V 1. B se nikdy nenudíme. Vždy se najde příležitost k oživení výuky něčím aktuálním. V pátek 4. 6. jsme si například před v pořadí již 49. Dnem životního prostředí povídali o důležitosti ochrany životního prostředí.

Poté jsme uspořádali anketu o třídění odpadu a šetření vodou.  Po vyhodnocení jsme zjistili, že pouze 1 domácnost žáka naší třídy odpad netřídí. Nezbývá, než aby v rodině zavedl tento prospěšný návyk sám prvňáček….

Vodou šetří všichni. My ve třídě si důležitost vody zdůrazňujeme již od začátku školního roku a také třídíme alespoň papír a plasty.

V hodině prvouky jsme si nanečisto vyzkoušeli i třídění výrobků z jiných materiálů, kontejnery představovaly papíry příslušné barvy. Škola hrou tak přispívá k lepšímu upevnění získaných vědomostí.

Je správné, že děti získají zdravé návyky již v útlém věku. Je to to nejmenší, co mohou pro životní prostředí dělat.

Mgr. Jana Šindelářová