Projekty A?koly

1. Projekt EU OP VVV “A�kolnA� asistenti pedagoga”

A?A�slo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004424

Od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019 naA?e A?kola realizuje projekt, jehoA? cA�lem je personA?lnA� podpora, pA�ijetA� asistentA? pedagoga a speciA?lnA�ho pedagoga.

2. Projekt EU “UA?A�me se zruA?nosti”

A?A�slo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0116

Od 1. 9. do 31. 12. 2015 naA?e A?kola realizovala projekt, kterA? byl zamA�A�en na rozvoj technickA�ho vzdA�lA?vA?nA� A?A?kA?,vybavenA� A?kolnA� dA�lny a vzdA�lA?vA?nA� pedagogA? v oblasti vA?uky technickA?ch dovednostA� A?A?kA?.

3. Projekt EU “UA?A�me se jazyky”

A?A�slo projektu: OPVK CZ.1.07/1.1.00/56.0992

CA�lem projektu bylo zlepA?enA� jazykovA?ch kompetencA� A?A?kA? a prohloubenA� jejich znalostA� o zemA�ch EU a EvropskA�ho sdruA?enA� volnA�ho obchodu. V rA?mci realizace projektu se pro A?A?ky naA?A� A?koly uskuteA?nil  jazykovA�-vzdA�lA?vacA� pobyt v LondA?nA�.

DalA?A� informace naleznete zde: KrA?lovskA? LondA?n a StudijnA� pobyt v LondA?nA�

4. EU – penA�ze A?kolA?m

A?A�slo projektu: OPVK CZ.1.07/1.4.00/21.0291

V letech 2010 aA? 2013 ZA� na PA�emyslovA� nA?mA�stA� absolvovala projekt EvropskA� unie PenA�ze A?kolA?m financovanA? z EvropskA?ch sociA?lnA�ch fondA?. VA?sledkem jsou mimo jinA� modernA� elektronickA� uA?ebnA� materiA?ly DUM a A?IG pouA?A�vanA� ve vA?uce a vedoucA� ke zkvalitnA�nA� vzdA�lA?vA?nA� na naA?A� A?kole.

ObecnA� informace o projektu naleznete zde.

DigitA?lnA� uA?ebnA� materiA?ly (DUM) a vA?ukovA� materiA?ly zlepA?ujA�cA� A?tenA?A�skou a informaA?nA� gramotnost (A?IG) naleznete ke staA?enA� zde.

5. VzdA�lA?vA?nA� pedagogA? pomocA� tabletA?

A?A�slo projektu: OPVK CZ.1.07/1.3.00/51.0005

Od 1.9.2014 do 31.7.2015 takA� na naA?A� A?kole probA�hal projekt VzdA�lA?vA?nA� pedagogA? pomocA� tabletA?. CA�lem projektu je zkvalitnit vA?uku implementacA� modernA�ch technologiA� do prostA�edA� zA?kladnA� A?koly.

6. MA�sto Brno zvyA?uje kvalitu vzdA�lA?vA?nA� v zA?kladnA�ch A?kolA?ch

A?A�slo projektu: OPVK CZ.1.07/1.1.00/46.0015

Od roku 2014 je naA?e zA?kladnA� A?kola zapojena do projektu mA�sta Brna s nA?zvem MA�sto Brno zvyA?uje kvalitu vzdA�lA?vA?nA� v zA?kladnA�ch A?kolA?ch. CA�lem projektu je pomoc A?A?kA?m ohroA?enA?m studijnA�m neA?spA�chem.

Archiv příspěvků

Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
Přemyslovo náměstí 89/1,
627 00 Brno

telefon 1:548 212 014
telefon 2:548 217 558
ředitelna a fax: 548 217 641

ID datové schránky: 7kw4f7g

reditelka@zspremyslovo.cz

Projekt OPVVV

Czech Dalton

Czech Dalton

Fotogalerie

HER_04_2017-07 her_10_2016-6 HER_0051 HER_0092 HER_0076 HER_0065 HER_0046 HER_0041