ZÁPIS DO MŠ pro školní rok 2019/20 (průběžné výsledky)
Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání
Úplata za předškolní vzdělávání

 


Oslavili jsme Den matek

„Moje milá maminko“…, je už tradicí, že si děti z mateřské školy přichystaly pro svoje maminky krátké vystoupení ku příležitosti oslav Dne matek. Děti maminkám zpívaly, tancovaly i recitovaly, a také si pro své maminky připravily malý dárek, který sami vyrobily. Dětem se vystoupení moc povedlo, ostatně podívejte se sami.

 

 

 

Andrea Pašková


Zelený čtvrtek v Letohrádku Mitrovských

Ve čtvrtek 18. 4. 2019 se děti z mateřské školy Přemyslovo náměstí vydaly do Letohrádku Mitrovských na výstavu pohádek. Barevná a hravá výstava s padesátkou legendárních kostýmů princezen, princů i padouchů z nejznámějších filmových pohádek zaujala naše děti natolik, že se neostýchaly zvážit se i na velké váze hříšníků. V Letohrádku byly k vidění kostýmy z pohádek Pyšná princezna, Hrátky s čertem, Princezna se zlatou hvězdou, Šíleně smutná princezna, Honza málem králem, Jak se budí princezny, Princ a Večernice, S čerty nejsou žerty, O princezně Jasněnce a létajícím ševci. No byla to zkrátka pastva pro oči…

Andrea Pašková


Poznáváme tradice

V týdnu od 18. do 22. 2. 2019 se děti z Mateřské školy Přemyslovo náměstí 1 ponořily do poznávání tradic spojených s MASOPUSTEM.
Během celého týdne se děti dozvěděly spoustu zajímavostí, vyrobily si masky, namalovaly koláče, naučily se říkanky a písničky. Celý týden pak vyvrcholil karnevalem a masopustním průvodem po ulicích Slatiny. Průvod zdobily různorodé masky, jak ty tradiční – jako třeba princezny, rytíři, víly, čarodějové, šašci a různá zvířátka, tak ty novodobé – jako je třeba Hulk, Spider-Man, Optimus Prime, a jiné.
Celý týden jsme si s dětmi náležitě užili. Ostatně, podívejte se sami. :-)

Andrea Pašková


Muzikoterapie aneb naše malé „muzikohraní“

Hudba člověka provází již od narození, kdy maminky často uspávají své děti ukolébavkou. Později se pak děti učí zpívat písničky. Většina lidí hudbu ráda poslouchá, mnozí se i aktivně podílí na provozování hudby, ať už zpěvem či hrou na nějaký hudební nástroj. Nejdůležitější je pak samotný zážitek z pasivního či aktivního provozování hudby.

  

 

 

V pátek 11. ledna 2019 se v naší školce rozezněly bubínky „djembe“, které jsou vyrobeny z kozí kůže a z kmene tropického stromu zvaného mahagon. Na bubínky se hraje dlaněmi a prsty. Tyto bubínky jsou charakteristickým hudebním nástrojem afrických domorodců. Každé dítě mělo svůj buben. Při společném bubnování pak docházelo k vzájemnému propojení všech malých bubeníků a zažívání společného prožitku z vyprodukované hudby. Dále děti zpívaly za doprovodu spousty perkusních nástrojů, některé svým zvukem připomínaly kvákání žáby, chrochtání prasátka či cvrkotu cvrčka.

Hudební dopoledne bylo úžasné a všem se moc líbilo.

Markéta Halmová


Příprava budoucích prvňáčků v plném proudu

Od 8. ledna 2019 jsme začali s přípravou našich předškoláčků do školy v tzv. Edukativně stimulačních skupinách. Je to program, který si klade za cíl komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti, pomáhá postupně si zvykat na cílenou práci, soustředit se na činnost, pracovat a komunikovat. Ve skupinách postupně rozvíjíme tyto oblasti: jemná motorika, grafomotorika, zrakové a sluchové vnímání, řeč, myšlení, prostorová orientace a základní matematické představy.

   

 

 

 

Děti jsme rozdělili do dvou skupin, které mají své lekce každé úterý nebo čtvrtek ve stávající první třídě základní školy. Pro budoucí prvňáčky je připraveno 10 lekcí, na které dochází společně se svými rodiči, kteří mají jedinečnou příležitost vidět svoje dítě při práci, sledovat jeho pokroky a porovnat jeho dovednosti s ostatními dětmi. Na úterní skupinu dochází 8 dětí, ve čtvrtek navštěvuje skupinu 7 dětí.

Budeme se snažit děti připravit co nejlépe, abychom jim co nejvíce ulehčili nástup do první třídy.

Markéta Halmová


Návštěva předškoláků v planetáriu

V pátek 9. 11. 2018 jsme se vydali hromadnou dopravou s předškoláky do planetária. Tam na nás čekal pestrý program a pohádka Ptačí ostrov, ve které jsme se vydali do světa vesmírné fantazie. Během programu jsme se prolétli raketou až k planetě Saturn, kde jsme pozorovali jeho prstence, sledovali jsme, jak putuje Slunce po obloze a dále jsme zkoumali hvězdy a hledali v nich zvířátka. Nakonec nás čekala pohádka, kde jsme mohli vidět, jak dva kamarádi zachraňují Ptačí ostrov od zmizení.

Všichni jsme si tento den velmi užili.

Markéta Halmová, učitelka MŠ


Projekt OP VVV

Naše škola ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o. je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

 

 

 

 


Slavnostní otevření nové třídy

Mateřská škola, která spadá pod příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Přemyslovo náměstí 1, se po necelých dvou letech dočkala otevření další nové třídy. Galerie z otevírání zde.

Třída se jmenuje Berušky a její kapacita je pro 28 dětí. Je stylizovaná do modré, zelené a krémové barvy, stejně tak jako umývárna a šatna pro děti.

V pondělí 16. října 2017 proběhlo slavnostní otevření za účasti vedení městské části Slatina a dalších hostí. Po slavnostním zahájení se děti poprvé podívaly do své třídy Berušek, ve které na ně čekaly vstřícné paní učitelky a také paní provozní, která se bude starat jak o plná bříška a pohodlné spaní dětí, tak o čistotu třídy. Zvědavost dětí zvítězila nad obavami z prvního neznámého prostředí bez rodičů.

Dětem se ve školce moc líbilo, s nadšením si prohlížely podnětnou podzimní výzdobu. Hrály si s novými hračkami v centrech aktivit. Vyzkoušely si vaření v kuchyňce, nebo zelenou skluzavku, pod kterou je domeček s malým okénkem, a postavily si dlouhou auto dráhu, pro nová autíčka. Dětem přejeme úspěšné zvládnutí adaptačního období, aby se do třídy Berušek těšily na nové kamarády a kamarádky i paní učitelky.

Andrea Pašková, Jaroslava Tovarňáková


Informace o povinném předškolním vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona. Jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání, nárokovost mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole a s tím související určení spádovosti školy.

Zde naleznete Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání