V úterý 16. dubna 2019 se obě první třídy zaplnily rodiči a jejich dětmi. Velikonoční dílna přilákala asi 50 zájemců, kteří si během odpoledne vyrobili velikonoční dekorace. Každá dvojice si společnými silami nejprve zasadila do truhlíku vybrané květiny. Potom se děti s maminkami pustily do výroby zápichů v podobě zajíčků, kuřátek a slepiček.  Všem se jejich tvoření moc podařilo a všichni si užili příjemnou předvelikonoční atmosféru. Kromě tvoření bylo pro malé i velké účastníky připraveno i malé pohoštění.

Fotogalerie zde

Mgr. Eliška Seidlová a PaedDr. Jarmila Balejová