Aktuality MŠ

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MŠ

Den otevřených dveří

Proběhne ve středu 28. března 2018

V mateřské škole v 9,00 – 10,00 hod. a 15,00 – 16,00 hod.

Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání
Úplata za předškolní vzdělávání


Předvánoční čas v mateřské škole

Den 5. 12. 2017 patří jako každý rok Mikuláši, čertu a andělu. Během dopoledne dorazil Mikuláš i do naší mateřské školy. Děti i přes strach zazpívaly písničky. Za odměnu si děti od Mikuláše odnášely balíčky s dobrotami a ty děti, které přes rok vystrkovaly růžky, si odnesly i čertovo pohlazení.

V úterý 12. 12. 2017 se ve třídě sluníček uskutečnila Vánoční besídka. Děti se přestrojily za čerty a sněhuláky. S paní učitelkami nacvičily pásmo plné písniček, básniček a tanečků. Po besídce si děti rozbalily dárky a pochutnaly si na cukroví. Ve čtvrtek 14. 12. měla Vánoční besídku třída berušek. I když to je třída plná malých dětí, zvládly vše bez problémů. Za odměnu si mohly děti rozbalit dárečky, které jim nechal pod stromečkem Ježíšek.

Markéta Halmová


Projekt OPVVV

Naše škola ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o. je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.


Slavnostní otevření nové třídy

Mateřská škola, která spadá pod příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Přemyslovo náměstí 1, se po necelých dvou letech dočkala otevření další nové třídy.

Třída se jmenuje Berušky a její kapacita je pro 28 dětí. Je stylizovaná do modré, zelené a krémové barvy, stejně tak jako umývárna a šatna pro děti.

V pondělí 16. října 2017 proběhlo slavnostní otevření za účasti vedení městské části Slatina a dalších hostí. Po slavnostním zahájení se děti poprvé podívaly do své třídy Berušek, ve které na ně čekaly vstřícné paní učitelky a také paní provozní, která se bude starat jak o plná bříška a pohodlné spaní dětí, tak o čistotu třídy. Zvědavost dětí zvítězila nad obavami z prvního neznámého prostředí bez rodičů.

Dětem se ve školce moc líbilo, s nadšením si prohlížely podnětnou podzimní výzdobu. Hrály si s novými hračkami v centrech aktivit. Vyzkoušely si vaření v kuchyňce, nebo zelenou skluzavku, pod kterou je domeček s malým okénkem, a postavily si dlouhou auto dráhu, pro nová autíčka. Dětem přejeme úspěšné zvládnutí adaptačního období, aby se do třídy Berušek těšily na nové kamarády a kamarádky i paní učitelky.

Andrea Pašková, Jaroslava Tovarňáková


„Podzimáček“ – tvoření z přírodnin

Ve čtvrtek 5. září 2017 jsme si na odpoledním tvoření s rodiči z přírodnin vyrobili krásné dekorace na stůl i na okno. Některé děti nazdobily panáčka „Podzimáčka“ a oblékly ho do košilky z listí a odnesly si kamaráda domů, aby jim zdobil pokojíček.

A takhle to parádně dopadlo…


Informace o povinném předškolním vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona. Jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání, nárokovost mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole a s tím související určení spádovosti školy.

Zde naleznete Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání


Druhý čarodějnický slet ve třídě Sluníček.

V minulosti lidé věřili, že se čarodějnice slétají v noci z 30. dubna na 1. května a tak na vyvýšených místech zapalovali ohně, které je měli před čarodějnicemi chránit. Postupně vznikla tradice pálení čarodějnic.

Do třídy Sluníček se 28. 4. 2017 slétlo 19 malých čarodějnic a čarodějů, aby oslavili příchod jara, něco se přiučili od čtyř dospělých čarodějnic a hlavně se v dopoledních hodinách pobavili.

Krásně naparádění vyrazili, o velké přestávce za staršími kamarády do velké školy. Po milém přivítání je paní ředitelka provedla některými třídami.

Po náročné chůzi po schodech se s lehkosti proletěli mezi školními lavicemi a překvapenými školáky.

Tanečním rejem v čarodějnickém kole, plněním lehkých úkolů pokračovala zábava ve školce. Čekala je sladká odměna a občerstvení v podobě červeného lektvaru s plujícími jedlými gumovými červíky.

