AKTUÁLNÍ INFORMACE MŠ

Organizace školního roku 2022/23 pro ZŠ a MŠ
Letní provoz MŠ 2022
Žádost o přijetí – léto 2022Zmocnění
Úplata za předškolní vzdělávání

 


Školková olympiáda

Jak všichni víme, letos se koná v Číně zimní olympiáda a tak i my ze školky jsme nemohli zůstat pozadu a rozhodli se, že si uděláme taky olympiádu. Naše ZOH trvaly 5 dní. První den jsme během dopoledne slavnostně zapálili olympijskou pochodeň a byli představeni všichni závodníci s netradičními jmény.

   

Dále jsme se seznámili se soutěžními disciplínami. Lední hokej, biatlon, curling a boby. Nechyběli ručně vyrobené lyže, speciální boby ani brusle na lední hokej ze sáčků. Po zbytek týdne jsme všichni bojovali v jednotlivých disciplínách o medaile. Poslední den olympiády nás čekalo vyhodnocení. Byly rozdány medaile, diplomy a odměny. Všechny děti se dobře bavily, zažili jsme spoustu legrace a zábavy.

Markéta Halmová


Halloween, aneb strašidelný den

Tanečky, soutěže, pokřik, strašení, ale i tvoření a hry se strašidly a bubáky. To vše jsme celý den podnikali.

Každý z nás přišel do školky ve strašidelném převlečení. Nechyběly ani barvičky na obličej. V Halloweenském tvoření jsme si vyrobili strašidla z hadříků, vystřihli ,,DUCHA“ a vybarvili strašidelné omalovánky. Během dopoledne jsme také měli soutěž v nebojácnosti a rychlosti, ve které nás čekaly závody zdolání cestičky s překážkou a sbírání pavouků.

Prostě paráda! Odměna nás neminula. Dobroty, mlsání a navíc jedno překvapení – z misky na nás koukalo pudinkové strašidlo.

Markéta Musilová


Draku, draku, ty jsi vážně drak? Hudry, hudry, je to tak!

Děti ze třídy Sluníčka MŠ Přemyslovo náměstí si musely dlouho počkat na vítr, který konečně vznesl draka nad slatinskou oblohu. Moc jsme se těšili na výrobu a zdobení. Také jsme se těšili, až bude foukat pořádný vítr a dočkali jsme se.

Jedno krásné slunečné dopoledne jsme pouštěli ,,obra“ draka, kterého nám vyrobil Amálčin tatínek. Byla to velká legrace. Tatínkovi velmi děkujeme za dobrou zábavu.

A ten náš dráček, kterého jsme si vyrobili z papíru a zažehleného vosku ve školce, zdobí náš pokojíček ve školce a dělá nám radost.

Markéta Musilová


Juchů, zase můžeme do školky

Těmito slovy a s úsměvem na tváři se opět vracely děti a rodiče do školky. I když prozatím jen předškoláci. Paní učitelky nadšeně vítaly alespoň tuto hrstku dětí. Všichni jsme se přivítali objetím, s radostí a dlouho jsme si povídali co se za tu dobu, kdy jsme nebyli ve školce, událo. Zase se ze třídy ozýval dětský smích a štěbetání.

Přestože byla uzavřená MŠ kvůli pandemii COVID-19, byly jsme s dětmi v kontaktu. Každé pondělí jsme předškolákům e-mailem posílaly pracovní listy, kde si mohly procvičit různé oblasti vzdělávání a zlepšit se. Abychom dětem zpříjemnily pobyt doma, zasílaly jsme i různé pracovní činnosti, zábavné hry a dokonce měly upéci s rodiči bábovku. Ze zpětných reakcí od rodičů jsme se dozvěděly, že úkoly děti moc bavily a těšily se na další pondělí, kdy dostanou nové úkoly.

Před dětmi byl i očekávaný Den matek. Každé dítě chce svoji maminku potěšit vlastnoručně vyrobeným dárečkem. Takže tvoření, stříhání, lepení a malování nám vyplnilo pár dopoledních dní. Milá básnička a písnička maminku vždy potěší.

Všechny paní učitelky se na zbytek dětí těší, jak si spolu užijí poslední týdny před letními prázdninami.

Andrea Pašková


V mateřské škole se nadále radujeme a dovádíme

Život v MŠ se nezastavil. I přes veškerá covidová opatření se s dětmi radujeme, tancujeme, tvoříme, smějeme a společně se těšíme na další dny. Nově jsme do režimu dne zařadili činnosti s interaktivní tabulí. Dětem se tato aktivita moc líbí. Zvládají mnoho úkolů a s touto novou technikou se velmi rychle naučily pracovat.

Pomalu se vracíme i ke kulturnímu vyžití, abychom tak alespoň touto formou dětem zpestřili všední dny.

Ve čtvrtek 11. února 2021 za námi do mateřské školy přijela paní Veronika s pořadem Zimní radovánky.

Děti si společně s paní Veronikou zpestřily konec zimy veselým dováděním. V písničkách se zahřály zimními sporty a pořádnou koulovačkou a nakonec si vysloužily omalovánku, jako vzpomínku na krásný program.

 

 

 

 

 

Program se dětem velmi líbil a my jsme moc rádi, že jsme ho mohli v této nelehké době realizovat.

