Školní Družina

Základní škola a mateřská škola Brno, p.o.
Přemyslovo náměstí 89/1
Brno-Slatina
627 00

Telefon do školní družiny: 734 755 993

Vychovatelky ŠD:

 
Bc. Šárka Lausová – vedoucí ŠD lausova@zspremyslovo.cz
Petra Pavelková (vychovatelka) pavelkova@zspremyslovo.cz
Ivana Kučerová (vychovatelka) kucerova@zspremyslovo.cz
Jana Štěpaníková (vych. + asist.) stepanikova@zspremyslovo.cz
Iveta Valentová (vych. + asist.) valentova@zspremyslovo.cz
Iva Kubínová (vych. + asist.) kubinova@zspremyslovo.cz

Ostatní zaměstnanci školy:

 
Blanka Lidmilová – účetní lidmilova@zspremyslovo.cz
Dana Jančíková – hospodářka jancikova@zspremyslovo.cz