Mňam. A na pálení nedošlo. Vymalované, vystřižené a nalepené čarodějnice na špejli si odnesli domů. Byla by je škoda upálit.

Jaroslava Tovarňáková


Malujeme pro „KONTO BARIERY“

Již podruhé se děti z mateřské školy ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1, Brno, příspěvková organizace, účastnily soutěže „Malujeme pro Konto Bariery“.

Téma bylo těžké

Jaro : papír – PŮVOD, VZNIK A RECYKLACE

Toto téma zahrnuje vše, co s papírem, jeho výrobou a používáním souvisí.
– stromy a jejich život, stavba stromu, povrch kmene, letokruhy…
– voda (zdroj života stromů, důležitá surovina při výrobě papíru)
– různé druhy papíru, struktura papíru a papír pod mikroskopem aj.

Magdaléna Vrzalová a Filippo Palmisáno se svým obrázkem Medvěd v lese získaly v této soutěži 2. místo. Kolektiv dětí z naší mateřské školy obsadil za další svoje obrázky 3. místo.

Posuďte sami, jak se dětem jejich obrázky povedly a jaký je svět kolem nás očima dětí.

Markéta Musilová – Mandelíková


Mateřská škola oslaví 1. výročí otevření

Fotky za akce naleznete zde.


Masopust v mateřské škole

Masopust je lidový svátek. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40 denní půst před Velikonocemi.

Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný “tučný čtvrtek” či “tučňák”. Panovalo přesvědčení, že má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.

My jsme měli „tučný masopust“v úterý. Co na tom, děti jsou rády, hlavně, že se baví. Oběd býval bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar.

My jsme ve školce také rejdili, tancovali a jak se patří, „cpali“ jsme si bříška dobrotami, hodně pili dobrého pitíčka, protože tanec a soutěžení nám dodalo pořádnou žízeň. Také jsme vyběhli na dvorek před školku a zvesela zamávali do oken paní ředitelce, paní účetní, paní hospodářce a dětem ve škole. Malé děti z toho měly radost.

Byla to docela legrace, ostatně podívejte se sami.:-)

Markéta Musilová


Hravá angličtina v mateřské škole

V listopadu byla v naší mateřské škole zahájena výuka anglického jazyka. Jednou za týden se schází paní učitelka s devíti dětmi, aby společně nahlédli do tajů jazyka, který můžou čím dál víc slyšet a vidět kolem sebe. Díky malému počtu ve skupině se ke slovu dostane každý. Děti tak mají možnost se zábavnou formou seznámit s tímto cizím jazykem v již brzkém věku. Pomocí her, říkanek a písniček se učí základní slovíčka a fráze, které využijí po celý zbytek svého studia anglického jazyka. Z každé hodiny si odnáší jednoduchý pracovní list, pomocí kterého si mohou doma spolu s rodiči připomenout, co se ten den naučili. Věřím, že si z tohoto prvního setkávání s cizím jazykem odnáší stále více chuti do objevování nových věcí a poznávání neznámého.

Mgr. Anna Kučeříková


Vánoční besídka MŠ


Pouštění dráčků

24. listopadu 2016 – Jak jinak…na podzim se pouští dráčci, fouká vítr a děti směřují své pohledy k nebi a mávají na dráčky, kteří se vznášejí do oblak. Někdy se však počasí obrátí proti nám. Je zamračeno, jemné dešťové kapičky smáčí naše čepičky a co víc, ani ten vítr nefouká. Nám to ale nevadí. S paní učitelkou jsme si vyrobily dráčky z lehkých pytlíčků, a když se rozběhnete, přeci jenom dráček letí. Nasmály jsme se, zaběhaly jsme si a vyzrály na počasí. Proč se hned zlobit, že drak nepoletí!

Poletí!!! Stačí trochu dětské fantazie, pomoc paní učitelky a zábava je na světě.

Markéta Musilová

 

Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
Přemyslovo náměstí 89/1,
627 00 Brno

telefon 1:548 212 014
telefon 2:548 217 558
ředitelna a fax: 548 217 641

ID datové schránky: 7kw4f7g

reditelka@zspremyslovo.cz

Projekt OPVVV

Czech Dalton

Czech Dalton

Archiv příspěvků

Fotogalerie

HER_04_2017-01 her_10_2016-11 her_10_2016-7 her_10_2016-5 her_10_2016-3 HER_0098 HER_0081 HER_0092