Začátek roku může pro každého znamenat něco jiného.

Zatímco ve starověkém Římě do roku 190 př. n. l. by to byl 1. březen, podle tzv. Juliánského kalendáře je to 1. leden.

Poměrně velká část společnosti má spojen začátek roku s 1. zářím, tedy se začátkem nového školního roku. Tímto datem se řídí nejen všichni školáci základních a středních škol a jejich rodiče, ale i doprava (hlavně změna jízdních řádů), média (televizní a rozhlasové programy), průmysl (výroba a plánování řádných dovolených zaměstnanců), cestovní kanceláře a obchodní řetězce.

Začátku školního roku ale předcházejí prázdniny. Prázdninové volno je mnohaletou tradicí, kterou zavedla Marie Terezie v roce 1774 společně s povinnou školní docházkou pro děti ve věku od 6 do 12 let. Tehdy se jednalo o volno (21 dnů) z důvodu nejen potřeby pomáhat v hospodářství (žně), ale i proto, že na školu už bylo moc velké vedro.

V loňském školním roce si však žáci díky koronavirové nákazy užili mnohem více dnů bez školní docházky. V historii našeho školství ještě nebyly školy zavřené po tak dlouhou dobu.

A to ani v době válek, kdy se nejednalo o celoplošné zavření škol jako letos. Také v epidemii španělské chřipky v letech 1918 – 1919 se školy plošně neuzavřely. Tzv. uhelné prázdniny v roce 1979 (3 týdny) byly vyhlášeny z energetických důvodů, zároveň se tento školní rok zrušily kvůli zameškanému učivu jarní prázdniny.

Někteří žáci viděli 1. září své třídy, učitele a spolužáky po téměř půl roce.  Snad i proto se mnozí do školy těšili asi stejně jako prvňáčci. Naše škola je připravena na zvládání zpřísněného režimu z důvodu hrozby koronavirové nákazy. Nadále platí přísnější hygienická pravidla – zvýšená desinfekce rukou, častější větrání učeben.

Pevně věřím, že si všichni žáci, pedagogičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci školy užili letošní prázdniny podle svých představ a přání, odpočinuli si po velmi náročném školním roce (zvláště v druhém pololetí školního roku), načerpali mnoho sil během prázdninového volna a plni nových zážitků a poznatků se plni očekávání s radostí pustili do práce v novém školním roce.  

Přeji všem malým i velkým žáčkům, ať je rok 2020/2021 plný úspěchů a spokojenosti a je tím nezapomenutelným. Rodičům našich žáků přeji radost ze školních výsledků svých dětí a spokojenost s výukou v naší škole. Kolegům i správním zaměstnancům přeji, aby nový školní rok prožili v klidu, pohodě a vzájemné spolupráci.

PaedDr. Jarmila Balejová