Andrea Pašková


Podzimní tvoření

Nastal podzim a k němu neodmyslitelně patří tvoření. Proto si paní učitelky z mateřské školy Přemyslovo náměstí 1 již tradičně připravily pro děti i rodiče řadu námětů na podzimní dekorace, které si v úterý 8. 10. 2019 mohli společně vyrobit.

 

 

 

 

 

Vytvořit si mohli například dýně, jablka a hrušky z papíru, zápich do květináče zdobený přírodninami, ježečka, podzimního mužíka, nebo BIO tašku. Opět musíme rodičům i dětem poděkovat za hojnou účast a pochválit je za jejich kreativitu.

Těšíme se na další společné akce.

Andrea Pašková


Oslavili jsme Den matek

„Moje milá maminko“…, je už tradicí, že si děti z mateřské školy přichystaly pro svoje maminky krátké vystoupení ku příležitosti oslav Dne matek. Děti maminkám zpívaly, tancovaly i recitovaly, a také si pro své maminky připravily malý dárek, který sami vyrobily. Dětem se vystoupení moc povedlo, ostatně podívejte se sami.

 

 

 

Andrea Pašková


Zelený čtvrtek v Letohrádku Mitrovských

Ve čtvrtek 18. 4. 2019 se děti z mateřské školy Přemyslovo náměstí vydaly do Letohrádku Mitrovských na výstavu pohádek. Barevná a hravá výstava s padesátkou legendárních kostýmů princezen, princů i padouchů z nejznámějších filmových pohádek zaujala naše děti natolik, že se neostýchaly zvážit se i na velké váze hříšníků. V Letohrádku byly k vidění kostýmy z pohádek Pyšná princezna, Hrátky s čertem, Princezna se zlatou hvězdou, Šíleně smutná princezna, Honza málem králem, Jak se budí princezny, Princ a Večernice, S čerty nejsou žerty, O princezně Jasněnce a létajícím ševci. No byla to zkrátka pastva pro oči…

Andrea Pašková


Poznáváme tradice

V týdnu od 18. do 22. 2. 2019 se děti z Mateřské školy Přemyslovo náměstí 1 ponořily do poznávání tradic spojených s MASOPUSTEM.
Během celého týdne se děti dozvěděly spoustu zajímavostí, vyrobily si masky, namalovaly koláče, naučily se říkanky a písničky. Celý týden pak vyvrcholil karnevalem a masopustním průvodem po ulicích Slatiny. Průvod zdobily různorodé masky, jak ty tradiční – jako třeba princezny, rytíři, víly, čarodějové, šašci a různá zvířátka, tak ty novodobé – jako je třeba Hulk, Spider-Man, Optimus Prime, a jiné.
Celý týden jsme si s dětmi náležitě užili. Ostatně, podívejte se sami. :-)

Andrea Pašková


Muzikoterapie aneb naše malé „muzikohraní“

Hudba člověka provází již od narození, kdy maminky často uspávají své děti ukolébavkou. Později se pak děti učí zpívat písničky. Většina lidí hudbu ráda poslouchá, mnozí se i aktivně podílí na provozování hudby, ať už zpěvem či hrou na nějaký hudební nástroj. Nejdůležitější je pak samotný zážitek z pasivního či aktivního provozování hudby.

  

 

 

V pátek 11. ledna 2019 se v naší školce rozezněly bubínky „djembe“, které jsou vyrobeny z kozí kůže a z kmene tropického stromu zvaného mahagon. Na bubínky se hraje dlaněmi a prsty. Tyto bubínky jsou charakteristickým hudebním nástrojem afrických domorodců. Každé dítě mělo svůj buben. Při společném bubnování pak docházelo k vzájemnému propojení všech malých bubeníků a zažívání společného prožitku z vyprodukované hudby. Dále děti zpívaly za doprovodu spousty perkusních nástrojů, některé svým zvukem připomínaly kvákání žáby, chrochtání prasátka či cvrkotu cvrčka.

Hudební dopoledne bylo úžasné a všem se moc líbilo.

Markéta Halmová


Příprava budoucích prvňáčků v plném proudu

Od 8. ledna 2019 jsme začali s přípravou našich předškoláčků do školy v tzv. Edukativně stimulačních skupinách. Je to program, který si klade za cíl komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti, pomáhá postupně si zvykat na cílenou práci, soustředit se na činnost, pracovat a komunikovat. Ve skupinách postupně rozvíjíme tyto oblasti: jemná motorika, grafomotorika, zrakové a sluchové vnímání, řeč, myšlení, prostorová orientace a základní matematické představy.

   

 

 

 

Děti jsme rozdělili do dvou skupin, které mají své lekce každé úterý nebo čtvrtek ve stávající první třídě základní školy. Pro budoucí prvňáčky je připraveno 10 lekcí, na které dochází společně se svými rodiči, kteří mají jedinečnou příležitost vidět svoje dítě při práci, sledovat jeho pokroky a porovnat jeho dovednosti s ostatními dětmi. Na úterní skupinu dochází 8 dětí, ve čtvrtek navštěvuje skupinu 7 dětí.

Budeme se snažit děti připravit co nejlépe, abychom jim co nejvíce ulehčili nástup do první třídy.

Markéta Halmová


Projekt OP VVV

Naše škola ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o. je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

 

 

 

 


Informace o povinném předškolním vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona. Jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání, nárokovost mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole a s tím související určení spádovosti školy.

Zde naleznete Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání