Dokumenty školy

 

Učební plány

Učební plán

Kritéria pro přijímání žáků

Spádové obvody pro přijímání žáků

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

Plán práce školy

Plán práce školy 2021/2022

Zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva školy 2020/21

Inspekční zprávy jsou k dispozici u ředitelky školy.

Zápis z poslední školské rady

Zápis ze školské rady 2021