Jazyková animace pro žáky učící se německý jazyk

V lednu 2018 spustilo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem čtvrté pokračování projektu Němčina nekouše, na jehož podpoře se finančně podílí Česko-německý fond budoucnosti a Velvyslanectví SRN v Praze.

Tandem Plzeň získal v roce 2008 Evropskou jazykovou cenu Label za inovativní projekt v oblasti jazykového vzdělávání (kurzy pro jazykové animátory). Tandem Regensburg získal v roce 2006 Evropskou jazykovou cenu Label za inovační přístup při zprostředkování jazyka v rámci Programu podpory odborných praxí.

Projekt si klade za cíl zvýšit zájem o výuku němčiny na českých základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií, stejně jako zvýšit zájem o český jazyk na německých reálných školách.

Jedním z pilířů jazykové animace je si osvojit hravou a nekonvenční formou cizí jazyk a kulturu německy mluvících zemí.

 

 

 

V rámci projektu Němčina nekouše byla v úterý 1. 10. 2019 na naší škole bezplatně realizována česko-německá jazyková animace pro žáky 7. – 9. tříd učící se právě německý jazyk.

Na naši školu v rámci projektu zavítal velice sympatický, milý a příjemný jazykový lektor, rodilý mluvčí z Německa z Bavorska, který na naší škole setrval celé čtyři vyučovací hodiny. Každá jazyková animace trvala jednu vyučovací hodinu, tedy 45 minut a začala u žáků osmé třídy. Druhá jazyková animace se konala v 7. A, třetí u žáků tříd 9. A a B a byla zakončena u žáků třídy 7. B.

 

 

 

Na začátku každé jazykové animace se žáci s lektorem německy pozdravili a společně si odpověděli na otázku „Wie geht´s?“ (Jak se máš?). Následně si zopakovali německé pozdravy, které se užívají v Rakousku, Německu a ve Švýcarsku. Existují totiž takové, jako například pozdrav Grüß Gott, se kterým se můžeme setkat pouze v Rakousku, nebo v jižním Německu v Bavorsku, pozdrav Moin, moin na severu Německa, nebo švýcarský pozdrav Grüezi.

Další průběh programu jazykové animace byl zaměřený na:

1.     Osvojení a prohloubení slovní zásoby z témat

  • internacionalismy, kdy formou hry domino žáci hledali a k sobě přiřazovali kartičky s německými slovy a obrázky, které jsou hodně podobné těm našim, českým, jako Zitrone, Banane, Wasser, Auto, Schnecke, Kaffee, Zucker, Kasse, Bus, Gitarre, Brille a další. Tato aktivita byla zakončena správnou německou výslovností.
  • čísla a barvy
  • domácí a exotická zvířata

2.     Kulturní a jazykové reálie německy mluvících zemí.

Hlavním cílem česko-německé jazykové animace je vzbudit zájem o kulturu a jazyk sousední země, a to se, myslím, povedlo. V přiložené fotodokumentaci se můžete podívat, jak hravou formou lze zatraktivnit a zpestřit výuku německého jazyka. Pomocí této metody žáci na jazykovou animaci reagovali velice kladně, díky níž si mohli prohloubit získané znalosti a dovednosti.

Mgr. Martina Albrechtová