Základní škola a mateřská škola Brno, p.o.
Přemyslovo náměstí 89/1
Brno-Slatina
627 00

Telefon do školy: 548 212 014, 548 217 558

ID Datové schránky školy:  7kw4f7g

Vedení školy:

Ředitelka školy – Mgr. Světlana Brankovská
reditelka@zspremyslovo.cz
1. Zástupkyně ředitelky školy – Mgr. Lada Mazálková
mazalkova@zspremyslovo.cz
2. Zástupkyně ředitelky školy – Mgr. Alena Dvořáková
dvorakova@zspremyslovo.cz

Kontakty na zaměstnance:

1. a 2. stupeň ZŠ:

 
PaedDr. Jarmila Balejová balejova@zspremyslovo.cz
Mgr. Marie Doleželová dolezelova@zspremyslovo.cz
Mgr. Jarmila Osičková osickova@zspremyslovo.cz
Mgr. Zuzana Jetmarová jetmarova@zspremyslovo.cz
Mgr. Anna Kučeříková kucerikova@zspremyslovo.cz
Bc. Barbora Simčová simcova@zspremyslovo.cz
PaedDr. Iveta Mervartová mervartova@zspremyslovo.cz
Mgr. Eliška Seidlová seidlova@zspremyslovo.cz
Mgr. Jana Šindelářová sindelarova@zspremyslovo.cz
Mgr. Martina Trundová trundova@zspremyslovo.cz
Mgr. Alžběta Veselá vesela@zspremyslovo.cz
Mgr. Martina Albrechtová albrechtova@zspremyslovo.cz
Mgr. Anna Ogrocká (tandemový učitel) ogrocka@zspremyslovo.cz
Mgr. Veronika Dudešková dudeskova@zspremyslovo.cz
Mgr. Eva Říhová (Výchovný poradce) rihova@zspremyslovo.cz
Mgr. Pavla Kočí (Metodik prevence) koci@zspremyslovo.cz
Mgr. Jan Pařík parik@zspremyslovo.cz
Mgr. Lenka Mrázová mrazova@zspremyslovo.cz
PaedDr. Iva Pokorová pokorova@zspremyslovo.cz
Mgr. Pavla Rousová rousova@zspremyslovo.cz
Mgr. Iva Slezáková slezakova@zspremyslovo.cz
Mgr. Patrik Vrábel (Metodik ICT) vrabel@zspremyslovo.cz
Mgr. Pavlína Vyhnálková vyhnalkova@zspremyslovo.cz
Mgr. Lenka Mikuláštíková mikulastikova@zspremyslovo.cz
Bc. Tomáš Keprt  keprt@zspremyslovo.cz
Mgr. Filip Jícha (tandemový učitel) jicha@zspremyslovo.cz

Mateřská škola:

 
Markéta Musilová Mandelíková – vedoucí uč. musilova@zspremyslovo.cz
Jaroslava Tovarňáková – uč. tovarnakova@zspremyslovo.cz
Martina Nosová – provozní nosova@zspremyslovo.cz
Andrea Pašková – uč. paskova@zspremyslovo.cz
Markéta Halmová – uč. halmova@zspremyslovo.cz
Radka Rosendorfová – provozní rosendorfova@zspremyslovo.cz

Vychovatelky ŠD, asistentky pedagoga:

 
Bc. Šárka Lausová – vedoucí ŠD lausova@zspremyslovo.cz
Petra Pavelková (vychovatelka) pavelkova@zspremyslovo.cz
Ivana Kučerová (vychovatelka) kucerova@zspremyslovo.cz
Lucie Valentová (vychovatelka) valentova.lucie@zspremyslovo.cz
Iveta Valentová (vych. + asist.) valentova@zspremyslovo.cz
Šárka Hladká (vych. + asist.) hladka@zspremyslovo.cz
Markéta Šedá (asistentka) seda@zspremyslovo.cz
Ludmila Dvořáčková (asistentka) dvorackova@zspremyslovo.cz
Barbora Palásková (asistentka) palaskova@zspremyslovo.cz
Iva Kubínová (asistentka) kubinova@zspremyslovo.cz
Jana Štěpaníková (asistentka) stepanikova@zspremyslovo.cz

Ostatní zaměstnanci školy:

 
Blanka Lidmilová – účetní lidmilova@zspremyslovo.cz
Dana Jančíková – hospodářka jancikova@zspremyslovo.cz
Zdeněk Bečva – školník becva@zspremyslovo.cz
Marie Horáková – uklízečka  
Nadyia Prodan – uklízečka  
Miroslav Novák – vrátný