Kam půjdeš na školu? Už sis vybral střední? V posledním ročníku základní školy se s podobnými otázkami žáci setkávají velmi často. Nabídka středních škol je bohatá, stejně tak nabídka oborů, vybrat si vhodnou střední školu není vůbec jednoduché. V rámci předmětu Volba povolání proběhl na naší škole projektový den pro žáky 9. ročníků s názvem Moje budoucnost, moje volba.

Důležitými aspekty při výběru střední školy jsou schopnost pojmenovat svá očekávání, umět zhodnotit své předpoklady pro daný obor a rozvíjet kompetence pro samostatnou a zodpovědnou volbu.

Program Moje budoucnost, moje volba žáky zážitkovou formou vedl k sebepoznání, diskuzi a prohluboval jejich schopnost argumentovat. Během miniher, skupinové práce či individuálních úkolů se zabývali otázkami – Co očekávám od své budoucnosti? Co umím? Čemu se chci naučit?  Jak mě vidí ostatní? a mnoha dalšími. Všichni žáci pod vedením lektorky aktivně komunikovali, účastnili se s nadšením všech zadaných úkolů a během krátké doby vytvořili úžasné projekty na téma „Povolání budoucnosti“.

 

 

 

 

 

Projektový den byl dle mého názoru přínosný a splnil nejen má očekávání, ale i našich deváťáků. V závěru dne měli dokončit větu: Odcházím s tím …

„Odcházím s tím, že vím, jaký dojem dělám na ostatní.“

„Odcházím s objevením nových vlastností a povolání, které by mě mohly bavit, a že se umím hodnotit i více pozitivně.“

„Odcházím s tím, že opravdu vím, co nechci dělat, na oplátku vím, čemu bych se chtěla věnovat v budoucnosti. Mám přesný cíl.“

Mgr. Eva Říhová