První „školní“ krůčky

Velmi důležité období pro dítě je zahájení školní docházky. To přináší pro budoucího školáka mnoho nového. Čeká ho jiné prostředí, ve kterém se bude muset hlavně spoléhat samo na sebe. Naučí se cíleně pracovat, soustředit se na plnění úkolů a poslouchat pokyny pedagogů. I pro jeho rodiče to znamená velkou životní změnu. Rodičům nastanou nové starosti a často i obavy, zda je jejich dítě připraveno pro vstup do školy a jak vše zvládne. Příprava předškoláků na školu v klidném a podnětném prostředí je však hodně důležitá.

Každoročně připravujeme pro budoucí školáky a jejich rodiče tvz. edukativně stimulační skupinky, ve kterých se u dětí rozvíjí dovednosti potřebné pro školní práci. Formou her, cviků a dalších aktivit se u dětí rozvíjí jemná motorika, vyjadřovací schopnosti, postřeh, sluchová analýza a syntéza důležitá pro čtení a psaní, paměť, pozornost a soustředěnost, pravolevá orientace, početní představy a mnoho dalších dovedností. Náročnost jednotlivých úkolů vrůstá postupně během 10 lekcí. Prvních pět lekcí děti už absolvovaly ve školce.

Další lekce probíhají v naší škole a jsou určeny budoucím školákům, jejichž rodiče projevili o tuto přípravu zájem. Skupiny vedou zkušení pedagogové, kteří metody práce přizpůsobují individuálnímu rozvoji každého dítěte, respektují osobnost dítěte a jeho potřeby, motivují a povzbuzují děti k další práci. Rodiče se zúčastňují také všech lekcí a získávají tak inspiraci a návody pro práci s dítětem doma.

První lekce v naší škole začínají 9. dubna.

PaedDr. Jarmila Balejová

Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
Přemyslovo náměstí 89/1,
627 00 Brno

telefon 1:548 212 014
telefon 2:548 217 558
ředitelna a fax: 548 217 641

ID datové schránky: 7kw4f7g

reditelka@zspremyslovo.cz

Projekt OPVVV

Czech Dalton

Czech Dalton

Archiv příspěvků

Fotogalerie

HER_0095 HER_0079 HER_0071 HER_0069 HER_0066 HER_0063 HER_0036 HER_0034