Na začátku dubna navštívili nejprve žáci 7.B a pak i žáci 7.A pracoviště Lipky – Jezírko. Odměnou za náročnou cestu MHD s mnoha přestupy byl program Klima a les, který vedli lektoři Jezírka. Žáci si zahráli na lesní hospodáře, na povodeň a vichřici, prodiskutovali funkce lesa (nejen ekologické, ale i ekonomické) a své znalosti uplatnili v závěrečné hře na obecní zastupitelstvo, které rozhoduje o vykácení a zastavení kusu lesa poblíž vesnice.

   

 

 

 

Žáci se museli držet předepsaných rolí i stanovisek, i když jejich vlastní přesvědčení se s vylosovaným názorem neshodovalo. V jedné třídě vyhráli ekologové, v druhém stavitelé. Žáci se do svých rolí vžili a velmi zaujatě o problému diskutovali. Chtěli bychom touto cestou žáky pochválit – nejen za jejich nadšení při hrách, ale i za jejich optimismus, který jim vydržel po celou dobu pobytu.

Mgr. Anna Ogrocká, Ph.D., Mgr. Patrik Vrábel