Koncem prvního pololetí jsme se s žáky osmých tříd věnovali poezii generace anarchistických buřičů (počátek 20. století). Kromě četby literárních ukázek měli žáci za úkol zpracovat autorskou báseň. Inspirací jim byly lyrické skladby od S. K. Neumanna, Karla Tomana či Fráni Šrámka.  Vznikly zdařilé a originální výtvory. Níže uvádíme alespoň některé z nich:

Mgr. Veronika Dudešková