V prosinci 2020 se v přírodopisu sedmé třídy probíralo velké téma – ptáci. Doufali jsme, že se společně zúčastníme projektu občanské vědy České společnosti ornitologické, tedy sčítání ptáků na krmítku.

Snažili jsme se natrénovat poznávání nejčastějších návštěvníků krmítka a zásady správného přikrmování ptáků.

Bohužel v době „Ptačí hodinky“ jsme všichni seděli doma při distanční výuce. Proto sčítání ptáků na krmítku zůstalo jen dobrovolnou aktivitou pro nadšence.

Aby však krmítka nezůstala ležet ladem, naplnili jsme je potravou a pověsili na zahradě školy na lípu. Rovnou jsme nainstalovali i jednu ptačí budku, aby do jara „vyčichla“ a posloužila jako hnízdní možnost pro sýkorky či rehky.

  

 

 

 

Doufáme, že krmítka i budka budou sloužit pro užitek ptákům a pro potěchu a poznání z pozorování ptáků nejen žákům sedmé třídy.

Více informací o sčítání ptáků můžete nalézt zde: Sčítání ptáků.

Přikládáme ještě ukázky projektů, které žáci sedmých tříd samostatně zpracovali.

  

 

 

 

 

 

Mgr. Anna Ogrocká, Ph.D, Mgr. Patrik Vrábel