Aby nikdo nepřišel zkrátka, vzali jsme na Holásecká jezera i 7. A. A rovnou jsme přidali i PR Černovický hájek a PP Rájeckou tůň. Všechny tyto tři oblasti jsou pozůstatky po neprostupných močálech, které kdysi obklopovaly soutok Svratky a Svitavy. Nyní jsou sevřeny průmyslovými areály, poli, obchodními centry a dálnicí, nicméně i dnes mají tato místa co nabídnout. Opět jsme si přizvali na pomoc odborníka pana Sychru, který děti seznámil s hlasy a vzhledem nejznámějších ptačích druhů a ukázal jim odchyt a kroužkování ptáků. Po krátkém odpočinku u rybníku Opleta jsme se šli ještě podívat do Černovického hájku, který byl celý v česnekovém oparu z nakvétajícího česneku medvědího. Na sušších místech bylo fialovo od dymnivky a v severní části žluto od blatouchů a orsejů. Velká pochvala patří žákům za naprosto vzorné chování v silničním provozu i v rezervacích.

Anna Ogrocká, Patrik Vrábel