Matematika, která děti nenudí, ale baví

Letošní prvňáčci ve třídě 1. A se při matematice opravdu nenudí. Naopak se na matematiku těší a prostřednictvím metody profesora Hejného ani nevnímají, že se vlastně učí. Během hodin matematiky zkoumají nová prostředí – počítají cestující v autobuse, sestavují a zapisují stavby z molitanových krychliček, umísťují neposedná čísla do příkladů, objevují zákonitosti posloupnosti číselné řady pomocí krokování, učí se logicky přemýšlet a diskutovat o správném řešení úkolů.

To vše mohli na vlastní oči vidět rodiče budoucích prvňáčků i se svými dětmi na ukázkové hodině matematiky Hejného metodou, která se konala v úterý 13. února, kdy žáci 1. A ukázali, jak si umí poradit se zadanými úkoly. Během hodiny rodiče také sledovali, jak malí školáci pracovali nejen samostatně, ale i také jak spolupracovali a radili se při řešení těžších úkolů.

Po ukázkové hodině proběhla ještě diskuse s rodiči o této metodě a její výuce v dalších letech v naší škole. V příštím školním roce bude pokračovat výuka matematiky metodou Hejného v první a druhé třídě. Výuka v budoucí první třídě bude probíhat minimálně v jedné třídě, v případě většího zájmu rodičů o tuto metodu v obou třídách.

PaedDr. Jarmila Balejová, Mgr. Alžběta Veselá

Archiv příspěvků

Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
Přemyslovo náměstí 89/1,
627 00 Brno

telefon 1:548 212 014
telefon 2:548 217 558
ředitelna a fax: 548 217 641

ID datové schránky: 7kw4f7g

reditelka@zspremyslovo.cz

Projekt OPVVV

Czech Dalton

Czech Dalton

Fotogalerie

her_10_2016-2 her_10_2016-1 her_10_2016-10 her_10_2016-9 her_10_2016-8 her_10_2016-5 HER_0098 HER_0046