Loading...
Dokumenty školy2018-08-01T20:42:20+00:00

Učební plány

Učební plán 2017/18

Kritéria pro přijímání žáků

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku

Spádové obvody pro přijímání žáků

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

Plán práce školy

Plán práce školy 2017/2018

Zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva školy 2016/17

Inspekční zprávy jsou k dispozici u ředitelky školy.

Školní a klasifikační řád

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání (Aktuální k 3.4.2018)

Řád školní družiny (Aktuální k 13. 6. 2017)

Zápis z poslední školské rady

Zápis ze schůze školské rady 2-2017