Učební plány

Učební plán

Kritéria pro přijímání žáků

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku

Spádové obvody pro přijímání žáků

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

Plán práce školy

Plán práce školy 2019/2020

Zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva školy 2018/19

Inspekční zprávy jsou k dispozici u ředitelky školy.

Zápis z poslední školské rady

Zápis ze školské rady 2019