Dne 23. září 2020 jsme se s šestými třídami ze ZŠ Přemyslovo náměstí vydali na terénní cvičení do Mariánského údolí.

Od zámečku Belcredi jsme pěšky sešli do Mariánského údolí. Obešli jsme první vodní nádrž U Kadlcova Mlýna a utábořili se poblíž občerstvení U Borovic. Žáci dostali rozchod na sběr přírodnin a lov hmyzu či jiné havěti. Mezitím jsme nachystali na venkovním pingpongovém stole mikroskopovací stanoviště.

   

 

 

 

 

Pro některé to bylo první seznámení se s mikroskopem, jiní již byli zkušení badatelé a donesli dokonce svoje vlastní mikroskopy. Děti si vyzkoušely přípravu mikroskopického preparátu a pozorování mikroorganismů žijících ve vodě. Kdo se zrovna nevěnoval mikroskopování, nosil, určoval a kreslil přírodniny. Velkou pozornost jsme věnovali i návratu ulovených živočichů na svobodu. Největší úspěch měli ropucha zelená a obecná a nymfa a dospělec motýlice, ale i mikroskopický preparát pavoučí nohy našel své fanoušky.

Po pauze na svačinu již následovala cesta lesem na zastávku MHD a návrat do školy.

 

 

Mgr. Anna Ogrocká, Ph.D.