Florbal na Přemysláku

Již čtvrtým rokem se naši žáci 1. stupně účastní projektu „Sportovci do škol“.

Dne 4. 10. 2019 v rámci školní družiny odstartoval žádaný kroužek florbalu. Letos se nám podařilo získat výborného trenéra, extraligového hráče brněnského florbalového oddílu Hattrick Brno. Menší děti se zde učí základům florbalu, hrají různé míčové hry. Ti starší, již florbalově zkušenější, se zdokonalují a připravují na působení v brněnských oddílech.

Jsme rádi, že i tento školní rok se podařilo kroužek uskutečnit a děti si zasportují i pobaví.

Bc. Šárka Lausová, vedoucí kroužku


Co nás ještě čeká v družině

Ve školním roce 2018/19 naše ŠD pořádala a zúčastnila se mnoha pěkných a zajímavých programů. V závěru roku jsme uskutečnili s dětmi mnoho pěkných akcí:

  • 4. 6. Výlet na zámek Draxmoor a rozhlednu Klucanina
  • 7. 6. Fotbalový turnaj pod záštitou MMB
  • 10. 6. Sportovní odpoledne s rodiči a jejich dětmi
  • 25. 6. Hravé odpoledne a opékání špekáčků

Naši žáci si tyto akce náležitě užili, rodiče si také s úsměvem protáhli své svaly a nyní se těšíme na další zajímavé akce v příštím šk. roce.

Vychovatelky ŠD


Naši úspěšní sportovci

V dubnu se naše ŠD zúčastnila obvodního kola atletické olympiády. Přijelo 6 základních škol. Počasí nám nepřálo, bylo chladno a foukal studený vítr. I přesto se nové hřiště na ZŠ – Řehořova proměnilo v jedno velké sportoviště.
Pro sportovce byly připraveny 4 disciplíny – běh 60m, 200m, skok a hod do dálky.
U našich žáků se probudil pravý sportovní duch a předváděli neuvěřitelné výkony. Vzájemné povzbuzování a úsměvy sportovců se nesly celým dopolednem.
A kdo zvítězil? Přece každý, kdo se zúčastnil.
Přivezli jsme 2 zlaté, 1 bronz, 1x 4. místo, 2x 7. místo.
Reprezentovali nás tito žáci: Leontýna Babeľová – bronz, Veronika Vu, Vojtěch Malík – 2. B, Václav
Ostřížek – 2. A, Elli Tesařová – zlato , Marie Vrzalová – krásné 4. místo + cena fair-play, Jakub Čoupek,
Matěj Hochmajer – zlato. Všem těmto bojovníkům mnohokrát děkuji.

Bc. Šárka Lausová, ved. vychovatelka ŠD


Superstar v ŠD 2019

Stejně jako jarní příroda objevuje a vítá nové cvrlikající zpěváčky, tak jsme i my přivítali jaro pěveckou soutěží Superstar ŠD 2019. Po velmi pěkném a vydařeném školním kole následovalo kolo obvodní, které se uskutečnilo 6. března. K naší veliké spokojenosti se konalo za hojné účasti vynikajících pěveckých talentů ze školních družin – ZŠ Měšťanská, ZŠ Kneslova, ZŠ Tuháčkova a ZŠ Bednářova.

 

 

 

Naši družinu zastupovalo ve třech kategoriích rozdělených na chlapce a dívky několik výborných zpěváků. Nejúspěšnější byli – Klára Havlišová (2. A), Vojtěch Malík (2. B) a Nina Keberlová (3. A). Tito tři se umístili na prvních místech ve svých kategoriích a postoupili do městského kola, které bylo v ZŠ Antonínská.

Tady už šlo opravdu do „tuhého“. Sešli se zde jen ti nejlepší a bylo to opravdu úžasné. Děti zpívaly písničky nejrůznějších žánrů. Nejvíce však byly slyšet písničky lidové. Naši stateční soutěžící ze sebe setřásli trému, velmi pěkně zazpívali svou píseň a dočkali se ocenění. Klára Havlišová s písničkou „Přestalo se slunce smát“ se umístila na druhém místě, Vojtěch Malík s písničkou „Mravenčí ukolébavka“ obsadil třetí místo.

Všem třem zpěvákům moc děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Chce to velikou odvahu stoupnout si před velké obecenstvo a porotu a zazpívat svoji písničku.

Vychovatelky ŠD