Slovo první provází člověka vlastně po celý život – první zoubek, první krůček, první narozeniny, … první třída, …

Ne každý začátek je však lehký. Co udělat pro to, aby nebyl těžký? Je potřeba rozvíjet u předškoláků ty správné dovednosti a schopnosti, aby zvládli nejen zápis do první třídy, ale aby jejich start školní docházky byl bez problémů.

Co by měl předškolák zvládnout?

 • základní pravidla slušného chování (pozdrav, poděkování, požádání o něco)
 • citová samostatnost, dokázat krátkodobé odloučení od rodičů, komunikace s vrstevníky
 • udržet pozornost a soustředění k vykonání určené činnosti či k naslouchání (10 – 15 minut) například při vyprávění pohádky, dokončit započatou činnost
 • pamatovat si, co viděl nebo slyšel, vyjadřování v krátkých větách, správná výslovnost hlásek, reagovat na jednoduché pokyny, naučit se krátkou básničku či písničku
 • znát jména svých nejbližších příbuzných, mít povědomost o místě, kde dítě bydlí
 • zvládat sebeobsluhu – oblékání, obouvání (včetně zavázání tkaniček), osobní hygiena a sebeobsluha na WC, používání příboru, udržování pořádku kolem sebe
 • orientovat se v prostoru a čase – vpravo, vlevo, nahoře, dole, dnes, včera, zítra
 • správně držet tužku (pastelku), rozlišovat základní barvy a tvary, rozeznat počet prvků do 5, umět správně používat nůžky

Jak připravit dítě k zápisu?

 • Povídejte si, vyslechněte jej, vyprávějte si o tom, co za den prožilo, čtěte mu pohádky.
 • Dávejte dítěti drobné úkoly, hrajte si spolu, rozvíjejte poznání o okolním světě, rozšiřujte jeho slovní zásobu.
 • Učte jej základním hygienickým návykům a pravidlům slušného chování a komunikace. Dbejte na pravidelný denní režim.

PaedDr. Jarmila Balejová