Co nás ještě čeká v družině

V tomto školním roce 2018/19 naše ŠD pořádala a zúčastnila se mnoha pěkných a zajímavých programů. Čeká nás ještě měsíc červen a ten bude asi nejnáročnější, protože máme ještě v plánu tyto akce:

  • 4. 6. Výlet na zámek Draxmoor a rozhlednu Klucanina
  • 7. 6. Fotbalový turnaj pod záštitou MMB
  • 10. 6. Sportovní odpoledne s rodiči a jejich dětmi
  • 25. 6. Hravé odpoledne a opékání špekáčků

Doufáme, že naši žáci si tyto akce užijí, rodiče si přijdou s úsměvem protáhnout své svaly a budeme se těšit na prázdniny a další chystané akce v příštím školním roce.

Vychovatelky ŠD

 

Naši úspěšní sportovci

V dubnu se naše ŠD zúčastnila obvodního kola atletické olympiády. Přijelo 6 základních škol. Počasí nám nepřálo, bylo chladno a foukal studený vítr. I přesto se nové hřiště na ZŠ – Řehořova proměnilo v jedno velké sportoviště.
Pro sportovce byly připraveny 4 disciplíny – běh 60m, 200m, skok a hod do dálky.
U našich žáků se probudil pravý sportovní duch a předváděli neuvěřitelné výkony. Vzájemné povzbuzování a úsměvy sportovců se nesly celým dopolednem.
A kdo zvítězil? Přece každý, kdo se zúčastnil.
Přivezli jsme 2 zlaté, 1 bronz, 1x 4. místo, 2x 7. místo.
Reprezentovali nás tito žáci: Leontýna Babeľová – bronz, Veronika Vu, Vojtěch Malík – 2. B, Václav
Ostřížek – 2. A, Elli Tesařová – zlato , Marie Vrzalová – krásné 4. místo + cena fair-play, Jakub Čoupek,
Matěj Hochmajer – zlato. Všem těmto bojovníkům mnohokrát děkuji.

Bc. Šárka Lausová, ved. vychovatelka ŠD

 

Superstar v ŠD 2019

Stejně jako jarní příroda objevuje a vítá nové cvrlikající zpěváčky, tak jsme i my přivítali jaro pěveckou soutěží Superstar ŠD 2019. Po velmi pěkném a vydařeném školním kole následovalo kolo obvodní, které se uskutečnilo 6. března. K naší veliké spokojenosti se konalo za hojné účasti vynikajících pěveckých talentů ze školních družin – ZŠ Měšťanská, ZŠ Kneslova, ZŠ Tuháčkova a ZŠ Bednářova.

 

 

 

Naši družinu zastupovalo ve třech kategoriích rozdělených na chlapce a dívky několik výborných zpěváků. Nejúspěšnější byli – Klára Havlišová (2. A), Vojtěch Malík (2. B) a Nina Keberlová (3. A). Tito tři se umístili na prvních místech ve svých kategoriích a postoupili do městského kola, které bylo v ZŠ Antonínská.

Tady už šlo opravdu do „tuhého“. Sešli se zde jen ti nejlepší a bylo to opravdu úžasné. Děti zpívaly písničky nejrůznějších žánrů. Nejvíce však byly slyšet písničky lidové. Naši stateční soutěžící ze sebe setřásli trému, velmi pěkně zazpívali svou píseň a dočkali se ocenění. Klára Havlišová s písničkou „Přestalo se slunce smát“ se umístila na druhém místě, Vojtěch Malík s písničkou „Mravenčí ukolébavka“ obsadil třetí místo.

Všem třem zpěvákům moc děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Chce to velikou odvahu stoupnout si před velké obecenstvo a porotu a zazpívat svoji písničku.

Vychovatelky ŠD


Superstar v ŠD 2018

Letos, stejně jako v loňském roce, měla naše školní družina možnost přivítat zástupce ze škol našeho obvodu, a to při konání pěvecké soutěže Superstar ŠD 2018. Setkání těch nejlepších pěveckých hlásků se uskutečnilo 21. 2. 2018 v šesti kategoriích. Naší družinku reprezentovali tito malí zpěváci a zpěvačky:

  1. kategorie 1. + 2. třídy: Beata s písní Černé oči a Jaromír s písní Beskyde, Beskyde
  2. kategorie 3. + 4. třídy: Laura s písní Tři kříže, Dominik s písní Beskyde, Beskyde a Jakub s písní Daleko na severu
  3. kategorie 5. třídy: Alena s písni Ide kračún, Ide, Anička s Mravenčí ukolébavkou a Aleš s písní Víno.

