Rozvrh hodin a kroužků2018-09-13T18:29:51+00:00

Rozvrh tříd

 
1. třídy
 
 
2. třídy
 
 
3. třídy
 
 
4. třídy
 
 
5. třídy
 
 
6. třídy
 
 
7. třída
 
 
8. třídy
 
 
9. třídy
 

 

Rozvrh kroužků

Kroužky ve školním roce 2018/2019 – zahájení 1. 10. 2018, ukončení 31.5.2019

Přihláška do kroužku je na webových stránkách školy – v sekci dokumenty pro rodiče

Žáci 1. – 5. ročníku přinesou vyplněnou přihlášku TU do 18. 9. 2018, peníze  také TU do 5. 10. 2018.

Žáci 6.- 9. ročníku přinesou vyplněnou přihlášku vedoucímu kroužku do 18. 9.2018, peníze do 5.10.2018.

 

Konzultační hodiny vyučujících

Všichni učitelé mají ve šk. roce 2018/2019 konzultační hodinu od 1. 9. do 30. 6. každé úterý 14,00 – 16,00 hodin.
Rodiče se mohou s kterýmkoliv učitelem individuálně domluvit a navštívit ho.
Učitelé (třídní i netřídní) si budou rodiče dle potřeby zvát individuálně a projednávat s nimi otázky týkající se jejich dětí.