Aktuality MŠ

 

Aktuální informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2018/2019
Prázdninový provoz MŠ v roce 2018
Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání
Úplata za předškolní vzdělávání

 


Muzikoterapie v mateřské škole

V pondělí 12. 2. 2018 proběhla v naší školce Muzikoterapie. Je používána jako terapeutický prostředek a nejčastěji se užívá vážná či lidová hudba.

My jsme s dětmi neposlouchali žádnou vážnou hudbu, ale ponořili jsme se do říše pohádek a své vlastní fantazie. Zahráli jsme si na víly a různá zvířátka. Paní nám ukázala a zahrála na několik nástrojů. Děti byli z muzikoterapie velmi nadšené.

Markéta Halmová


Jedna vločka, druhá, třetí,

je tu zima, milé děti,

snížek padá, všechny láká

postavit si sněhuláka.

Dlouho očekávaná sněhová nadílka udělala největší radost těm nejmenším.

Během pobytu venku si všichni vyzkoušeli, jak křupe pod nožkami čerstvý sníh, jaká je to zábava dělat stopy na zasněženém hřišti a jak se dají postavit malí minisněhuláčci. Vůbec nevadilo, že sníh studil a vločky příjemně lechtaly na tvářích. Všechny děti radostně užívaly sněhové zábavy. Snad se brzy dočkáme dalšího sněhového přídělu.

Andrea Pašková, učitelka v MŠ


Předvánoční čas v mateřské škole

Den 5. 12. 2017 patří jako každý rok Mikuláši, čertu a andělu. Během dopoledne dorazil Mikuláš i do naší mateřské školy. Děti i přes strach zazpívaly písničky. Za odměnu si děti od Mikuláše odnášely balíčky s dobrotami a ty děti, které přes rok vystrkovaly růžky, si odnesly i čertovo pohlazení.

V úterý 12. 12. 2017 se ve třídě sluníček uskutečnila Vánoční besídka. Děti se přestrojily za čerty a sněhuláky. S paní učitelkami nacvičily pásmo plné písniček, básniček a tanečků. Po besídce si děti rozbalily dárky a pochutnaly si na cukroví. Ve čtvrtek 14. 12. měla Vánoční besídku třída berušek. I když to je třída plná malých dětí, zvládly vše bez problémů. Za odměnu si mohly děti rozbalit dárečky, které jim nechal pod stromečkem Ježíšek.

Markéta Halmová


Projekt OPVVV

Naše škola ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o. je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.


Slavnostní otevření nové třídy

Mateřská škola, která spadá pod příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Přemyslovo náměstí 1, se po necelých dvou letech dočkala otevření další nové třídy.

Třída se jmenuje Berušky a její kapacita je pro 28 dětí. Je stylizovaná do modré, zelené a krémové barvy, stejně tak jako umývárna a šatna pro děti.

V pondělí 16. října 2017 proběhlo slavnostní otevření za účasti vedení městské části Slatina a dalších hostí. Po slavnostním zahájení se děti poprvé podívaly do své třídy Berušek, ve které na ně čekaly vstřícné paní učitelky a také paní provozní, která se bude starat jak o plná bříška a pohodlné spaní dětí, tak o čistotu třídy. Zvědavost dětí zvítězila nad obavami z prvního neznámého prostředí bez rodičů.

Dětem se ve školce moc líbilo, s nadšením si prohlížely podnětnou podzimní výzdobu. Hrály si s novými hračkami v centrech aktivit. Vyzkoušely si vaření v kuchyňce, nebo zelenou skluzavku, pod kterou je domeček s malým okénkem, a postavily si dlouhou auto dráhu, pro nová autíčka. Dětem přejeme úspěšné zvládnutí adaptačního období, aby se do třídy Berušek těšily na nové kamarády a kamarádky i paní učitelky.

Andrea Pašková, Jaroslava Tovarňáková


„Podzimáček“ – tvoření z přírodnin

Ve čtvrtek 5. září 2017 jsme si na odpoledním tvoření s rodiči z přírodnin vyrobili krásné dekorace na stůl i na okno. Některé děti nazdobily panáčka „Podzimáčka“ a oblékly ho do košilky z listí a odnesly si kamaráda domů, aby jim zdobil pokojíček.


Informace o povinném předškolním vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona. Jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání, nárokovost mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole a s tím související určení spádovosti školy.

Zde naleznete Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání


Archiv příspěvků

Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
Přemyslovo náměstí 89/1,
627 00 Brno

telefon 1:548 212 014
telefon 2:548 217 558
ředitelna a fax: 548 217 641

ID datové schránky: 7kw4f7g

reditelka@zspremyslovo.cz

Projekt OPVVV

Czech Dalton

Czech Dalton

Fotogalerie

HER_04_2017-02 HER_04_2017-05 her_10_2016-8 HER_0051 HER_0098 HER_0087 HER_0046 HER_0039