Letos se do učení matematiky metodou profesora Hejného zapojili i žáci 1. B. Aby netradiční metodě, která spočívá v objevování zákonitostí matematiky, porozuměli i jejich rodiče, setkáváme se pravidelně 1 x za měsíc v tzv. Kavárně s matematikou profesora Hejného.

Rodiče se při takových setkáních proměňují v žáky a řeší stejné úkoly jako jejich děti.

A tak rodiče postupně objevují jednotlivá matematická prostředí – krokování, krychlové stavby, evidence do tabulek, vystřihování a skládání papíru, cyklotrasy, součtové trojúhelníky a další zajímavé úlohy. Zároveň zažívají podobně jako žáci tzv. „Aha efekt“ z objeveného či vyřešeného příkladu, zjišťují, že úloha může mít i více řešení. Při všech činnostech si ani neuvědomují, že stále počítají a řeší problémové úlohy.
Navíc na zpříjemnění odpoledního vyučování je všem rodičům nabídnuto malé pohoštění: káva, čaj, koláče, sušenky a další dobroty.

PaedDr. Jarmila Balejová