Základní škola a mateřská škola Brno, p.o.
Přemyslovo náměstí 89/1
Brno-Slatina
627 00

Telefon do školy: 548 212 014, 548 217 558

ID Datové schránky školy:  7kw4f7g

Vedení školy:

Ředitelka školy – Mgr. Světlana Brankovská
reditelka@zspremyslovo.cz
1. Zástupkyně ředitelky školy – Mgr. Lada Mazálková
mazalkova@zspremyslovo.cz
2. Zástupkyně ředitelky školy – Mgr. Alena Dvořáková
dvorakova@zspremyslovo.cz

Kontakty na zaměstnance:

1. a 2. stupeň ZŠ:

 
PaedDr. Jarmila Balejová balejova@zspremyslovo.cz
Mgr. Marie Doleželová dolezelova@zspremyslovo.cz
Mgr. Jarmila Osičková osickova@zspremyslovo.cz
Bc. Kristýna Barcuchová barcuchova@zspremyslovo.cz
Mgr. Anna Lukešová lukesova@zspremyslovo.cz
Bc. Barbora Simčová simcova@zspremyslovo.cz
PaedDr. Iveta Mervartová mervartova@zspremyslovo.cz
Mgr. Eliška Seidlová seidlova@zspremyslovo.cz
Mgr. Jana Šindelářová sindelarova@zspremyslovo.cz
Mgr. Martina Trundová trundova@zspremyslovo.cz
Mgr. Alžběta Veselá vesela@zspremyslovo.cz
Mgr. Martina Albrechtová albrechtova@zspremyslovo.cz
Mgr. Anna Ogrocká, PhD. ogrocka@zspremyslovo.cz
Mgr. Veronika Dudešková dudeskova@zspremyslovo.cz
Mgr. Eva Říhová (Výchovná poradkyně) rihova@zspremyslovo.cz
Mgr. Pavla Kočí (Metodička prevence) koci@zspremyslovo.cz
Mgr. Jan Pařík parik@zspremyslovo.cz
Mgr. Lenka Mrázová mrazova@zspremyslovo.cz
PaedDr. Iva Pokorová pokorova@zspremyslovo.cz
Mgr. Pavla Rousová rousova@zspremyslovo.cz
Mgr. Iva Slezáková (Koordinátorka ŠVP) slezakova@zspremyslovo.cz
Mgr. Patrik Vrábel (Koordinátor ICT) vrabel@zspremyslovo.cz
Bc. Přemysl Severa severa@zspremyslovo.cz
Mgr. Lenka Mikuláštíková mikulastikova@zspremyslovo.cz
Bc. Tomáš Keprt (Metodik ICT) keprt@zspremyslovo.cz
Mgr. Barbora Šlosarová slosarova@zspremyslovo.cz
Mgr. Kateřina Svobodová svobodova@zspremyslovo.cz
Bc. Petra Mlčochová mlcochova@zspremyslovo.cz

Mateřská škola:

 
Markéta Musilová Mandelíková – vedoucí uč. musilova@zspremyslovo.cz
Markéta Halmová – uč. halmova@zspremyslovo.cz
Martina Nosová – provozní nosova@zspremyslovo.cz
Šárka Tioková – uč. tiokova@zspremyslovo.cz
Radmila Odehnalová – uč. odehnalova@zspremyslovo.cz
Radka Rosendorfová – provozní rosendorfova@zspremyslovo.cz
Šárka Hladká (asistentka MŠ) hladka@zspremyslovo.cz

Vychovatelky ŠD, asistentky pedagoga:

 
Bc. Šárka Lausová – vedoucí ŠD lausova@zspremyslovo.cz
Petra Pavelková (vychovatelka) pavelkova@zspremyslovo.cz
Ivana Kučerová (vychovatelka) kucerova@zspremyslovo.cz
Jana Štěpaníková (vych. + asist.) stepanikova@zspremyslovo.cz
Iveta Valentová (vych. + asist.) valentova@zspremyslovo.cz
Iva Kubínová (vych. + asist.) kubinova@zspremyslovo.cz
Markéta Šedá (asistentka) seda@zspremyslovo.cz
Ludmila Dvořáčková (asistentka) dvorackova@zspremyslovo.cz
Barbora Palásková (asistentka) palaskova@zspremyslovo.cz
Petra Jurgová (asistentka) jurgova@zspremyslovo.cz
Adéla Slezáková (asistentka) slezakova.adela@zspremyslovo.cz

Ostatní zaměstnanci školy:

 
Blanka Lidmilová – účetní lidmilova@zspremyslovo.cz
Dana Jančíková – hospodářka jancikova@zspremyslovo.cz
Petra Pavelková – asistentka ŘŠ pavelkova@zspremyslovo.cz
Zdeněk Bečva – školník becva@zspremyslovo.cz
Marie Horáková – uklízečka a vrátná  
Nadyia Prodan – uklízečka  
Miroslav Novák – vrátný