Na konci května vyrazili žáci osmých tříd na třídenní putování po Moravském krasu aneb terénní vyučování nejen zeměpisu a přírodopisu.

Základnou byl již tradičně kemp Olšovec v Jedovnicích. Po rychlém ubytování následovalo hned seznámení se s okolními rybníky a jejich faunou. Po obědě jsme se přesunuli k Rudickému propadání a posléze vystoupali na kopec do samotné Rudice na prohlídku muzea Větřák, který sídlí v bývalém větrném mlýně. Zde žáci slyšeli výklad o historii hornictví v této lokalitě, geologickém vývoji a hlavně místních jeskynních systémech a speleologii.

 

Druhý den jsme vyrazili na celodenní putování po krasových útvarech  – jeskyně Balcarka, propast Macocha a závrty na Harbešské plošině. Večer jsme zakončili přednáškou první pomoci a tvorbou mapy proběhlého dne.

Poslední den nás čekal pěší přesun k domovu. Ve Křtinách jsme obdivovali velikost a krásu poutního kostela Panny Marie. Posléze jsme se přesunuli k Býčí skále, kde jsme prozkoumali vývěr Jedovnické potoka, jehož propadnutí do jeskynní jsme sledovali o 2 dny dříve. Po cestě do Adamova jsme navštívili za svitu baterek volně přístupnou jeskyni Jáchymka, přidali navrch Josefovu huť a na nádraží v Adamově zmrzlinu jako odměnu za třídenní náročnou práci, protože výlet to rozhodně nebyl…

Mgr. Petr Kovář a Mgr. Patrik Vrábel