Loading...
Dokumenty školy2018-09-26T13:23:06+00:00

Učební plány

Učební plán

Kritéria pro přijímání žáků

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku

Spádové obvody pro přijímání žáků

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

Plán práce školy

Plán práce školy 2018/2019

Zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva školy 2017/18

Inspekční zprávy jsou k dispozici u ředitelky školy.

Školní a klasifikační řád

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání (Aktuální k 3.4.2018)

Řád školní družiny (Aktuální k 13. 6. 2017)

Zápis z poslední školské rady

Zápis ze schůze školské rady 2-2018