Loading...
Aktuality MŠ2019-02-09T18:54:41+00:00

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2019/20
Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání
Úplata za předškolní vzdělávání

 


Návštěva předškoláků v planetáriu

V pátek 9. 11. 2018 jsme se vydali hromadnou dopravou s předškoláky do planetária. Tam na nás čekal pestrý program a pohádka Ptačí ostrov, ve které jsme se vydali do světa vesmírné fantazie. Během programu jsme se prolétli raketou až k planetě Saturn, kde jsme pozorovali jeho prstence, sledovali jsme, jak putuje Slunce po obloze a dále jsme zkoumali hvězdy a hledali v nich zvířátka. Nakonec nás čekala pohádka, kde jsme mohli vidět, jak dva kamarádi zachraňují Ptačí ostrov od zmizení.

Všichni jsme si tento den velmi užili.

Markéta Halmová, učitelka MŠ


Záchranná stanice Ptačí centrum

Ve čtvrtek 31. května 2018 se mateřská škola zúčastnila sbírky pro záchrannou stanici Ptačí centrum. Děti spolu s rodiči přinesli do mateřské školy spoustu tvrdého pečiva, ale také konzervy, zrní, zeleninu, ovoce, misky i teplé deky a pleny.

Před budovou mateřské školy se poté sešly děti jak z mateřské školy, tak ze školní družiny, kde si mohly prohlédnout zvířata, která se do záchranné stanice dostala. Byla mezi nimi například kuna, kohout, sova, prase, králík, koza a spousta dalších.

Celá akce se velmi vydařila. Tímto děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na sbírce pro zvířata v nouzi.

Andrea Pašková, učitelka MŠ


Posezení s rodiči

Ve dnech 16. a 17. května 2018 se v mateřské škole uskutečnilo posezení s rodiči k příležitosti oslav Dne matek. Děti z obou tříd si pro své maminky připravily spoustu písniček, básniček i říkadel, za které sklidily velký potlesk. Ve třídě Sluníčka proběhlo i pasování předškoláků. Po hlavním programu bylo připraveno pro děti i rodiče malé občerstvení. Na závěr děti předaly svým maminkám přání, které pro ně předem vyrobily.

Andrea Pašková, učitelka MŠ


Muzikoterapie v mateřské škole

V pondělí 12. 2. 2018 proběhla v naší školce Muzikoterapie. Je používána jako terapeutický prostředek a nejčastěji se užívá vážná či lidová hudba.

My jsme s dětmi neposlouchali žádnou vážnou hudbu, ale ponořili jsme se do říše pohádek a své vlastní fantazie. Zahráli jsme si na víly a různá zvířátka. Paní nám ukázala a zahrála na několik nástrojů. Děti byli z muzikoterapie velmi nadšené.

Markéta Halmová


Jedna vločka, druhá, třetí,

je tu zima, milé děti,

snížek padá, všechny láká

postavit si sněhuláka.

Dlouho očekávaná sněhová nadílka udělala největší radost těm nejmenším.

Během pobytu venku si všichni vyzkoušeli, jak křupe pod nožkami čerstvý sníh, jaká je to zábava dělat stopy na zasněženém hřišti a jak se dají postavit malí minisněhuláčci. Vůbec nevadilo, že sníh studil a vločky příjemně lechtaly na tvářích. Všechny děti radostně užívaly sněhové zábavy. Snad se brzy dočkáme dalšího sněhového přídělu.

Andrea Pašková, učitelka v MŠ


Předvánoční čas v mateřské škole

Den 5. 12. 2017 patří jako každý rok Mikuláši, čertu a andělu. Během dopoledne dorazil Mikuláš i do naší mateřské školy. Děti i přes strach zazpívaly písničky. Za odměnu si děti od Mikuláše odnášely balíčky s dobrotami a ty děti, které přes rok vystrkovaly růžky, si odnesly i čertovo pohlazení.

V úterý 12. 12. 2017 se ve třídě sluníček uskutečnila Vánoční besídka. Děti se přestrojily za čerty a sněhuláky. S paní učitelkami nacvičily pásmo plné písniček, básniček a tanečků. Po besídce si děti rozbalily dárky a pochutnaly si na cukroví. Ve čtvrtek 14. 12. měla Vánoční besídku třída berušek. I když to je třída plná malých dětí, zvládly vše bez problémů. Za odměnu si mohly děti rozbalit dárečky, které jim nechal pod stromečkem Ježíšek.

Markéta Halmová


Projekt OP VVV

Naše škola ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o. je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

 

 

 

 


Slavnostní otevření nové třídy

Mateřská škola, která spadá pod příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Přemyslovo náměstí 1, se po necelých dvou letech dočkala otevření další nové třídy. Galerie z otevírání zde.

Třída se jmenuje Berušky a její kapacita je pro 28 dětí. Je stylizovaná do modré, zelené a krémové barvy, stejně tak jako umývárna a šatna pro děti.

V pondělí 16. října 2017 proběhlo slavnostní otevření za účasti vedení městské části Slatina a dalších hostí. Po slavnostním zahájení se děti poprvé podívaly do své třídy Berušek, ve které na ně čekaly vstřícné paní učitelky a také paní provozní, která se bude starat jak o plná bříška a pohodlné spaní dětí, tak o čistotu třídy. Zvědavost dětí zvítězila nad obavami z prvního neznámého prostředí bez rodičů.

Dětem se ve školce moc líbilo, s nadšením si prohlížely podnětnou podzimní výzdobu. Hrály si s novými hračkami v centrech aktivit. Vyzkoušely si vaření v kuchyňce, nebo zelenou skluzavku, pod kterou je domeček s malým okénkem, a postavily si dlouhou auto dráhu, pro nová autíčka. Dětem přejeme úspěšné zvládnutí adaptačního období, aby se do třídy Berušek těšily na nové kamarády a kamarádky i paní učitelky.

Andrea Pašková, Jaroslava Tovarňáková


„Podzimáček“ – tvoření z přírodnin

Ve čtvrtek 5. září 2017 jsme si na odpoledním tvoření s rodiči z přírodnin vyrobili krásné dekorace na stůl i na okno. Některé děti nazdobily panáčka „Podzimáčka“ a oblékly ho do košilky z listí a odnesly si kamaráda domů, aby jim zdobil pokojíček.


Informace o povinném předškolním vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona. Jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání, nárokovost mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole a s tím související určení spádovosti školy.

Zde naleznete Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání