„Je to pravda nebo není? Najdeme něco?“ S těmito i jinými otázkami jsme se vydali s žáky III. B a s plánem historického centra v rukách na vycházku Brnem.

Našemu pátrání ovšem předcházela důkladná příprava ve třídě. Nejdříve si děti v českém jazyce přečetly a vzájemně povykládaly nejznámější brněnské pověsti. V prvouce se učily orientovat se v plánu obce a zkusily si plán zorientovat podle světových stran.  Potom už nic nebránilo vyrazit do města.

Děti vypátraly nejen kolo, draka, pokřivené fiály na Staré radnici, ale také neslušného mužíčka, zazděného radního i kamennou pannu. A v kterých místech? Zkuste se projít městem a určitě je najdete také!

K. Hedlová, TU III. B