Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku

Informace zde jsou pro loňský školní rok 2016/17. Pro aktuální školní rok budou včas před zápisem aktualizovány.

Podle platné směrnice ze dne 1.1. 2011 o přijímání žáků do 1. ročníku na Základní škole a mateřské škole Brno, Přemyslovo nám. 1 hodnotí ředitelka školy uchazeče podle následujících kritérií:

1. V souladu s § 36 odst. 7 zákona 561/2004 Sb. je ředitelka školy povinna přednostně přijímat žáky s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu Základní školy a mateřské školy Brno, Přemyslovo nám. 1 do výše kapacity školy, do 19.4.2017   20 bodů
2. Trvalé bydliště dítěte nebo zákonného zástupce na území MČ Slatina (mimo ulic patřících spádově k ZŠ a MŠ Přemyslovo nám.1), do 19.4.2017   10 bodů
3. Trvalé bydliště dítěte nebo zákonného zástupce na území města Brna (mimo MČ Slatina), do 19.4.2017   1 bod
4. Trvalé bydliště dítěte nebo zákonného zástupce mimo město Brno, do 19.4.2017   0 bodů
5. Sourozenci v ZŠ Přemyslovo nám. 1 ANO

NE

1 bod

0 bodů

 

U trvalého bydliště bodujeme stav k 19.4.2017 včetně. Na pozdější změny nebude brán při přijímacím řízení zřetel.

V případě rozhodování mezi žáky se stejným bodovým ohodnocením rozhodne losování.

Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
Přemyslovo náměstí 89/1,
627 00 Brno

telefon 1:548 212 014
telefon 2:548 217 558
ředitelna a fax: 548 217 641

ID datové schránky: 7kw4f7g

reditelka@zspremyslovo.cz

Projekt OPVVV

Czech Dalton

Czech Dalton

Archiv příspěvků

Fotogalerie

HER_04_2017-03 HER_04_2017-06 her_10_2016-1 her_10_2016-7 HER_0096 HER_0092 HER_0063 HER_0025