Rozvrh tříd

 
1. třída
 
 2. třídy  3. třídy
 
4. třídy
 
 
5. třídy
 
 
6. třídy
 
 
7. třídy
 
 
8. třídy
 
 
9. třídy
 

 

Rozvrh kroužků

Kroužky ve šk. roce 2022/2023 začínají 1. 10. 2022 a končí 31. 5. 2023.

Kroužky budou otevřeny pouze na základě dostatečného zájmu žáků.

 

Konzultační hodiny vyučujících

Všichni učitelé mají v tomto šk. roce konzultační hodinu od 1. 9. do 30. 6. každé úterý 14,00 – 16,00 hodin. (nebo dle domluvy času s rodiči)
Rodiče se mohou s kterýmkoliv učitelem individuálně domluvit a navštívit ho.
Učitelé (třídní i netřídní) si budou rodiče dle potřeby zvát individuálně a projednávat s nimi otázky týkající se jejich dětí.