Říkává se, že učení je celoživotní proces. I když dobře známe naše žáky, uvědomujeme si, že je potřeba se neustále zlepšovat. Chceme přinášet do hodin nové metody a aktivity, které dětem usnadní osvojení cizího jazyka a které je budou bavit. Proto se naši učitelé anglického jazyka rozhodli, že přes letní prázdniny absolvují týdenní jazykový kurz Developing Teachers, který pořádala jazyková škola ILC International House Brno.

 

 

 

 

 

Kurz je zaměřen na učitele z rozličného prostředí a s jakýmkoliv množstvím zkušeností. Sestavit náplň kurzu nebylo jednoduché – učíme malé i dospívající děti. Rovněž vyučujeme některé předměty metodou CLIL. Proto nám jazyková škola „ušila“ vzdělávací obsah na míru tak, aby vyhovoval našim specifickým potřebám. A tak jsme se najednou ocitli znovu v lavicích, avšak v roli žáků. Každý den byl zaměřen na konkrétní věkovou skupinu.

I tematicky byl velmi pestrý – věnovali jsme se různým přístupům a technikám ve vyučování, gramatice či způsobu vypravování příběhů (storytelling). I naši lektoři se každý den měnili. Nutno podotknout, že se jednalo převážně o rodilé mluvčí, jazyková úroveň byla proto nastavena velmi vysoko. Po konkrétních aktivitách následovala vždy skupinová diskuze, ve které jsme mluvili o výhodách či úskalích daných postupů.

 

 

 

 

 

Celý kurz se nesl v příjemném duchu, a to zejména díky laskavému přístupu učitelů jazykové školy, kteří posouvali naše možnosti jak v oblasti jazykové, tak i metodické. Tímto děkujeme jazykové škole ILC i paní učitelce Pavle Kočí za realizaci. Odnášíme si nové postřehy a náměty, které rozhodně využijeme nejen v tomto školním roce. Držme si všichni palce!

Mgr. Veronika Dudešková