Loading...
Oficiální dokumenty MŠ2018-08-17T18:06:15+00:00

Školní řád

Školní řád MŠ (Aktuální k 1. 9. 2017)

Režim dne

Režim dne v MŠ

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče – souhrn MŠ

Provozní řád

Provozní řád MŠ

Zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva mateřské školy 2017/18