Při přechodu z prvního na druhý stupeň základní školy to pro žáky není vůbec jednoduché. Téměř každá hodina je vyučována jiným učitelem, přichází noví spolužáci, někteří naopak odchází a na co byli zvyklí, se náhle mění. Abychom se s dětmi lépe poznali, abychom jim ukázali, že dokážeme být i podnikaví a že dokážeme i něco jiného než učit pouze před tabulí, vyrazili jsme ve dnech 14. – 15. září s žáky šestých ročníků na seznamovací procházku Brnem.

Během ní jsme prošli park pod Petrovem, ulici Husovu i Českou, podívali jsme se do kostela na Jakubském náměstí, zastavili se na náměstí Svobody i Zelném trhu. Souběžně žáci vyplňovali pracovní listy a po celou dobu mezi sebou spolupracovali. Zjistili mnohé zajímavosti o brněnských památkách a kulturních institucích, seznámili se s architekturou a poznali nová místa.

Všichni zúčastnění hodnotili procházku pozitivně. Po přechodu na druhý stupeň si tedy mohou říct, že to zase taková nuda nebude a že se ještě mají na co těšit. I takto může vypadat výuka občanské výchovy.

 

Bc. Tomáš Keprt