Na začátku školního roku 2021 se naše škola zapojila do projektu: Desatero pro primární prevenci. Jedná se o projekt společnosti Presafe, podporovaný Ministerstvem školství. Pro naše žáky na druhém stupni to znamená, že v rámci předmětů Rodinná výchova, Občanská výchova, či v třídnických hodinách zhlédnou některá videa, která se věnují tematice kouření, zneužívání alkoholu a jiných návykových látek, agresi a šikaně, poruchám příjmu potravy, domácímu násilí. Videa jsou velmi citlivě zpracována s přihlédnutím k věku dětí. Po videu následuje komentář odborníka. Poté si děti vyplní on-line kvíz, kterým si děti ověří, jak téma pochopily. Prevence není nikdy dost, proto takový projekt na naší škole vítáme.

Mgr. Pavla Kočí, metodik prevence