Ráda bych Vás chtěla informovat o jazykových animacích, které proběhly od 25. 1. do 28. 1. 2021 a které jsem, opět po roce, ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem zrealizovala pro naše žáky 7. – 9. tříd učící se němčinu. Tentokrát vše probíhalo on-line z důvodu současné situace.

Tak jako v loňském školním roce, i letos jsem využila možnosti objednat si jazykovou animaci v rámci projektu „Němčina nekouše“, kdy naši školu přišel navštívit rodilý mluvčí z Německa. Ohlasy z řad žáků byly velmi pozitivní, rozhodla jsem se proto výuku formou hravých a zábavných aktivit převést do on-line světa, který je stále určen pro 2. stupeň ZŠ.

Co vše bylo k online jazykové animaci potřeba?

Nejen žáci, ale i obě jazykové animátorky, které vedly hodiny němčiny a které se i zároveň během hodin střídaly při realizaci aktivit, potřebovali především stabilní internetové připojení, počítač nebo notebook s webkamerou a mikrofonem. Co se týkalo technického vybavení žáků a následného plnění aktivit, chci touto cestou všechny němčináře pochválit za svědomitý a zodpovědný přístup!

Z hlediska platformy jsme všechny jazykové animace zrealizovali pomocí programu Google  Meet, se kterým pracujeme i v běžných hodinách. Skrz obrazovky, jak můžete vidět i na přiložené fotografii, jsme s jazykovými animátorkami Martinou a Petrou hráli hry a interaktivní úkoly k procvičování jak slovní zásoby, tak reálií o německy mluvících zemí.

Šlo především o hru, zábavu a komunikaci. Děti byly od začátku zábavnou formou motivovány k užívání němčiny, což se podařilo, i ne za zcela standardních podmínek.

Mgr. Martina Albrechtová