Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

 

 • o zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy
 • rodiče žádají o zařazení dětí do školní družiny do 31.5. Pokud tento den připadá na volný den , platí následující pracovní den.
 • ředitel školy uvědomí rodiče o zařazení, případně nezařazení, dítěte do školní družiny do 30.6. zveřejněním na www.zspremyslovo.cz
 • v případě nezaplacení poplatku za školní družinu do termínu daného směrnicí školy, pokud není dítě od poplatku osvobozeno, bude dítě ze školní družiny vyloučeno a místo bude nabídnuto jinému zájemci
 • při zařazení dětí do školní družiny jsou děti přijímány na základě tohoto pořadí:
 1. děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni nebo patří mezi osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnání musí být doloženo potvrzením zaměstnavatele, v případě osob samostatně výdělečně činných musí být doloženo čestné prohlášení o provádění samostatné výdělečné činnosti
 2. děti, které mají již ve ŠD zapsané sourozence
 3. u dětí, které dojíždějí, bude zohledněna vzdálenost, dopravní obslužnost a věk dětí
 4. ostatní děti
 5. děti matek na MD a rodičovské dovolené
 • v případě závažných důvodů může ředitel školy učinit výjimku ze stanoveného pořadí

Archiv příspěvků

Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
Přemyslovo náměstí 89/1,
627 00 Brno

telefon 1:548 212 014
telefon 2:548 217 558
ředitelna a fax: 548 217 641

ID datové schránky: 7kw4f7g

reditelka@zspremyslovo.cz

Projekt OPVVV

Czech Dalton

Czech Dalton

Fotogalerie

HER_04_2017-05 her_10_2016-2 her_10_2016-8 her_10_2016-5 HER_0081 HER_0063 HER_0046 HER_0036