Loading...
Aktuality ŠD2018-08-01T20:18:59+00:00

Superstar v ŠD

Letos, stejně jako v loňském roce, měla naše školní družina možnost přivítat zástupce ze škol našeho obvodu, a to při konání pěvecké soutěže Superstar ŠD 2018. Setkání těch nejlepších pěveckých hlásků se uskutečnilo 21. 2. 2018 v šesti kategoriích. Naší družinku reprezentovali tito malí zpěváci a zpěvačky:

  1. kategorie 1. + 2. třídy: Beata s písní Černé oči a Jaromír s písní Beskyde, Beskyde
  2. kategorie 3. + 4. třídy: Laura s písní Tři kříže, Dominik s písní Beskyde, Beskyde a Jakub s písní Daleko na severu
  3. kategorie 5. třídy: Alena s písni Ide kračún, Ide, Anička s Mravenčí ukolébavkou a Aleš s písní Víno.

Úspěch našich zpěváků byl veliký. V 1. kategorii děvčat zvítězila Beata, na druhém místě chlapců Jaromír. V 2. kategorii se na 2. místě umístila Laura . Ve 3. kategorii na 1. místě děvčat Anička a na 3. místě Alena. Na 1. místě z chlapců se umístil Aleš.

Ve středu 7. března se konalo městské kolo Superstar školních družin na ZŠ Antonínská, kam byla pozvána i naše škola a vítězové obvodního kola. Naší družinku zastupovaly: V 1. kategorii Beata a Jaromír a v 3. kategorii Laura. Překrásné 2. místo si vybojoval Jaromír ve své kategorii.

Zpěváci i zpěvačky byli velice šikovní a úspěšní, celé dopoledne jsme si s dětmi náramně užili. Všem zúčastněným srdečně děkujeme za velikou odvahu a vítězům blahopřejeme.

Tereza Vícenová


Masopustní veselí ve školní družině

Ačkoli nejde o církevní svátek, termín masopustu se určuje podle data Velikonoc. Období, kdy probíhá masopust, bývá od Tří králů do začátku postní doby před Velikonocemi, letos končil 13. února. Na Moravě se masopustu říká fašank nebo ostatky.

V naší školní družině jsme se s dětmi nejdříve seznámili s některými lidovými tradicemi tohoto období, vyrobili jsme si masky kominíka, medvěda, báby, kozy či smrtky. Byli to masky veselé, smutné, nazlobené i nešťastné.

Vyvrcholením byl karneval, který připadl na úterý 13.2. Žáci všech oddělení se spolu se svými vychovatelkami oblékli jak do tradičních i netradičních vyrobených masek. Zahráli jsme si různé karnevalové hry, nechyběl ani průvod školou, diskotéka a malé občerstvení. Děti ještě dlouho vzpomínaly na tuto vydařenou zábavu.

Vychovatelky ŠD


Královna Zima

I když letos příroda dlouho otálela se sněhovou nadílkou, a všichni bychom si asi přáli sněhu víc, my jsme ve školní družině neztráceli naději a pořádnou zimu jsme se snažili přivolat naší zimní soutěží Královna Zima.

Po inspiracích pohádkách filmových i čtených a vyprávění různých zimních příběhů, mohly děti všech odd. ŠD začít tvořit. A co? Cokoliv! Cokoliv, co se jim vybaví pod Královnou Zimou.

Fantazii se meze nekladly, takže děti využívaly nejrůznější styly a techniky k zhotovení svých výkresů, výrobků a výtvorů. A i když máme pěkně teploučko, po vystavení všech výtvorů, zavládl v chodbách krásný, třpytivý a chladivý pocit zimy.

Petra Pavelková


Vánoční dílničky pro předškoláky

V polovině prosince k nám do školy již tradičně zavítali předškoláci z MŠ Přemyslovo náměstí a z MŠ Jihomoravské náměstí. Byly zde pro ně připraveny různé aktivity spojené s vánočním časem. Aby si to užili i ti méně tvořiví, byla pro ně připravena i pohybová aktivita.

Přišlo k nám kolem 60 dětí, které jsme rozdělili do skupinek. Každá skupinka se přesunovala k připraveným stanovištím. Na jednom z nich děti zdobily zvonečky z hnědé keramické hlíny bílou barvou. Velkým štětcem kreslily na zvonky různé motivy – srdíčka, vlnovky, kolečka a tečky. Většina dětí byla hodně šikovná a všechny děti si s tímto úkolem pěkně poradily. V tělocvičně byla nachystaná opičí dráha, kterou si děti velmi užily. Na dalším stanovišti se děti dívaly na kreslené pohádky. Na závěr jsme si všichni zazpívali vánoční koledy. Už teď se těšíme na příští předškoláky.

Vychovatelky ŠD