Úspěch našich zpěváků byl veliký. V 1. kategorii děvčat zvítězila Beata, na druhém místě chlapců Jaromír. V 2. kategorii se na 2. místě umístila Laura . Ve 3. kategorii na 1. místě děvčat Anička a na 3. místě Alena. Na 1. místě z chlapců se umístil Aleš.

Ve středu 7. března se konalo městské kolo Superstar školních družin na ZŠ Antonínská, kam byla pozvána i naše škola a vítězové obvodního kola. Naší družinku zastupovaly: V 1. kategorii Beata a Jaromír a v 3. kategorii Laura. Překrásné 2. místo si vybojoval Jaromír ve své kategorii.

Zpěváci i zpěvačky byli velice šikovní a úspěšní, celé dopoledne jsme si s dětmi náramně užili. Všem zúčastněným srdečně děkujeme za velikou odvahu a vítězům blahopřejeme.

Tereza Vícenová


Masopustní veselí ve školní družině

Ačkoli nejde o církevní svátek, termín masopustu se určuje podle data Velikonoc. Období, kdy probíhá masopust, bývá od Tří králů do začátku postní doby před Velikonocemi, letos končil 13. února. Na Moravě se masopustu říká fašank nebo ostatky.

V naší školní družině jsme se s dětmi nejdříve seznámili s některými lidovými tradicemi tohoto období, vyrobili jsme si masky kominíka, medvěda, báby, kozy či smrtky. Byli to masky veselé, smutné, nazlobené i nešťastné.

Vyvrcholením byl karneval, který připadl na úterý 13.2. Žáci všech oddělení se spolu se svými vychovatelkami oblékli jak do tradičních i netradičních vyrobených masek. Zahráli jsme si různé karnevalové hry, nechyběl ani průvod školou, diskotéka a malé občerstvení. Děti ještě dlouho vzpomínaly na tuto vydařenou zábavu.

Vychovatelky ŠD


Královna Zima

I když letos příroda dlouho otálela se sněhovou nadílkou, a všichni bychom si asi přáli sněhu víc, my jsme ve školní družině neztráceli naději a pořádnou zimu jsme se snažili přivolat naší zimní soutěží Královna Zima.

Po inspiracích pohádkách filmových i čtených a vyprávění různých zimních příběhů, mohly děti všech odd. ŠD začít tvořit. A co? Cokoliv! Cokoliv, co se jim vybaví pod Královnou Zimou.

Fantazii se meze nekladly, takže děti využívaly nejrůznější styly a techniky k zhotovení svých výkresů, výrobků a výtvorů. A i když máme pěkně teploučko, po vystavení všech výtvorů, zavládl v chodbách krásný, třpytivý a chladivý pocit zimy.

Petra Pavelková


Vánoční dílničky pro předškoláky

V polovině prosince k nám do školy již tradičně zavítali předškoláci z MŠ Přemyslovo náměstí a z MŠ Jihomoravské náměstí. Byly zde pro ně připraveny různé aktivity spojené s vánočním časem. Aby si to užili i ti méně tvořiví, byla pro ně připravena i pohybová aktivita.

Přišlo k nám kolem 60 dětí, které jsme rozdělili do skupinek. Každá skupinka se přesunovala k připraveným stanovištím. Na jednom z nich děti zdobily zvonečky z hnědé keramické hlíny bílou barvou. Velkým štětcem kreslily na zvonky různé motivy – srdíčka, vlnovky, kolečka a tečky. Většina dětí byla hodně šikovná a všechny děti si s tímto úkolem pěkně poradily. V tělocvičně byla nachystaná opičí dráha, kterou si děti velmi užily. Na dalším stanovišti se děti dívaly na kreslené pohádky. Na závěr jsme si všichni zazpívali vánoční koledy. Už teď se těšíme na příští předškoláky.

Vychovatelky ŠD