Návštěva Hasičů na Den dětí

Dětský den by měl patřit dětem a měl by být akční. Proto 1.6. 2017 třída 6. A vyrazila do největšího výcvikového centra profesionálních hasičů v ČR v Brně-Líšni. A zažili jsme toho opravdu hodně:

Prozkoumali jsme různá hasičská auta, například cisterny a výškovou techniku, pozorovali jsme použití hydraulických nůžek k vyprošťování osob. Zajímavé bylo překonávání překážek, jako kladina či bariéra, které patří do požárního sportu. Pod vedením hasičů jsme zdolávali i další úkoly, manipulovali s hadicemi s cílem uhasit maketu malého domečku, nebo srazit plechovky. Viděli jsme, jak se pomocí speciálního záchranného rukávu může člověk dostat z výšky několikapatrové budovy na zem. Dokonce jsme byli svědky toho, jak se jedna z nás, odvážná Eliška Sedláčková, po laně dostala do třetího patra a zase zpět dolů (samozřejmě bezpečně a za asistence profesionálů).

Neobyčejně cennou zkušeností pro nás bylo vidět, jak se zachová rozpálený olej po přidání – byť malého množství – vody. Odreagování a fyzické vybití nám poskytl skákací hrad, pardon, skákací hasičské auto. A aby toho všeho nebylo málo, doslova jsme prolézali hasičský polygon – spleť chodeb a překážek uvnitř speciálně upravených klecí, které hasiči využívají k trénování orientace v krizových situacích.

Bylo to skvěle strávené dopoledne a moc jsme si ho všichni užili!

Mgr. Pavla Kočí, třídní učitelka 6. A

Archiv příspěvků

Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
Přemyslovo náměstí 89/1,
627 00 Brno

telefon 1:548 212 014
telefon 2:548 217 558
ředitelna a fax: 548 217 641

ID datové schránky: 7kw4f7g

reditelka@zspremyslovo.cz

Projekt OPVVV

Czech Dalton

Czech Dalton

Fotogalerie

HER_04_2017-02 her_10_2016-5 HER_0095 HER_0079 HER_0065 HER_0060 HER_0028 HER_0025