• Prvním školním dnem bylo pondělí 2. září a 48 novopečených prvňáčků čekalo první setkání se školou, s novými kamarády, s paní učitelkou a mnoho dalšího.
 • V září byli v místní pobočce knihovny žáci 1. tříd slavnostně pasováni na rytíře a čtenáře knihovny.
 • Čtvrťáci absolvovali výukový program Empík cyklista.
 • V listopadu naši žáci vyráběli drobné vánoční výrobky a připravovali se na vánoční jarmark a nacvičovali vánoční písně na vystoupení na náměstí v rámci Slatinských Vánoc, v domově pro seniory a v kostele na Karáskově náměstí.
 • V listopadu se žáci 2. a 6. tříd zúčastnili preventivního programu Hasík.
 • V úterý 3. prosince se konal vánoční jarmark.
 • V lednu zhlédli žáci 1. stupně filmové představení Hodinářův učeň.
 • V únoru se konaly dva lyžařské kurzy, jeden v Olešnici pro žáky 1. stupně a druhý v Orlických horách pro žáky 2. stupně.
 • Během prvního pololetí se žáci 5. ročníků zúčastnili matematických soutěží: Mateso, Pythagoriády a matematické olympiády.
 • Ve středu 11. března byly všechny školy plošně uzavřeny z důvodu koronavirové epidemie a výuka probíhala distančně až do 25. 5., kdy do školy nastoupila větší část žáků 1. stupně, od 8. června se v omezeném režimu výuky zúčastnila většina žáků 2. stupně, v květnu do školy docházeli na konzultace a výuku ČJ, M a AJ žáci 9. ročníků.
 • V dubnu se konal zápis pro budoucí prvňáčky – tentokrát elektronicky bez účasti předškoláků.
 • V červnu probíhaly přijímací zkoušky na střední školy.
 • V červnu proběhl na školním hřišti při ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí pro žáky 1. – 5. tříd sportovní den.
 • V pátek 26. června bylo žákům předáno vysvědčení a od 27. 6. začaly letní prázdniny.

PaedDr. Jarmila Balejová