I v letošním roce bude na naší škole probíhat kroužek Žákovská banda. Těšíme se na všechny nové i zavedené členy Bandy! Kroužek je otevřen všem dětem z II. stupně. Scházíme se v pátek po 14. hodině. Děti za něj neplatí.

Tento kroužek probíhá pod patronací Magistrátu města Brna, smyslem je rozvíjet sociální a občanské dovednosti. Zároveň je obdobou žákovského parlamentu – žáci jsou podporováni v tom, aby o dění ve škole přemýšleli a podíleli na organizaci různých akcí, soutěží, nebo přicházeli s vlastními nápady, jak něco vylepšit, posunout dál. A musím podotknout, že za sebou máme už řadu pěkných, povedených projektů a akcí.

V novém školním roce navážeme na aktivity, které se v minulosti osvědčily a mají již určitou tradici. Určitě se zamyslíme, jak například zajímavě prožít Halloween, pravděpodobně se připojíme k happeningu Jsem laskavec. Určitě opět přijdeme na to, jak potěšit seniory, kteří žijí v blízkosti naší školy. Rozhodně budeme pokračovat v dobročinných a užitečných projektech – například ve výrobě vánočních přání pro pacienty v nemocnici, nebo ve výsadbě stromků. A samozřejmě nám půjde o hezky strávený čas – ať už hraním her, nebo vycházkou do přírody.

Velkou část minulého školního roku se členové kroužku museli scházet pouze on-line. Zvládli jsme to, a dokonce se nám podařilo zorganizovat fotografickou soutěž. Doufáme ale, že nám v tomto školním roce situace dovolí, aby kroužek probíhal tak, jak má – tedy naživo.

Mgr. Pavla Kočí, vedoucí kroužku a metodik prevence