S Hejného matematikou u kávy

Jízda autobusem, krokování, součtové trojúhelníky a stavby z krychlí – s tím vším se již žáci 1. A od začátku roku seznámili v rámci hodin matematiky, která je velmi baví.

22. listopadu přišla řada na rodiče prvňáčků, kteří do školy zavítali až v odpoledních hodinách. Během společného setkání si rodiče vyzkoušeli spoustu aktivit, na jejichž přípravě se podílely i samotné děti.

Atmosféra setkání byla příjemná, společný čas jsme si osladili kávou a drobným občerstvením, o které se postarali rodiče.

Mgr. Alžběta Veselá

2018-05-22T19:37:57+00:00