Dne 4. dubna jsme se zúčastnili soutěže v anglickém jazyce Tree of knowledge na ZŠ Horníkova. Soutěž se nám velmi líbila, mohli jsme při ní mluvit pouze anglicky.

Na každém stanovišti, kterých bylo celkem sedm, byl úkol z jiného předmětu.

Velmi nás potěšilo, když jsme zjistili, že se náš tým (Valerie Macková, Nelly Čočovská a Hoang Long Do) umístil na třetím místě.

Shodli jsme se, že se nám asi nejvíce povedl úkol z informatiky.

Valerie Macková a Nelly Čočovská 5. B