Loading...
Formuláře pro rodiče2018-09-15T07:20:29+00:00

Uvolnění z výuky na 1 den
Uvolnění z výuky na více dní
Žádost o zařazení žáka do ZŠ
Žádost o slovní hodnocení
Přihláška do kroužku
Odvolání nepřijetí na SŠ
Žádost o uvolnění z TV
Zdravotní způsobilost žáka
Prohlášení o bezinfekčnosti
Žádost o individuální vzdělávací plán
Žádost o prominutí úplaty za školní družinu