pA�A�kladA?, objevujA� zA?konitosti posloupnosti A?A�selnA� A�ady pomocA� krokovA?nA�, uA?A� se logicky pA�emA?A?let a diskutovat o sprA?vnA�m A�eA?enA� A?kolA?.


Sportovci do A?kol

JiA? od roku 2015 je naA?e A?kola zapojena do projektu Sportovci do A?kol. Spolupracujeme v nA�m s UniA� sportovnA�ch klubA? a MagistrA?tem mA�sta Brna. CA�lem je ukA?zat A?A?kA?m a zA?roveA? si vyzkouA?et vA�ce druhA? sportA?. A?A?ci 1. a�� 5. tA�A�d navA?tA�vujA� bezplatnA? krouA?ek pod vedenA�m profesionA?lnA�ch trenA�rA?, kteA�A� pA?sobA� v brnA�nskA?ch sportovnA�ch klubech.


Archiv příspěvků

Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
Přemyslovo náměstí 89/1,
627 00 Brno

telefon 1:548 212 014
telefon 2:548 217 558
ředitelna a fax: 548 217 641

ID datové schránky: 7kw4f7g

reditelka@zspremyslovo.cz

Projekt OPVVV

Czech Dalton

Czech Dalton

Fotogalerie

her_10_2016-9 her_10_2016-7 HER_0083 HER_0076 HER_0046 HER_0034 HER_0025 HER_0001