Dne 18. 1. proběhla beseda se zástupkyní Policie ČR na téma PRÁVNÍ POVĚDOMÍ. Beseda se konala z důvodu pandemie on-line, a to v obou devátých třídách. Rozhodně splnila svůj preventivní účel. Žáci se dozvěděli o konkrétních příkladech toho, co už je trestný čin – například různé podoby krádeže, pomluvy, omezování osobní svobody. Mnohdy neskrývali překvapení a v průběhu besedy pěkně reagovali a aktivně se zapojovali do diskuse.

Mgr. Pavla Kočí, metodik prevence