Rozvrh tříd

 
1. třídy
 
 
2. třídy
aktualizováno
4.2.2019 
 
3. třídy
aktualizováno
4.2.2019 
 
4. třídy
 
 
5. třídy
 
 
6. třídy
 
 
7. třída
 
 
8. třídy
 
 
9. třídy
 

 

Rozvrh kroužků

Kroužky ve školním roce 2018/2019 – zahájení 1. 10. 2018, ukončení 31.5.2019
Přihláška do kroužku je na webových stránkách školy – v sekci dokumenty pro rodiče

Žáci 1. – 5. ročníku přinesou vyplněnou přihlášku TU do 18. 9. 2018, peníze  také TU do 5. 10. 2018.

Žáci 6.- 9. ročníku přinesou vyplněnou přihlášku vedoucímu kroužku do 18. 9.2018, peníze do 5.10.2018.

 

Konzultační hodiny vyučujících

Všichni učitelé mají ve šk. roce 2018/19 konzultační hodinu od 1. 9. do 30. 6. každé úterý 14,00 – 16,00 hodin.
Rodiče se mohou s kterýmkoliv učitelem individuálně domluvit a navštívit ho.
Učitelé (třídní i netřídní) si budou rodiče dle potřeby zvát individuálně a projednávat s nimi otázky týkající se jejich dětí.