Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Pravidla soutěže jsou obdobná jako v Matematickém klokanovi: v kategorii Kadet soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií. Soutěžící řeší 24 soutěžních úloh, na zpracování mají čas 40 minut + 10 minut organizační práce.

Letos se zúčastnili všichni naši žáci 8. a 9. ročníku, kteří byli tento den ve škole. Soutěž se konala ve středu 10. října 2018. Úkoly byly zajímavé, z přírodopisu, zeměpisu, fyziky nebo matematické úvahy. Všichni se snažili. Nejvíce bodů získali: Jakub Hrazdíra (IX. B) – 73 bodů, Lukáš Juřina (IX. B) – 67 bodů, Jana Bruzlová a Lucie Šarafínová (IX. A) – 66 bodů. Z osmého ročníku získal nejvíce Matyáš Fronk (VIII. B) – 57 bodů. Všechny úkoly jsme s žáky potom rozebrali, dozvěděli se správná řešení a ověřili nebo rozšířili si své znalosti.

RNDr. Hana Bajerová a Mgr. Pavlína Vyhnálková