Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo devátý ročník 38 žáků. Většina z nich se hlásila na čtyřleté obory s maturitou, žáci tedy museli vykonat písemné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, které i letos připravila společnost CERMAT. I přes náročnost písemných zkoušek se většina žáků umístila na svých zvolených školách již v prvním kole. Z celkového počtu 38 žáků bude 31 žáků navštěvovat střední školu ukončenou maturitní zkouškou.

Kromě žáků devátého ročníku konali přijímací zkoušky také žáci pátého a sedmého ročníku, a to na víceletá gymnázia. Z pátého ročníku se hlásilo 14 žáků a ze sedmého ročníku 6 žáků. 

Všem vycházejícím žákům blahopřeji k přijetí na střední školu a přeji jim hodně studijních úspěchů.

Mgr. Eva Říhová