Pondělní ráno 3. září ukončilo dvouměsíční prázdninové volno a všichni školou povinní opět zahájili další školní rok. Někomu se nechtělo, jiní se těšili na své kamarády a někteří se dokonce nemohli tohoto rána dočkat. To se týkalo hlavně asi prvňáčků, kterým začínala nová etapa jejich života.

Historie prázdnin je stará nejméně 700 let. V našich zemích se o prázdninové volno zasloužila Marie Terezie, která vydala rozhodnutí nejen o povinné školní docházce, ale i o 36 dnech odpočinku od studia. Její syn Josef II. přesunul prázdniny ze září a října na červenec a srpen. Délka školního roku a prázdnin byla různá a lišila se v jednotlivých městech. Rozdílný byl i začátek a konec školního roku. Ke sjednocení došlo v roce 1925, kdy bylo zavedeno 1. září jako zahájení školního roku, na červenec a srpen byly stanoveny letní prázdniny.

A jak je to u našich sousedů? Slovenské děti mají letní prázdniny stejné jako u nás. V Polsku si žáci užívají letního volna o týden déle, protože prázdniny začínají už 25. června. V Rakousku jsou na tom stejně jako u nás, tedy 8 týdnů, jen se liší jejich začátek a konec. Němečtí žáci mají letní volno dlouhé jen pět a šest týdnů. Asi nejhůře jsou na tom děti v Japonsku. Začátek školního roku mají v dubnu a konec až v březnu. Uprostřed školního roku mají měsíc prázdniny, ale od učitelů dostanou žáci mnoho úkolů.

Během školních dnů se už teď můžeme těšit i na odpočinek. Ten první nás čeká hned v září, kdy státní svátek sv. Václava, oficiálně zvaný jako Den české státnosti, připadá na pátek. Budeme mít první tzv. prodloužený víkend. V říjnu přibudou dva dny volna – pondělí a úterý (29. a 30. října), žáci si budou užívat podzimní prázdniny. Vánoční prázdniny budou letos trvat od soboty 22. prosince do středy 2. ledna. V únoru nás čekají dokonce dvoje prázdniny, nejprve to bude jednodenní páteční volno 1. února a pak týdenní jarní prázdniny od 11. února. Na další volno, tentokrát pětidenní, se můžeme těšit v dubnu. Velikonoční prázdniny budou od čtvrtka 18. dubna do pondělí 22. dubna. V květnu budou už jen dva státní svátky, vždy ve středu. Suma-sumárum do dalších letních prázdnin nás čeká celkem 110 dnů volna a 193 školních dní.

Přejeme všem žákům, jejich rodičům, pedagogickým pracovníkům, kuchařkám i dalším pracovníkům, aby byl tento školní rok plný úspěchů a pohody.

PaedDr. Jarmila Balejová