Dokumenty mateřské školy

 

Školní řád

Školní řád MŠ

Dodatek ke Školnímu řádu MŠ

Režim dne

Režim dne v MŠ

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče – souhrn MŠ

Provozní řád

Provozní řád MŠ

Zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva mateřské školy 2020/21