Kontakty + ZamA�stnanci

ZA?kladnA� A?kola a mateA�skA? A?kola Brno, p.o.
PA�emyslovo nA?mA�stA� 89/1
Brno-Slatina
627 00

Telefon do A?koly: 548 212 014, 548 217 558

ID DatovA� schrA?nky A?koly:  7kw4f7g

VedenA� A?koly:

A?editelka A?koly – Mgr. SvA�tlana BrankovskA?
reditelka@zspremyslovo.cz
1. ZA?stupkynA� A�editelky A?koly – Mgr. Lada MazA?lkovA?
mazalkova@zspremyslovo.cz
2. ZA?stupkynA� A�editelky A?koly – Mgr. Alena DvoA�A?kovA?
dvorakova@zspremyslovo.cz

Kontakty na zamA�stnance:

KonzultaA?nA� hodiny vyuA?ujA�cA�ch

1. a 2. stupeA? ZA�:

 
Mgr. KateA�ina HedlovA? hedlova@zspremyslovo.cz
Mgr. Zuzana JetmarovA? jetmarova@zspremyslovo.cz
Mgr. EliA?ka KrejA?ovA? krejcova@zspremyslovo.cz
Mgr. EliA?ka SeidlovA? seidlova@zspremyslovo.cz
PaedDr. Iveta MervartovA? mervartova@zspremyslovo.cz
Mgr. Iva SlezA?kovA? slezakova@zspremyslovo.cz
Mgr. Anna KuA?eA�A�kovA? kucerikova@zspremyslovo.cz
Mgr. Petr KovA?A� kovar@zspremyslovo.cz
PaedDr. Iva PokorovA? pokorova@zspremyslovo.cz
Mgr. Patrik VrA?bel vrabel@zspremyslovo.cz
RNDr. Hana BajerovA? bajerova@zspremyslovo.cz
Mgr. AlA?bA�ta VeselA? vesela@zspremyslovo.cz
PaedDr. Jarmila BalejovA? balejova@zspremyslovo.cz
Mgr. Lenka MrA?zovA? mrazova@zspremyslovo.cz
Mgr. Martina TrundovA? trundova@zspremyslovo.cz
Mgr. MagdalA�na DubskA? dubska@zspremyslovo.cz
Mgr. Pavla FrancovA? francova@zspremyslovo.cz
Mgr. Veronika DudeA?kovA? dudeskova@zspremyslovo.cz
Mgr. Pavla KoA?A� koci@zspremyslovo.cz
Mgr. Martina AlbrechtovA? albrechtova@zspremyslovo.cz
Mgr. Eva MrA?A?kovA? mrackova@zspremyslovo.cz
Mgr. Lenka MikulA?A?tA�kovA? mikulastikova@zspremyslovo.cz

MateA�skA? A?kola:

 
MarkA�ta MusilovA? MandelA�kovA? – vedoucA� uA?. musilova@zspremyslovo.cz
Jaroslava TovarA?A?kovA? – uA?. tovarnakova@zspremyslovo.cz
Martina NosovA? – provoznA� nosova@zspremyslovo.cz
Andrea PaA?kovA? – uA?. paskova@zspremyslovo.cz
MarkA�ta HalmovA? – uA?. halmova@zspremyslovo.cz
Radka RosendorfovA? – provoznA� rosendorfova@zspremyslovo.cz

Vychovatelky A�D, asistentky pedagoga:

 
Bc. A�A?rka LausovA? – vedoucA� A�D lausova@zspremyslovo.cz
Petra PavelkovA? (vychovatelka) pavelkova@zspremyslovo.cz
Ivana KuA?erovA? (vychovatelka) kucerova@zspremyslovo.cz
Tereza VA�cenovA? (vych. + asist.) vicenova@zspremyslovo.cz
Iveta ValentovA? (vych. + asist.) valentova@zspremyslovo.cz
Mgr. MagdalA�na DubskA? (uA?. + asist.) dubska@zspremyslovo.cz
Mgr. Marie DoleA?elovA? (asistentka) dolezelova@zspremyslovo.cz
Mgr. Jarmila OsiA?kovA? (asistentka) osickova@zspremyslovo.cz
MarkA�ta A�edA? (asistentka) seda@zspremyslovo.cz
Ludmila DvoA�A?A?kovA? (asistentka) dvorackova@zspremyslovo.cz
Blanka ChabiA?ovskA? (asistentka) chabicovska@zspremyslovo.cz

OstatnA� zamA�stnanci A?koly:

 
Eva DouA?kovA? – A?A?etnA� douskova@zspremyslovo.cz
Dana JanA?A�kovA? – hospodA?A�ka jancikova@zspremyslovo.cz
ZdenA�k BeA?va – A?kolnA�k becva@zspremyslovo.cz
Marie HorA?kovA? – uklizeA?ka  
Helena A?echovskA? – uklizeA?ka  
Jan JA?va – vrA?tnA?  

Archiv příspěvků

Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
Přemyslovo náměstí 89/1,
627 00 Brno

telefon 1:548 212 014
telefon 2:548 217 558
ředitelna a fax: 548 217 641

ID datové schránky: 7kw4f7g

reditelka@zspremyslovo.cz

Projekt OPVVV

Czech Dalton

Czech Dalton

Fotogalerie

HER_04_2017-03 HER_04_2017-07 her_10_2016-11 HER_0092 HER_0060 HER_0041 HER_0039 HER_0025