Každý rok naše škola pořádala vánoční koncert pro rodiče v tělocvičně školy. Byla to velká předvánoční akce, vždy více jak hodinové vystoupení žáků 1. i 2. stupně, při kterém zazněly koledy, vánoční básničky a k vidění byla i jiná vystoupení. Vánoční atmosféru však v posledních letech stále více ovlivňoval malý prostor v tělocvičně a někteří rodiče se z kapacitních důvodů na vystoupení už ani nedostali.

Proto jsme se rozhodli pro novou cestu, jak se vánočně naladit a zároveň prezentovat práci žáků – vánoční jarmark. Ten proběhl v úterý 19. prosince od 16. hodin.

Na úvod zahráli a zazpívali koledy žáci 1. i 2. st. na školním dvoře, poté se škola otevřela rodičům a dalším návštěvníkům. Každá třída byla vánočně vyzdobena a žáci s třídním učitelem nebo učitelkou prezentovali své výrobky, které tvořili během projektového dne. Dostalo se tak na všechny rodiče i ostatní příchozí. Atmosféra byla příjemná a čas rychle ubíhal.

Podle ohlasů rodičů, žáků i učitelů můžeme říct, že se akce podařila a příští rok si ji rádi zopakujeme.

Lada Mazálková