V tomto pololetí šk. roku 2017/18 jezdí naše třída 3. B v rámci tělesné výchovy každý čtvrtek plavat. Navštěvujeme bazén na Rašínově ulici v centru města. Toho jsme využili začátkem listopadu a nevrátili se po plavání zpět do školy, ale podnikli vycházku po zajímavostech města Brna. Zaměřili jsme se hlavně na místa spojená s brněnskými pověstmi.

Žáci se hned na začátku cesty rozdělili do skupinek. Každá obdržela plánek centra Brna, na kterém byla vyznačena naše trasa se zaznamenanými důležitými místy. Často jsme se zastavovali a připomínali si, čím jsou tato místa zajímavá. Podle plánku nás děti vedly kolem kostela sv. Jakuba přes náměstí Svobody k Nové radnici. Dál po Mečové, kde na nás ze zdi koukal zazděný radní.

V průchodu pod Starou radnicí jsme obdivovali velikost brněnského draka a na jejím průčelí pokřivenou věžičku. Přes Zelný trh jsme prošli až k domu se sochou kamenné panny a dál k Měnínské bráně. Před Janáčkovým divadlem, kde jsme čekali na autobus, vyplnily děti ve skupinkách pracovní list s úkoly týkajícími se dnešní vycházky.

Druhý den si ve škole vše zopakovaly a celou vycházku zhodnotily. Touto zajímavou formou učení se toho žáci dozvěděli o svém městě více a především si budou tyto informace jistě lépe pamatovat.

 

PaedDr. Iveta Mervartová