Naše škola pořádala na začátku října šestidenní jazykově-vzdělávací pobyt v rámci projektu „Učíme se jazyky”, který je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. V pondělí 5. října se padesát žáků a pět pedagogů vydalo autobusem přes Německo, Francii a kanál La Manche do Londýna, kde je čekal bohatý program. Pěší prohlídkou s průvodcem si prohlídli Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, Trafalgal Square a Buckingham Palace. Odpolední program byl zahájen návštěvou galerie  National Gallery na Leicester Square. Následovala prohlídka Soho, China Town, zhlédnutí vystoupení kejklířů v convent Garden a návštěva London Transport Museum s úchvatnou sbírkou historických i současných dopravních prostředků. Den byl stylově zakončen projížďkou na obřím kole London Eye s překrásným výhledem. Ve večerních hodinách se žáci seznámili s hostitelskými rodinami, kde měli zajištěné ubytovaní po tři noci a možnost seznámit se s běžným životem Britů.

V následujících třech dnech, od středy do pátku, měli žáci dopoledne 3 hodiny výuky anglického jazyka, kterou vedli zkušení lektoři. Žáci byli rozděleni do tří skupin podle jazykové úrovně. Ve výuce žáci pracovali ve dvojicích a skupinách a lektoři dle tématu výuky volili různé formy a metody například rozhovor, výklad, hry, kvízy, porozumění textu, doplňování a další.  Obsah výuky byl zaměřen na seznámení se s britskými reáliemi – královská rodina, územní členění, měna, denní tisk, známé památky v Londýně a jeho okolí. Dále na konverzaci, tradice u nás a v Británii, jídlo a typická jídla, slovní zásobu a gramatiku – především minulé časy, nepravidelná slovesa, předpřítomný čas. Během tří dnů výuky se lektoři v každé skupině vystřídali, což bylo velice přínosné. Na závěr žáci obdrželi diplom o absolvování výuky.

Po výuce v odpoledních hodinách byl pro žáky připraven další program. Ve středu navštívili palác Jindřicha VIII. – Hampton Court a prohlédli si přilehlé nádherné zahrady. Čtvrteční odpoledne bylo ve znamení královské rodiny, protože žáci navštívili nejstarší chlapeckou školu ve Velké Británii – Eton College, kde studovali princové William a Harry. Prohlídli si královské město Windsor a zastavili se u víkendové rezidence královny Alžběty II. – Windsor Castle. I poslední odpoledne v Londýně bylo opět bohaté na zážitky. Žáci se projeli londýnským metrem, navštívili hrad Tower, St. Catherine Docks, Tower Bridge a absolvovali plavbu lodí po řece Temži do Greenwiche se zastávkou u čajového klipru Cutty Sark a překonali nultý poledník. Ve večerních hodinách se pak vydali autobusem zpět do České republiky.

Celý pobyt byl pro žáky velice přínosný a plný zážitků. Vždyť během pobytu se žáci seznámili s Londýnem, cestovali vlakem, metrem i lodí a poznali tak atmosféru cestování v evropském velkoměstě. Ochutnali tradiční britské jídlo Fish & Chips a především získali a rozvíjeli si své jazykové schopnosti a znalosti v angličtině ve formálních i neformálních situacích a měli příležitost získat potřebnou sebedůvěru při komunikaci v anglickém jazyce.

ZŠ Přemyslovo náměstí